Idan Artikel 15.09.2009

Børns fysiske leg er i krise

Børn leger ikke længere, som de gjorde engang. Børn leger oftere indendørs og mere stillesiddende. Praktikere og forskere vil sammen fremme den fysiske leg.

Skrevet af: Maja Pilgaard

Børn rører sig mindre, når de leger, og de sidder mere indendørs. For op imødegå denne ’legekrise’ har Mandag Morgen nu lanceret en guide til fremtidens idræts- og legelandskaber, som skal hjælpe med at bringe den fysisk aktive leg tilbage i børns hverdag. Baseret på viden om, at børn er mindre fysisk aktive i hverdagen end tidligere, beskriver guiden, hvordan legen har forandret sig, og hvordan udviklingen kan vendes gennem både store idræts- og legeparker som den ved Gerlev Idrætshøjskole til mindre legeområder i nærmiljøet. Guiden blev lanceret d. 10. september af Konsortiet for Fremtidens Idræts- og legelandskaber, som er etableret af Mandag Morgen. Guiden er tænkt som inspiration til udviklere og beslutningstagere til at realisere projekter, der støtter legen.

Fire forudsætninger for succes

Konkret peger guiden på fire grundlæggende forudsætninger for succes i fremtidens legelandskaber: 

Der skal være nogen, som sætter legen i gang, det skal kilde i maven, der skal være mulighed for variation fra voldsom højaktivitetsleg til stille fantasileg, og endelig skal legen fortsat kunne give udfordringer, efterhånden som niveauer mestres. Samtidig beskriver guiden eksempler på eksisterende legelandskaber, som skal give udviklere og beslutningstagere inspiration til at arbejde med legelandskaber i fremtiden. Eksemplerne, som ofte er innovative og indeholder elementer af teknologiske detaljer, er defineret under fire typer af legelandskaber: Nærområdet, lokalområdet, udflugtslegepladsen samt byrummet.

Advarsel mod ensidigt fokus på evidens

Ved præsentationen var indbudt et panel til at kvalificere en debat omkring, hvordan man understøtter fremtidens leg. 

Paneldeltager professor Bjarne Ibsen udtrykte bekymring for rapportens evidensbaserede tilgang. ”Hvad gør vi, når effekterne af leg ikke kan måles? Skal vi så afskaffe legen?” spurgte han retorisk og advarede samtidig imod at gøre store fine legepladsprojekter, som ikke understøtter et reelt behov, til brandingprojekter i kommunerne. Dermed lagde han op til, at man i kommunerne gør sig både formål og behov klart, inden man kaster mange millioner efter nye legelandskaber. Palle Adamsen, formand for Boligselskabernes Landsforening og adm. direktør i Lejerbo efterlyste netop mere konkrete bud på, hvordan man håndterer fremtidens legelandskaber i praktiske projekter. Han efterlyste bl.a. en målrettethed på behov til forskellige befolkningsgrupper, da guiden ikke tager fat i problemstillinger om sociale uligheder eller skelner mellem almene boligbyggerier og villakvarterer. ”Men guiden skaber debat, hvilket måske også er det væsentligste” mente formand for Danske Landskabsarkitekter, Hanne Bat Finke. Hun pegede desuden på forældrene, som hun mener, bør statuere eksempler for børnene. De skal ikke blot drikke kaffe, som et af eksemplerne i guiden lægger op til. Forældrene skal også tænkes ind i de aktive legelandskaber.

Læs mere

 
 
Læs mere om rapporten og den kommende legekonference den 24. september: Fremtidens idræts- og legelandskaber