Idan Artikel 23.09.2021

Aalborg Kommune vil skabe fysisk aktive fællesskaber for unge i landdistrikterne

Med projektet ’Aktive Hverdagssteder’ vil Aalborg Kommune sammen med lokale aktører skabe et attraktivt fritidstilbud til børn og unge i landdistrikterne med særligt fokus på dem, som er faldet uden for fællesskabet i idrætsforeningen. Idan evaluerer projektet i samarbejde med Ineva.

Aalborg Kommune vil gerne skabe bedre vilkår for, at børn og unge i landdistrikterne lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om daglig motion og samtidig indgår i sunde, aktive hverdagsfællesskaber. Derfor skal Fritids- og landdistriktsafdelingen i Aalborg i samarbejde med UngAalborg og lokale aktører udvikle fritidstilbud til de børn og unge i landdistrikterne, som ikke i forvejen er aktive.

I landdistrikterne er der længere til et fritidstilbud end i byområderne, og færre børn og unge går i fritidsklub, når de får en alder, hvor de ikke længere har behov for at blive passet, forklarer Maja Pilgaard, der er chefanalytiker i Idrættens Analyseinstitut (Idan), og som sammen med konsulentvirksomheden Ineva skal evaluere projektet.

”Samtidig er idrætsdeltagelsesniveauet lavere i landdistrikterne end i de store byer. Derfor har Aalborg Kommune været interesseret i at se, hvordan lokale aktører i fællesskab kan lykkes med at skabe et attraktivt fritidstilbud med afsæt i nogle af de skoler, fritids- og ungdomsklubber og lokale foreninger, som allerede findes i lokalområdet,” siger Maja Pilgaard.

Aktive Hverdagssteder er fællesskab efter skoletid

Projektet har fået navnet ’Aktive Hverdagssteder’ og har til formål at hjælpe børn og unge med at opbygge gode vaner i forhold til at deltage i fysisk aktive fællesskaber efter skoletid.

Ordet ’hverdagssted’ refererer til, at projektet ønsker at udvikle og afprøve en ny organisatorisk struktur, der fungerer som en blanding af en fritidsklub, en forening og et værested.

Vi ønsker  at skabe et sted, med attraktive aktiviteter og fællesskaber som alternativ til bare at gå hjem for selv efter skole,” siger Mark Kirk Dahl, der er projektleder i Aalborg Kommune.

”Vi prøver at tage det bedste fra de tre verdener og så blande det sammen. Det betyder, at der både er plads til at være aktiv med klassisk idræt, men der er også plads til bare at hænge ud efter en lang skoledag. Vi vil gerne skabe et sted med attraktive aktiviteter og fællesskaber som et alternativ til bare at gå hjem for sig selv efter skole,” siger Mark Kirk Dahl, der er projektleder i Aalborg Kommune.

På hverdagsstederne skal børnene og de unge motiveres til at deltage aktivt ud fra tre principper: en legende og kreativ tilgang, inklusion på tværs af køn, alder og niveau, og at aktiviteterne laves i samarbejde med børnene og de unge selv.

Der er plads til, at børnene selv kan sætte gang i en fodboldkamp, men klubmedarbejderne vil også sætte lege i gang, hvor der netop er fokus på legen, og hvor det ikke handler om at blive god til at lave mål eller skyde frispark, forklarer Mark Kirk Dahl.

”Når børnene kommer op i teenageårene er der desværre nogle som falder fra ude i idrætsforeningerne, fordi fokus går fra sporten som leg til større fokus på træning og præstation. Det er der altså bare nogle, som ikke tænder på, så dem skal der være plads til hos os,” siger Mark Kirk Dahl.

Evalueringens tre dele

Idans opgave bliver i samarbejde med Ineva at evaluere, hvorvidt de Aktive Hverdagssteder formår at motivere børnene og de unge til at indgå i fællesskaberne med særligt fokus på nogle af de målgrupper, som ikke i forvejen går til idræt i fritiden.

Evalueringens anden del består af en observation af de aktiviteter, der foregår på hverdagsstederne i forhold til, om aktiviteterne følger de tre førnævnte principper, mens en række fokusgruppeinterviews skal give indblik i børnenes oplevelse med at være en del af hverdagsstederne.

”Fra vores side er en af kernerne i projektet, at vi fanger de børn, som er faldet uden for fællesskaber. Derfor er kernen i evalueringen børnene. Vi vil gerne vide, hvorfor de kommer, og vi vil gerne have deres motivation kortlagt, men vi vil også gerne vide, om det giver mening for klubmedarbejderne at lave den her konstellation,” siger Mark Kirk Dahl.

Derfor fokuserer den sidste del af evalueringen på organiseringen af hverdagsstedet, og hvordan de forskellige aktører samarbejder. Gennem interviews med nogle af de centrale aktører i projektet vil Idan afdække, hvilke fordele og udfordringer der er i samarbejdet om at få etableret og udviklet et hverdagssted, samt hvordan den nye ledelsesstruktur fungerer både i forhold til ledelse og personale.

Evalueringen forventes afsluttet i efteråret 2023.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner