Idan Artikel 05.09.2018

Dansk håndboldøkonomi har fundet et mere stabilt leje

Idans årlige analyse af økonomien i de danske håndboldligaklubber viser en samlet svag omsætningsmæssig fremgang i 2016/17 og lidt bedre resultater efter skat i forhold til året før. Men bag stabiliteten gemmer der sig stadig store variationer i klubbernes økonomiske resultater.

Nøgleord: Økonomi

Dansk ligahåndbold har på mange måder været en sportslig og kommerciel succes. Siden midten af halvfemserne, hvor kommercialiseringen for alvor tog fat, blev spillet løftet på både klub- og landsholdsplan med højere kvalitet på banen og store vækstrater i tilskuertal og omsætning. Økonomisk toppede det hele i slutningen af nullerne, hvor klubberne gennemsnitligt set omsatte for op til 18,5 mio. kroner (2007/08). 

Den høje omsætningsmæssige fremgang endte dog brat oven på finanskrisen, hvor majoriteten af de danske klubber fik alvorlige økonomiske problemer. Det kan ses af nedenstående figur 1, hvor gennemsnitlig omsætning og resultat efter skat i de danske herre- og dameligaklubber er opgjort.

Figur 1: Gennemsnitlig omsætning og resultat efter skat i danske dame- og herreligaklubber 1994/95 til 2016/17, 2017-priser

I årene efter finanskrisen faldt omsætningen markant for at finde et mere stabilt leje omkring 2012/2013, og i de seneste tre regnskabsår har den gennemsnitlige omsætning ligget på omkring 10,5 mio. kroner.

I 2016/17 er der dog en lille tendens til fremgang. Således stiger den gennemsnitlige omsætning fra 10,3 mio. kroner i 2015/16 til 10,9 mio. kroner i det senest afsluttede regnskabsår. Om dette er starten på en ny opadgående kurve for de danske klubber, er det dog endnu svært at sige på nuværende tidspunkt.

Forbedring på resultatsiden

Selvom klubberne historisk set – også i perioder med øget omsætning – har haft vanskeligt ved at få bundlinjen til at stemme, var der i 2016/17 en bedring på resultatsiden. I 2015/16 lå det gennemsnitlige resultat efter skat på minus 1,1 mio. kroner, mens det i 2016/17 er forbedret til minus 733.000 kroner.

Målt på andelen af klubber med underskud er situationen dog den samme. I 2016/17 kommer halvdelen af klubberne således ud med underskud, hvilket også var tilfældet i forrige årsregnskabsperiode (2015/16).

Bjerringbro-Silkeborg

Blandt klubber med plus på bundlinjen finder man i herrernes liga , der øger sin omsætning fra 23,3 mio. kroner i 2015/16 til 27,2 mio. kroner i 2016/17. Da omkostningerne er øget tilsvarende, kommer klubben ud med et mindre overskud efter skat på 31.449 kroner.

Sportsligt klarede klubben sig også hæderligt i regnskabsperioden, blandt andet med deltagelse i Champions League, der undervejs bød på en sejr over det tyske storhold THW Kiel, mens klubben i den hjemlige liga måtte nøjes med bronzemedaljer (2016/17).

I en anden af de sportsligt set succesfulde danske herreklubber går det også godt økonomisk. Skjern Håndbold har en stabil, balanceret økonomi. Klubben har i dens 18 år i den bedste række kun haft underskud på driften to gange. Første gang i 2005/06 og senest i 2011/12. 2016/17 afviger ikke fra det generelle billede, hvor resultatet efter skat ender på 105.000 kroner. Omsætningen ligger stabilt på 20,7 mio. kroner, som er på nogenlunde samme niveau som i 2015/16 (20,4 mio. kroner).

Også i nordjyske Aalborg Håndbold er der sportslig succes og balance i regnskabet. Det danske mesterskab blev hentet hjem til klubben i regnskabsåret, og samtidig kunne klubben mønstre et mindre overskud på 172.477 kroner efter skat. Klubben har gennem de senere år haft overskud på driften. Siden 2010, hvor klubben blev udskilt fra fodboldklubben AaB, er det lykkedes at have sorte tal på bundlinjen hvert eneste år.

Holdfælleskabet Ribe-Esbjerg HH er også blandt de bedre historier i 2016/17-regnskabsåret. I de senere år er det på omsætningssiden kun gået frem for klubben, der entrerede herreligaen i 2012/13-sæsonen. Her lå de samlede indtægter på lige knapt 7 mio. kroner. Siden er indtægterne steget støt hvert år og ligger på 14,3 mio. kroner i seneste afsluttede årsregnskab. De seneste tre år har klubben desuden præsteret overskud. I 2016/17 lå det på lige over 1 mio. kroner efter skat.

Længere mod syd, med base i Sønderborg, fastholder SønderjyskE Herrehåndbold sin omsætning fra året før (2016/17) på lidt over 14 mio. kroner. Faktisk bliver det til en lille stigning på 146.000 kroner. Resultatet efter skat er også positivt med 161.000 kroner, mens egenkapitalen dog er negativ. Moderselskabet bag klubben stiller ansvarlig lånekapital til rådighed for selskabet med henblik på at sikre, at det lever op til licenskravene i ligaen.

Blandt de øvrige klubber med overskud kan desuden nævnes Ringkøbing Håndbold, der efter kvalifikationskampe mod Hadsten sikrede sig overlevelse i den bedste række i 2016/17-sæsonen. Klubben omsatte i seneste regnskabsår for 5,3 mio. kroner og havde i regnskabsperioden et mindre overskud på 15.600 kroner efter skat. Også Falsters nye håndboldsatsning, Nykøbing Falster Håndbold, samt TM Tønder og HC Odense kommer ud med mindre overskud på driften.

HC Midtjylland

Selvom der som nævnt er bedring at finde på det gennemsnitlige resultat i den danske håndboldøkonomi, så er der stadig en del klubber med problemer. Et af de store samtaleemner i det forløbne år var , der efter længere tids økonomisk krise kastede håndklædet i ringen i april.

Forud var gået et dramatisk forløb med forsøg på tilpasninger, men enderne kunne i sidste ende ikke nå sammen, og projektet blev lagt ned. I regnskabsperioden, der således endte som klubbens sidste inden konkursen, var omsætningen lige knapt 12 mio. kroner og resultatet efter skat minus 1,9 mio. kroner.

Fusionsklubben KIF Håndbold Elite var en anden af de klubber, som i løbet af året og i regnskabsperioden påkaldte sig opmærksomhed. Klubben har alle dage levet en omtumlet tilværelse økonomisk, selvom den hører til blandt de meste succesrige rent sportsligt herhjemme.

På trods af enorme underskud gennem tiden har klubben haft en imponerende overlevelseskraft. I forrige regnskabsår (2015/16) endte resultatet efter skat på et i dansk håndbold svimlende minus 14,2 mio. kroner. Det resultat er kraftigt forbedret i 2016/17, men ender alligevel i millionstørrelsen: minus 4,6 mio. kroner efter skat.

Resultatet skal ses i lyset af, at klubben har haft fokus på omkostningsminimering, så der er altså endnu et godt stykke til balance. Gennem de sidste ti år har klubben samlet set tabt i omegnen af 75 mio. kroner (2017-priser).

I maj i år annoncerede klubben, at den nu bryder sit bånd til København og ændrer navn til KIF Håndbold. Fremover bliver alle kampe spillet i Kolding. I samme åndedrag er der blevet skiftet ud i ledelse og bestyrelse. Det bliver spændende at se, om den nye organisation kan få rettet op på de usikre økonomiske forhold, der har præget klubben så længe. Indtil videre har en ny investorkreds skudt et betydeligt millionbeløb i projektet.

FCM Håndbold

Der er også nye tider på den jyske hede. Efter ni års engagement i dansk håndbold meddelte selskabet bag fodboldklubben FC Midtjylland i juni sidste år, at de ville trække sig ud af engagementet i kvindehåndbold gennem . Håndboldforretningen blev aldrig en økonomisk succes. Alene årets driftsresultat taler sit tydelige sprog. Minus 3,5 mio. kroner og en nedgang i omsætningen fra 13,8 mio. kroner i 2015/16 til 11,4 mio. i 2016/17.

Siden fodboldulvene overtog licensen efter det krakkede Ikast-Bording Elitehåndbold A/S, er det aggregerede underskud i perioden løbet op i 33,5 mio. kroner (2017-priser). Den nye rigmand, Matthew Benham, ønsker ikke længere at subsidiere håndboldeventyret.

Lige omvendt forholder det sig i landets hovedstad. Her garanterer København Håndbolds hovedbagmand, Kim Mikkelsen, for succesen. Og den koster. Siden den nye satsnings entré i den danske håndboldverden, har klubben haft betydelige millionunderskud på driften hvert år. I løbende priser beløber tabene sig til lidt over 21 mio. kroner, eller i gennemsnit knapt 5,3 mio. kroner om året i perioden 2013/14 til 2016/17. I det seneste afsluttede årsregnskab er underskuddet 4,9 mio. kroner efter skat. Udgifterne har dog givet betydelig sportslig succes, og alt tyder på, at der er vilje til at fortsætte det københavnske projekt.

Hvor det er lykkedes at genrejse kvindehåndbolden i København, så har forsøget på at revitalisere den tidligere hæderkronede mesterklub Viborg HK fået en lidt mere knasende opstart. Underskuddet i forrige årsregnskab var betydeligt, og selvom det er forbedret i det nyeste afsluttede regnskab, ligger det stadig i millionklassen på næsten 2 mio. kroner på baggrund af en omsætning på 11,5 mio. kroner. Omsætningen repræsenterer et lille fald fra 12 mio. kroner i 2015/16.

Et tilsvarende millionbeløb i underskud kan også findes i dameklubben Randers HK. Sæsonen 2016/17 var ikke sportsligt tilfredsstillende for det kvindelige håndboldflagskib i byen. Det fremgår af ledelsesberetningen, der dog påpeger, at pokaltitlen lunede oven på en placering uden for slutspillet. Økonomisk kommer selskabet ud med underskud for tredje år i træk, og det med negativ tendens. I 2014/15 var underskuddet på 65.000 kroner, i 2015/16 var resultatet minus 1 mio. kroner og i 2016/17 1,7 mio. kroner efter skat.

Underskuddet i Team Esbjerg Elitehåndbold er mindre. Her blev det til et underskud på 842.000 kroner efter skat. Ifølge ledelsesberetningen var 2016/17 heller ikke en tilfredsstillende sæson rent sportslig for klubben. Ganske vist nåede holdet nogenlunde i mål med forventningerne, hvad angår deltagelsen i Champions League, hvor man gik videre fra det indledende gruppespil, men klubben sluttede på en yderst skuffende syvendeplads i Dameligaens grundspil og opfyldte ikke målsætningen om at kvalificere sig til medaljeslutspillet. Det var ganske uventet. Økonomisk var året heller ikke prangende.

Fremgang var der til gengæld for herrerne fra TTH Holstebro. I 2015/16 havde klubben indtægter på 15,5 mio. kroner, hvilket i den senest afsluttede årsregnskabsperiode (2016/17) var steget til 18 mio. kroner. Det svarer til en stigning på knap 17 procent. Samtidig er resultatet efter skat forbedret fra et underskud på lige over 3 mio. kroner i forrige regnskabsår til et minus på blot 230.000 kroner i det seneste.

I den fynske herresatsning, GOG, der efter en nedtur i årene omkring finanskrisen måtte se konkursen og en tvangsnedrykning til Danmarksserien i øjnene, er man nu for alvor kommet tilbage på toppen i dansk elitehåndbold. Økonomisk er det indtil i år sket med såvel stigende omsætninger som balance på bundlinjen.

Regnskabsåret 2016/17 bryder kun delvist denne trend. Set på omsætningssiden er der fremgang. I 2015/16 havde klubben 13,9 mio. kroner i indtægter, hvilket er vokset med 1 million kroner i 2016/17. Set på bundlinjen er der imidlertid underskud på knapt 100.000 kroner efter skat. Ledelsesberetningen anfører, at klubben i 2017/18 igen forventer sorte tal på bundlinjen.

Blandt øvrige klubber med underskud i seneste årsregnskab kan nævnes Skanderborg Håndbold (herre- og damehold), Århus Håndbold (herrer), Mors-Thy Håndbold (herrer) og Randers HH (herrer).

Hvor bevæger håndboldøkonomien sig hen?

Sidste års analyse af den danske håndboldøkonomi pegede blandt andet på, at klubberne sandsynligvis havde fundet det leje på indtægtssiden, der er basis for herhjemme. Dette års opfølgning rykker ikke ved det indtryk. Det er ganske vist positivt at se en lille fremgang, men det er nok ikke sandsynligt med store vækstrater i inden for den nærmeste fremtid – i hvert fald over en bred kam. Der er enkelte klubber, der leverer pæn vækst, men det generelle billede er, at klubbernes økonomi kun varierer lidt.

Set på driftsresultatet finder vi dette års mest positive nyhed for håndboldøkonomien. Selvom halvdelen af klubberne i herre- og dameligaen kommer ud med underskud, så er det gennemsnitlige resultat efter skat forbedret. Det bliver spændende at følge, hvorvidt de klubber, der genererer underskud, kan komme tættere på en forretning i balance, og om de klubber, som er sunde forretninger, fortsat kan holde kadencen.