Centerleder

Henriette S. Bjerrum

Ansvarlig for analyser og forskning på Videncenter for Folkeoplysning (Vifo). Bidrager desuden med analyser og forskning på folkeoplysningsområdet.

henriette.bjerrum@vifo.dk

+45 2921 0943

Henriette Sønderskov Bjerrum har siden oprettelsen af Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i 2013 været ansat som chefanalytiker i Vifo, hvor hun er ansvarlig for opstarten og udviklingen af videncentret. Hendes primære arbejdsområder er projekter og analyser i regi af Videncenter for Folkeoplysning, dokumentation af folkeoplysningsområdet samt at bidrage til formidling på vifo.dk

Inden hun tiltrådte stillingen i Vifo arbejdede hun som analytiker i Idrættens Analyseinstitut, hvor hun bl.a. har gennemført analyser af uddannelser på idrætsområdet samt skydeidræt. Hun tiltrådte stillingen hos Idan i 2010.

Før 2010 arbejde Henriette Bjerrum som Sundhedskonsulent i Mariagerfjord Kommune og har stor indsigt i de kommunale og landsdækkende tiltag, hvor idræt og sundhed overlapper. Tidligere har hun arbejdet med idræt og bevægelse til særlige målgrupper bl.a. som konsulent i DGI.

Henriette Bjerrum er uddannet cand.mag. i etnografi og socialantropologi.

For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale

Henriette Bjerrum

Uniformerede korps har vidt forskellige rammer

Henriette Bjerrum

Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden

Henriette Bjerrum

Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration

Henriette Bjerrum

Specialpædagogiske støtte til højskolerne

Henriette Bjerrum

SPS-støtten skaber rummelighed og muligheder

Henriette Bjerrum

Specialpædagogisk støtte til højskoleophold vokser

Henriette Bjerrum

Aftenskolernes legitimitet er under pres

Henriette Bjerrum

Samarbejder kan få unge i aftenskole

Henriette Bjerrum

Vifo undersøger aftenskolernes tilstand

Henriette Bjerrum

Aftenskolernes løsarbejdere

Henriette Bjerrum

Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed

Henriette Bjerrum

Aftenskolerne spiller en vigtig samfundsmæssig rolle

Henriette Bjerrum

Kursister har stor glæde af aftenskolers tilbud til psykisk sårbare

Henriette Bjerrum

Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer

Henriette Bjerrum

Mangel på samarbejde er en myte

Henriette Bjerrum

De store oplysningsforbund har haft ti turbulente år

Henriette Bjerrum

Folkemødet – et håb om et stærkt demokrati

Henriette Bjerrum

Landkirken som fremtidens forsamlingshus?

Henriette Bjerrum

Folkemødet satte fokus på folkeoplysningens udfordringer

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Nyt i Vidensbanken – Foreningsidrættens sociale kvaliteter

Henriette Bjerrum

Fremtidens foreningsliv skal have fokus på kvalitet frem for vækst

Henriette Bjerrum

Samfundsdebat om folkeoplysning er fraværende i medierne

Henriette Bjerrum

Flere kommuner har begrænset brugerindflydelse

Henriette Bjerrum

Continued disagreement over special World Cup law

Henriette Bjerrum

Fortsat uenighed om VM-særlov

Henriette Bjerrum

Dansk udvikling til debat i Norge

Henriette Bjerrum

500 motionsruter blev væk

Henriette Bjerrum

Den store ruteforvirring

Henriette Bjerrum

Fællesskab motiverer til uddannelse

Henriette Bjerrum

Idrætsuddannelser i voldsom vækst

Henriette Bjerrum

Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune

Maria Elisabeth Nissen Jensen, Henriette Bjerrum, Nathalie Zahle

Lokaler til aftenskoleundervisning

Malene Thøgersen, Maria Elisabeth Nissen Jensen, Henriette Bjerrum

Lederuddannelse i frivillige foreninger

Line Bilberg, Henriette Bjerrum, Niels Anton Toftgård

Folkeuniversitetets lokalkomitéer

Malene Thøgersen, Anton Hvidberg Munch, Henriette Bjerrum

Efterskoleholdet 2022

Maria Elisabeth Nissen Jensen, Henriette Bjerrum, Malene Thøgersen

Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

De uniformerede korps i Aalborg Kommune

Henriette Bjerrum, Aline van Bedaf Sterner, Rasmus Kolby Rahbek, Niels Anton Toftgård, Jens Rasmus Pedersen

De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Aline van Bedaf Sterner

Foreningsliv i Aarhus Kommune

Henriette Bjerrum, Steffen Rask, Andreas Nygaard

Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune

Henriette Bjerrum, Steffen Rask, Andreas Nygaard

Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Jalte Blom, Astrid Margon Simonsen

Motionstilbud i Ældre Sagen - En undersøgelse af Ældre Sagens udbud af motionsaktiviteter, deres deltagere og deres frivillige – forkortet udgave

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Motionstilbud i Ældre Sagen

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud

Henriette Bjerrum

Evaluering af Syng, spis og snak

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum, Johanne Gydesen

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Aftenskoleområdet i Vordingborg Kommune. En analyse af aftenskolernes roller og potentialer

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge.

Henriette Bjerrum

Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare

Henriette Bjerrum, Christian Gjersing Nielsen

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Malene Thøgersen, Henriette Bjerrum

Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser

Henriette Bjerrum, Jeppe Kræmmergaard

Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser

Henriette Bjerrum, Maja Pilgaard

Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger

Kasper Lund Kirkegaard, Maja Pilgaard, Henriette Bjerrum, Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg

Idrætsrelaterede uddannelser og kurser i Danmark

Henriette Bjerrum

Idrættens uddannelses- og kursusbehov set fra medlemmernes perspektiv

Henriette Bjerrum

Fremtidens uddannelser og kurser i idrætten. Perspektiver og anbefalinger

Henriette Bjerrum