Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Ansvarlig for udvikling af projekter. Bidrager desuden til instituttets undersøgelser.

maja.pilgaard@idan.dk

+45 2921 7036

Maja Pilgaard har 15 års erfaring i det idrætspolitiske miljø med en lang portefølje af projekter, evalueringer, analyser, oplæg, artikler og gennemførte procesforløb på tværs af politiske, frivillige og forvaltningsmæssige aktører. Hun stod bag de nationale undersøgelser af Danskernes motions- og sportsvaner i 2007, 2011 og 2016.  

De senere år har hun skærpet sit fokus på sårbare målgrupper og mennesker med særlige behov, ligesom hun i stigende grad arbejder udviklingsorienteret med kommuner og organisationer.

Majas styrke og største passion ligger i det kreative arbejde med at udtænke nye perspektiver i dynamisk samspil med andre med henblik på en databaseret udvikling af praksis.

Maja Pilgaard har en ph.d. fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, hvor hun skrev om udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner.

Maja Pilgaard er medlem af programkomitéen for Novo Nordisk Fondens pulje Børn, Sundhed og Bevægelse, og indgår samtidig i Danmarks Idrætsforbunds Udviklingsudvalg.

 

 

Download foto af Maja Pilgaard

Fotograf: Thomas Søndergaard

Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter

Steffen Rask, Maja Pilgaard, Troels Rasmussen

7 veje til idræt for mennesker med funktionsnedsættelser

Maja Pilgaard

Støtte til udsatte børn og unge kan sikre dem et fritidsliv

Maja Pilgaard

Idrætstilbud kan højne socialt udsattes livskvalitet

Maja Pilgaard

Idrættens Topmøde: Tre udfordringer for idrættens visioner

Jakob Rathlev, Maja Pilgaard

Lav idræt i udskolingen for de kropsligt udfordrede

Maja Pilgaard, Jakob Rathlev

Regeringen bør sætte sig for bordenden og insistere på bredt samarbejde

Maja Pilgaard

Rummer ungdomsuddannelserne et uudnyttet idrætspotentiale?

Maja Pilgaard

Idrætsfaciliteter: Flere mursten hæver ikke idrætsdeltagelse

Maja Pilgaard, Peter Forsberg, Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen

Idræt for socialt udsatte er et politisk kludetæppe

Maja Pilgaard

Vandsportsudøvere dedikerer sig til deres livsstilsidræt

Maja Pilgaard

Store forskelle på kommuners støtte til børns fritidsliv

Maja Pilgaard, Maria Fogh Pedersen

Kommunale udgifter til idræt kan ikke aflæses i foreningernes medlemstal

Maja Pilgaard

Gadeidrættens Dag: Et udstillingsvindue for nye udøvere

Maja Pilgaard

Direkte støtteform skaber en bred vifte af aktiviteter

Maja Pilgaard

Deltagelse i sport er et upræcist mål for aktivitetsniveau

Maja Pilgaard

Løbestier understøtter bredere kropskultur

Maja Pilgaard

Motion på arbejdspladsen har social slagside

Maja Pilgaard

Aftenskoler skal finde balance mellem rekruttering og fastholdelse

Maja Pilgaard

Ny rapport kortlægger et yogamarked i kraftig vækst

Maja Pilgaard

Aftenskolernes stabile niche er udfordret

Christian Gjersing Nielsen, Maja Pilgaard

Oversete idrætsaktive kombinerer fællesskab og fleksibilitet

Maja Pilgaard

Topkarakter til DGI-uddannelser

Maja Pilgaard, Henrik H. Brandt

Motionsstier er trendy

Maja Pilgaard

Frivillige sprænger sociale rammer

Maja Pilgaard

Frivilligt arbejde skifter karakter

Maja Pilgaard

Nu rykker idrætten udendørs

Maja Pilgaard

Strategi for flere aktive europæere

Maja Pilgaard

Børns fysiske leg er i krise

Maja Pilgaard

De unge har appetit på fællesskaber

Maja Pilgaard, Søren Bang

Foreningspartnerskaber volder vanskeligheder

Maja Pilgaard, Søren Bang

Evaluering af samarbejde om talentudvikling i Ballerup Kommune

Maja Pilgaard, Cecilie Rohde Andersen

Evaluering af samarbejde om talentudvikling i Aalborg Kommune

Maja Pilgaard, Cecilie Rohde Andersen

Evaluering af samarbejde om talentudvikling i Hillerød Kommune

Maja Pilgaard, Rasmus Klarskov Storm

Evaluering af nye spilformer i DanskHåndbold. Afsluttende rapport

Maja Pilgaard, Cecilie Rohde Andersen, Jonas Høy Søndergaard

Danskernes digitale idrætsforening

Maja Pilgaard, Niels Anton Toftgård

Evaluering af Nye Spilformer i DHF - midtvejsevaluering

Maja Pilgaard

Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark

Maja Pilgaard, Karsten Elmose-Østerlund, Zakarias Engell, Line Bilberg, Niels Anton Toftgård

Idrætten i Fredericia Kommune

Peter Forsberg, Maja Pilgaard, Andreas Nygaard, Emil Toudal, Aline van Bedaf Sterner

Evaluering af kommunale facilitetsstrategier

Maja Pilgaard

Evaluering af Den Nationale Platform for GADEIDRÆT

Maja Pilgaard, Marianne Kjær

Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne

Maja Pilgaard, Marianne Kjær

Motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune

Maja Pilgaard, Steffen Rask

Sundhedsfremmende tiltag i Varde Kommune

Maja Pilgaard

Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden

Maja Pilgaard, Steffen Rask

Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne

Maja Pilgaard

Udbydere af gadeidræt

Maja Pilgaard

Idræt i danske kommuner - arbejdspapir

Maja Pilgaard, Christian Gjersing Nielsen

Evaluering af gadeidrætsprojekter

Maja Pilgaard

Idrætsskader i Danmark 2016

Maja Pilgaard, Rasmus Østergaard Nielsen, Daniel Ramskov, Andreas Bueno, Camma Damsted

Danskernes motions- og sportsvaner 2016

Maja Pilgaard, Steffen Rask

Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune

Maja Pilgaard

Evaluering af løbestier. Lys og liv i Søndermarken, Pulsparken i Ry og Interaktiv motionssti i Herlev

Maja Pilgaard

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner

Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune (afslutningsnotat)

Maja Pilgaard, Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner

Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Afslutningsnotat

Maja Pilgaard, Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Peter Mindegaard, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner

Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune, Afslutningsnotat

Henrik Brandt, Maja Pilgaard, Peter Forsberg

Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune

Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Casper Due Nielsen, Aline van Bedaf Sterner

Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Afslutningsnotat

Henrik Brandt, Maja Pilgaard, Peter Forsberg

Pigers idrætsdeltagelse. Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?

Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jan Toftegaard Støckel, Jens Høyer-Kruse

Yoga i København - udøvere, undervisere og uddannelser

Henriette Bjerrum, Maja Pilgaard

Danskernes forbrug af penge på sport og motion

Maja Pilgaard, Aline van Bedaf Sterner

Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed

Maja Pilgaard

Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger

Kasper Lund Kirkegaard, Maja Pilgaard, Henriette Bjerrum, Trygve Laub Asserhøj, Peter Forsberg

Flexible sports participation in late-modern everyday life

Maja Pilgaard

Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2011'

Maja Pilgaard, Trygve Laub Asserhøj

Det frivillige arbejde under forandring

Maja Pilgaard

Idræt og motion - Hvor er Århus?

Maja Pilgaard, Ditte Toft

Sport og motion i danskernes hverdag

Maja Pilgaard

Skattefri arbejdsgiverbetalt motion

Henrik Brandt, Kasper Lund Kirkegaard, Jens Bjerregaard, Maja Pilgaard, Ida Hagemann

Danskernes motions- og sportsvaner 2007 - nøgletal og tendenser

Maja Pilgaard

Når sport og motion bliver et spørgsmål om fysisk aktivitet

Maja Pilgaard