Idan Artikel 08.05.2012

Dansk ishockeyøkonomi er i bedring

I modsætning til en anden af de professionelle sportsgrene herhjemme, håndbold, udviser dansk ishockey-økonomi med få undtagelser gode takter. Et licenssystem og indførelse af et egentligt lønsumsloft samt generel enighed om bedre omkostningsstyring har bragt ishockeyklubberne ind på et sundere økonomisk spor.

 

Danske ishockeyklubber har historisk set lidt af de samme problemer som klubberne i de to mest professionaliserede sportsgrene herhjemme, fodbold og håndbold: De har levet på kanten af økonomisk kollaps, og ikke sjældent har det betydet decideret konkurs med videreførelse af aktiviteterne i et nyt selskab. Siden 2009 er følgende klubber isoleret set gået konkurs: Herlev Ishockey af 1993 (februar 2009), Hvidovre Eliteishockey ApS (marts 2009), Odense Ishockey A/S (april 2009), Nordsjælland Cobras A/S (april 2009), Rødovre Mighty Bulls A/S (juli 2009), Herlev Ishockey Elite A/S (november 2009) og Cobras Hockey ApS (juni 2010). Nu ser det imidlertid ud til, at klubbernes økonomiske situation under ét er i bedring. Fortsætter denne udvikling, vil dansk ishockey-økonomi gå en sundere fremtid i møde. Alle de nuværende ishockey-ligaklubber, som det har været muligt at fremskaffe regnskabsoplysninger fra, har overskud på driften med undtagelse af EfB Ishockey, der har aflagt regnskab dækkende 2010/11. Samlet trækker det betydelige underskud i Esbjerg imidlertid hockey-ligaens resultat ned og resulterer i et gennemsnitligt minus på knapt 250.000 kr. efter skat i ishockeyklubberne under ét. Den gennemsnitlige omsætning i de samme ligaklubber ligger i år på 7,9 mio. kroner. Dette kan ses i forhold til forrige regnskabsperiode, hvor det gennemsnitlige underskud i de ligaklubber, der foreligger tilgængelige regnskabsoplysninger for, lå på minus 75.000 kroner efter skat. Trækker man imidlertid EfB ud af opgørelsen, ender resultatet i et gennemsnitligt overskud på 220.000 kroner efter skat. Selvom det samlede gennemsnit ender i et minus, er der overskud i flertallet af klubberne.

De enkelte klubbers resultater

Frederikshavn White Hawks med sorte tal:Det største overskud i den opgjorte periode finder vi i Frederikshavn, hvor årsregnskabet udviser et plus på i alt 415.000 kroner efter skat, hvilket sker på baggrund af en omsætning på 6,4 mio. kroner. 

Driftsmæssigt udtrykker overskuddet dog en nedgang i forhold til 2009/10, hvor klubben kom ud med et overskud på 870.000 kroner efter skat baseret på en omsætning på 6,9 mio. kroner. Samlet har klubben i kraft af overskuddet forøget sin egenkapital og har ligeledes nedbragt sine gældsforpligtigelser. Sønderjyske i bedring: I det syddanske kommer Sønderjyske også ud med et mindre overskud på i alt 245.000 kroner efter skat, hvilket sker på baggrund af en omsætning på lige over 19 mio. kroner. Resultatet er en forbedring af sidste årsresultat i den forstand, at overskuddet på 3,1 mio. kroner i 2009/10 kun kom i stand på grund af en eftergivelse af ansvarlig lånekapital på i alt fem mio. kroner, der blev noteret i regnskabet som en ekstraordinær indtægt. Ikke desto mindre ser Sønderjyskes regnskab for i år isoleret ud til at være i balance. CPH Hockey: I hovedstaden har man ligeledes opnået balance, hvor CPH Hockey udviser et lille plus i 2010/11. Ud af en omsætning på 3,3 mio. kroner ender driftsresultatet positivt på 8.237 kroner. Selskabet slås ifølge regnskabet stadig med negativ egenkapital. Denne er dog blevet reetableret i forbindelse med en kapitaltilførsel i juli 2011, således at egenkapitalen nu er på 500.000 kr. Rødovre Mighty Bulls: I Rødovre forbedres årsresultatet også fra et markant underskud på 2,3 mio. kroner i 2009/10 til et overskud på lige over 600.000 kroner i 2010/11. Egenkapitalen er negativ, men ifølge ledelsesberetningen forventer klubben af retablere den gennem fremtidige overskud. Herning Blue Fox: Herning Blue Fox var i længere tid en af dansk ishockeys økonomiske dukse og kørte i en periode med overskud. I de seneste par år har klubben imidlertid haft det vanskeligere, men igen i dette årsregnskab vender klubbens sidste års underskud på knap 600.000 kr. til et lille overskud på 31.000 kroner efter skat. Odense Bulldogs: Endelig forbedrer fynske Odense Bulldogs også driften fra et minus på 380.000 kroner i 2009/10 til et plus på 15.000 kroner i 2010/11. EfB Ishockey: I Esbjerg er der derimod ikke megen forbedring af at spore. Omsætningen er nedadgående, og klubben har ikke formået at omstille omkostningerne til nedgangen. Dette resulterer i en stigning i underskuddet fra 790.000 kr. i 2010 til et underskud på mere end 3 mio. kroner efter skat i 2011.

Balance er opnået

Selvom gennemgangen er baseret på et begrænset datamateriale, viser tallene dog, at en generel negativ spiral kan ændres, hvis klubberne og forbundet bliver enige om at gøre noget ved sagen. 

Ganske vist kommer EfB som vist ud med underskud ligesom AaB’s nuværende ejere fra AaB-koncernen valgte at indstille hockey-aktiviteterne fra næste sæson pga. økonomiske problemer. Men AaB genopstår i et andet regi, og efter mange konkurser og store økonomiske problemer blandt danske hockeyklubber er der altså bedring at spore. Allerede nu er majoriteten af klubberne, der foreligger data for, i driftsmæssig balance. Gennemsnitligt betragtet er omsætningen steget en smule i klubberne, og omkostningerne er i vid udstrækning tilpasset bedre end tidligere. Blandt andet er antallet af (dyre) udenlandske spillere næsten halveret fra 90 i 2008/09 til 47 i 2011/12. Selvom ishockeyklubberne ikke er i mål med de økonomiske tilpasninger, står udviklingen i hockey-klubberne i kontrast til de danske håndboldligaklubber, der på trods af permanent økonomisk krise over de senere år ikke samlet har formået at vende udviklingen i retning af balance. Selvom nogle af håndboldklubberne har forbedret driften markant, lurer alligevel et gennemsnitligt rekordunderskud i millionklassen for håndboldligaklubberne i horisonten. For ishockey-klubbernes vedkommende bliver udfordringen at holde de nye gode økonomiske takter i fremtiden, så klubberne langsomt kan blive endnu mere stabile, øge egenkapitalen og dermed stå rustet til at imødegå fremtidige udfordringer.