Idan Artikel 18.07.2007

Beskeden vækst i sportssektoren

På trods af nye investeringer i sportssektoren, er de fremtidige forventninger beskedne. Vækstfonden har set på potentialet.

Sportssektoren er vokset med 10 procent årligt i perioden 2003-2006. Frem mod 2012 forventes vækstrater på omkring otte procent årligt ifølge Vækstfondens nye analyse af oplevelsesindustrien: ’Oplevelsesindustrien – perspektiver for iværksætteri og venturekapital’.

Disse forventninger placerer sporten som et lavvækstområde set i forhold til andre oplevelsesøkonomiske delbrancher. Eksempelvis forventes markedet for computerspil at bidrage med en vækst på op mod 40 procent årligt i perioden 2007-2012. For Film, video og tv forventes årlige vækstrater på næsten 35 procent i samme periode.

Muligheder i store idrætsbegivenheder

Ifølge vækstfonden ligger der imidlertid for sporten et stort potentiale i, sammen med turismebranchen, at tiltrække store idrætsbegivenheder til landet. VM i fodbold i Tyskland var således ifølge Vækstfonden en stor vækstfaktor. Regeringens handlingsplan for idrætsbegivenheder, der over fire år kanaliserer 260 mio. kr. ud i sportssektoren kan altså vise sig som en gunstig investering.

Der er dog også problemstillinger man må tage alvorligt, hvis området skal udvikle sig yderligere i fremtiden.

Blandt andet peger vækstfondens analyse på, at selvom forskningsmiljøet, der arbejder med sport og tilgrænsede områder i oplevelsesøkonomien, er vokset de senere år, så er miljøet endnu for spinkelt til at være en drivkraft i udviklingen. Det er et problem, da samspillet mellem virksomheder og forskningssektoren er afgørende for dynamik og innovation. Større forskningsindsats på området er således vigtig.

Ligeledes slås sportsbranchen generelt med store ’entryomkostninger’, som gør det vanskeligt at opnå umiddelbart afkast. Som turismebranchen er sporten afhængig af store anlægsinvesteringer samt et vist beredskab af personale.

Desuden er det ifølge vækstfonden et problem, at mange produkter og ydelser i sportssektoren kun har nationalt sigte, hvilket hindrer opdyrkelse af et internationalt marked og dermed svækker investeringsinteresserne i området samt tilgangen af risikovillig venturekapital.