Idan Artikel 04.01.2017

De store fitnesskæder står stærkest i hovedstadsområdet

De store kæders medlemmer er hovedsageligt fra Region Hovedstaden, mens Foreningsfitness og mindre kommercielle centre står stærkt i de jyske regioner. Det viser notatet ’Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud' fra Idrættens Analyseinstitut.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

(Opdateret 6. januar 2017)

Når voksne danskere dyrker idræt i et kommercielt fitnesscenter, så foregår det for langt størstedelen i en af de store kæders centre som Fitness World eller Fitness dk.

Men der er stor forskel på, hvordan medlemmerne fordeler sig geografisk i landets fitnesscentre. Region Hovedstaden er stærkt overrepræsenteret i de store kæders medlemsregistre i Fitness World og Fitness dk, mens et flertal af medlemmerne i øvrige kommercielle fitnesscentre og Foreningsfitness er fra de jyske regioner.

Det viser notatet ’Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud' fra Idrættens Analyseinstitut, som tegner et billede af fitnessbranchen med afsæt i data fra idrætsvaneundersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’.

Mens 51 pct. af medlemmerne i Fitness World og Fitness dk bor i Region Hovedstaden, gælder det blot 22 pct. af medlemmerne i de øvrige kommercielle fitnesscentre og 16 pct. af medlemmerne af Foreningsfitness (16 pct.).

Omvendt er de øvrige kommercielle fitnesscentre (typisk enkeltstående centre eller mindre kæder) og Foreningsfitness stærkt repræsenteret uden for hovedstaden og især i Jylland. En stor andel af deres medlemmer er fra Region Midtjylland, men Foreningsfitness står også forholdsvist stærkt i Region Syddanmark med en fjerdedel af deres medlemmer bosiddende i den del af landet.

Figur 1:Store geografiske forskelle blandt centrenes medlemmer

”I forhold til medlemmernes geografiske fordeling skal man naturligvis have in mente, at Fitness World er den klart største fitnessudbyder i Danmark, og at kæden derfor stadig har mange medlemmer i f.eks. Region Midtjylland, selvom regionen kun tegner sig for en mindre del af kædens samlede kundegrundlag," siger Trygve Laub Asserhøj, som er analytiker hos Idrættens Analyseinstitut og forfatter til fitness-notatet.

"Ikke desto mindre er det tydeligt, at de mindre centre er bedst repræsenteret i Midtjylland, mens Foreningsfitness har godt fat i Jylland generelt."

Fitness World er den største aktør på fitnessområdet

Knap en fjerdedel (24 pct.) af de adspurgte voksne danskere er medlem af et kommercielt fitnesscenter, og med 12 pct., der angiver, at de er betalende medlemmer i Fitness World, er det den kæde med flest voksne danskere i deres medlemsregister.

Fitness dk står ifølge undersøgelsen for 4 pct. og Loop Fitness for 2 pct., mens 8 pct. voksne danskere er medlem i andre kommercielle centre. Endelig har 7 pct. af de voksne danskere tegnet medlemskab til et foreningsdrevet fitnesscenter. 

Figur 2: Fitness World er den største spiller på markedet

Fitnesscentrene tiltrækker forskellige målgrupper

Ser man på kønsfordelingen i de forskellige typer af fitnesscentre, er der ikke den store forskel. Der er dog generelt lidt flere kvinder i private/kommercielle centre end mænd, og det gør sig også gældende i både Fitness World, Fitness dk, de øvrige kommercielle centre samt foreningsfitness

Gennemsnitsalderen er derimod mere varierende. De yngste medlemmer finder man i Fitness World, hvor gennemsnitsalderen er på 35 år, mens den i Fitness dk er 42 år. Med en gennemsnitsalder på 48 år og 49 år i henholdsvis Foreningsfitness og andre kommercielle fitnesscentre har disse centre de ældste medlemmer.

”Gennemsnitsaldrene i forskellige typer af fitnesscentre understreger, at deres tilbud henvender sig til forskellige målgrupper. De store kæder har godt fat i storbyens unge voksne og travle småbørnsforældre, mens mindre centre og især Foreningsfitness henvender sig til en mere moden brugergruppe i forhold til aktiviteter og indhold – og altså i særlig grad i forhold til beliggenhed af centrene,” siger Trygve Laub Asserhøj.

Download notatet

Ben på løbebånd. Foto: Colourbox
Idan Udgivelse januar 2017
Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Læs lignende nyheder

Kunstgræsbane
Idan Artikel 20.03.2023
EU vil forbyde kunstgræsbaner med gummigranulat af miljøhensyn, men et nyt forskningsprojekt viser, at det måske ikke er nødvendigt
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft
Kvinder i fitness
Idan Podcast 23.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Sociale relationer (5:5)
Kvinder i fitness
Idan Artikel 19.01.2023
Nyt fra Facilitetsdatabasen: Antallet af fitnesscentre er stagneret og væksten sat på pause
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
SKAKO Concrete i Faaborg er i gang med medarbejdermotion.
Idan Artikel 05.12.2022
Funktionærer får flere motionstilbud på arbejdspladsen end (u)faglærte
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Mand i svømmehal
Idan Artikel 27.10.2022
Energikrise: Idrætsanlæg har brug for politikernes hjælp, men de skal også selv være en del af løsningen

Læs mere om temaet

Kvinder i fitnesscenter
Idan Tema

Fitness