Idan Artikel 26.02.2019

Dansk antidoping-ekspert i omstridt WADA-komité

Afdelingschef i Kulturministeriet er medlem af den ekspertkomité i WADA, som Anti Doping Danmark kritiserer for at have anbefalet en godkendelse af Ruslands antidoping-agentur efter tre års udelukkelse i den russiske statsdopingsag, inden alle verdensagenturets krav var opfyldt.

Skrevet af: Lars Jørgensen
Nøgleord: Doping

I januar i år fortalte formanden for Aktivkomiteen i Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, den tidligere maratonløber Henrik Them, i et interview med Idrættens Analyseinstitut, at de danske idrætsudøveres tavshed i debatten om den russiske statsdopingsag skyldes, at mange af dem ikke føler sig godt nok oplyst om sagen til at ytre en klar holdning til den.

Men de danske idrætsudøveres usikkerhed om, hvad de skal mene om statsdopingsagen, er ikke nødvendigvis selvforskyldt. For internationale antidoping-eksperter er langt fra enige om, hvad der er op og ned i sagen. Og to af Danmarks førende eksperter på området har heller ikke den samme opfattelse af antidoping-agenturet WADA’s efterforskning i de seneste fire års mest omdiskuterede dopingsag.

Kulturministeriets afdelingschef på idrætsområdet, Bente Skovgaard Kristensen, er et af seks medlemmer i WADAs uafhængige ekspertkomité, Compliance Review Committee. I september i fjor indstillede komiteen til agenturets ledelse at godkende Ruslands antidoping-agentur efter tre års udelukkelse på betingelse af, at en række krav blev opfyldt. Og midt i januar i år fastholdt komiteen sin indstilling, selv om russerne ved årsskiftet ikke, som lovet, havde indfriet verdensagenturets krav om at få adgang til alle relevante data på Ruslands tidligere antidoping-laboratorium i Moskva.

Direktør Michael Ask fra Kulturministeriets selvejende institution Anti Doping Danmark er en toneangivende kritiker af WADA. I lighed med mange andre nationale antidoping-direktører og internationale idrætsudøvere mener han, at verdensagenturet skulle have ventet med at godkende det russiske agentur, indtil Rusland havde indfriet de stillede krav.

Ingen mundkurv på

Bente Skovgaard Kristensen og Michael Ask står med andre ord på hver sin side i debatten om en af de mest omstridte idrætspolitiske sager i international sport lige nu. Og ifølge Michael Ask har uenigheden også givet anledning til diskussioner i Anti Doping Danmark og Kulturministeriet.

”Vi er ikke enige. Sådan er det. Og det ville være løgn at sige, at vi ikke har diskuteret det. Det ville have været mærkeligt, hvis vi ikke havde gjort det,” siger Michael Ask til Idrættens Analyseinstitut.

Han understreger dog, at selv om Anti Doping Danmark som en selvejende institution under Kulturministeriet står til ansvar over for ministeriet, så blander ministeriet sig ikke i hans holdninger og udtalelser.

”Hele pointen med Anti Doping Danmark er, at vi skal være uafhængige. Det ville først være et problem, hvis ministeriet gav mig mundkurv på. Det har jeg ikke fået.”

Michael Ask mener heller ikke, at det har lagt en dæmper på hans kritik af WADA, at Kulturministeriets afdelingschef for idrætsområdet er medlem af en komité i WADA, som han og mange af hans kolleger i udlandet er i opposition til.

”Nej, det synes jeg ikke selv.”

Vedholdende kritik

Anti Doping Danmark og Michael Asks vedholdende kritik af WADA kom senest til udtryk den 24. januar i år, hvor den danske antidoping-myndighed og 12 andre nationale antidoping-agenturer tilsluttede sig en fælles udtalelse fra sammenslutningen af nationale antidoping-agenturer, NADO.

De nationale antidoping-ledere kritiserede, at verdensagenturet fastholdt godkendelsen af det russiske agentur, selv om russerne havde overskredet WADA’s krav om at få adgang til alle data på laboratoriet i Moskva med 18 dage.

I fællesudtalelsen roser kritikerne WADA for endelig at have fået adgang til de russiske data. Men samtidig tilføjer de, at det er for tidligt for verdensagenturets ledere at ’løbe en sejrsrunde’. For nu venter månedlange undersøgelser af de russiske datas ægthed og indsamling af supplerende dopingprøver inden den aftalte deadline den 30. juni i år, før der eventuelt kan rejses individuelle dopingsager mod de mistænkte russiske idrætsudøvere.

”Imens fortsætter Rusland med at byde på værtsskaber for internationale idrætsbegivenheder, som for eksempel De Olympiske Ungdomslege i 2024, hvilket ikke ville have været muligt, hvis de ikke var blevet godkendt,” hedder det i udtalelsen, hvor de nationale antidoping-ledere kritiserer WADA for ikke at gøre nok for at udpege og straffe de skyldige bagmænd i statsdopingsagen.

”Vi skylder de rene idrætsudøvere, også dem i Rusland, at identificere enhver nuværende eller tidligere idrætsudøver, som bør undersøges for overtrædelser af antidoping-reglerne. Men udover blot at anklage de idrætsudøvere, som må have været involveret, er NADO’s ledere overbevist om, at det er nødvendigt at gøre alt for også at holde konspiratorerne ansvarlige.”

Personligt udpeget

WADA’s uafhængige Compliance Review Committee blev oprettet i 2015. Komiteen består af uafhængige fageksperter fra regeringer, idrætsudøvere og sportsindustrien samt compliance-eksperter fra flyindustrien og medicinalindustrien. Og den har til formål at rådgive verdensagenturets forretningsudvalg og bestyrelse i sager, hvor agenturets medlemslande og -organisationer undersøges for overtrædelser af de internationale antidoping-regler.

Men Bente Skovgaard Kristensen opfatter Anti Doping Danmarks kritik af WADA i sagen om den russiske statsdopingsag som helt ukontroversiel både i forhold til hendes rolle som juridisk fagekspert i verdensagenturet og daglige arbejde som afdelingschef i Kulturministeriet.

”Jeg er ikke Kulturministeriets repræsentant i komiteen. Alle komiteens medlemmer er uafhængige. Jeg er personligt udpeget til komiteen, fordi jeg er jurist og i mange år har arbejdet med antidoping i Kulturministeriet.” siger hun.

Af samme årsag kan hun ikke forstå, hvis uenigheden mellem Anti Doping Danmark og den WADA-komité, hun er medlem af, giver anledning til forvirring om det officielle Danmarks holdninger til den russiske statsdopingsag:

”Nej. For WADA’s Compliance Review Committee er ikke på nogen måde en politisk komité. Vores indstillinger er rent fagligt begrundede. Jeg arbejder med faglige vurderinger baseret på faglig substans og viden. Det er WADA’s forretningsudvalg og bestyrelse, som træffer alle beslutninger”.

Forskellige roller

Bente Skovgaard Kristensen mener heller ikke, at hendes position i WADA påvirker samarbejdet mellem Kulturministeriet og Anti Doping Danmark:

”Vi har et godt samarbejde. Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund kæmper overordnet set for det samme, nemlig for en stærk antidoping-kultur i sport. Og jeg kan og vil selvsagt ikke kræve, at Anti Doping Danmark skal være enig i en indstilling, jeg kommer med. Anti Doping Danmark er en selvejende institution med egen bestyrelse,” siger hun og tilføjer:

”Vi har forskellige roller. Desuden er den russiske sag en svær sag. Der er mange nuancer og detaljer. Og i WADA’s Compliance Review Committee vurderer vi konkrete sager på baggrund af oplysninger, der er fortrolige, og som offentligheden derfor ikke har kendskab til.”

Ifølge Bente Skovgaard Kristensen kan hun ikke referere fra drøftelser og sine personlige overvejelser i de fælles indstillinger, WADA’s Compliance Review Committee er kommet med til verdensagenturets ledelse. I stedet henviser hun til komiteens formand, Jonathan Taylor.

I begyndelsen af januar, inden WADA fik adgang til de russiske data, reagerede Jonathan Taylor på et åbent brev, hvori den svenske skiskytte og OL-medaljevinder Sebastian Samuelsson beskyldte ham for ikke en eneste gang at have anerkendt, at den russiske dopingsag er ’den største skandale i sportshistorien’ og kritiserede komiteens medlemmer for at være principløse, uetiske og uærlige. Jonathan Taylor svarede:

”Jeg synes, disse anklager er uretfærdige. Jeg er enig i, at den russiske dopingsag er en kæmpe skandale. Jeg er også enig i, at beskyttelsen af rene idrætsudøvere imod snyd skal have førsteprioritet. Men den eneste måde at bevise, hvem der snydt, er at få fat i deres data. Komiteen ønsker at få fat i alle data, for ellers holder en sanktion ikke i retten.”

Danske myndigheder og organisationers holdninger til den russiske statsdopingsag har tidligere været til debat. Det skete, da Kronprins Frederik, som er medlem af IOC og Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, i 2016 udtalte sin støtte til IOC’s beslutning om ikke at følge WADA’s anbefaling af en kollektiv udelukkelse af alle russere fra OL i Rio de Janeiro. Både Danmarks Idrætsforbund, Anti Doping Danmark og daværende kulturminister Bertel Haarder støttede WADA’s indstilling i sagen.