Idan Artikel 31.10.2023

Facilitetsindeks 2023: Ny metode betyder, at nogle kommuner står bedre i indekset end tidligere

En ny metode, der tager højde for idrætsfaciliteternes kapacitet og diversitet, har gjort facilitetsindekset fra Idrættens Analyseinstitut mere retvisende end tidligere. Særligt i de store byer uden for Hovedstadsområdet ser facilitetsdækningen ud til at være bedre end hidtil antaget.

Varde, Herning og Holstebro er de kommuner, der har landets højeste facilitetsdækning, mens Rødovre, Frederiksberg og København har den laveste dækning. Det viser den nyeste udgave af Idrættens Analyseinstituts (Idan) facilitetsindeks, som er baseret på en forbedret metode, der ikke blot tæller anlæggene, men også tager højde for deres kapacitet og diversiteten af faciliteter i kommunerne.

I forhold til de tidligere udgaver af facilitetsindekset medfører den nye metode nogle overordnede ændringer i kommunernes placeringer i forhold til hinanden. Hvor indekset før blev toppet af især små kommuner med få, klassiske faciliteter til en meget lille befolkning, er det nu i højere grad de store (jyske) kommuner med mange forskellige og store anlæg, der topper listen.

Samtidig ses det også, at flere af de store byer indtager bedre placeringer end tidligere. F.eks. var Aalborg, Odense og Aarhus Kommuner tidligere placeret på henholdsvis en 76., 87. og 91. plads, men med den nye metode er de nu placeret som nummer 70, 71 og 73.

Københavns Kommune er samtidig rykket tre placeringer op fra en tidligere bundplacering. Årsagen er den store kapacitet i mange af kommunens anlæg. For eksempel er der alene på Kløvermarkens Fodboldanlæg lige så mange 11-mands fodboldbaner, som der er i hele Ikast-Brande Kommune, og denne kapacitet er nu en del af beregningen.

Endelig har bykommunerne også en større diversitet af faciliteter. Københavns Kommune får f.eks. point i 19 ud af 21 facilitetskategorier (kommunen har ingen MTB-spor eller rideanlæg), mens en mindre kommune som Samsø kun får point i 10 ud af 21 facilitetskategorier.

Indekset tager nu højde for kapacitet og diversitet

Siden 2017 har Idrættens Analyseinstitut udgivet facilitetsindekset, der er en rangering af de danske kommuner og deres facilitetsdækning. Indekset er beregnet på baggrund af nøgletal fra Danmarks Statistik og Facilitetsdatabasen, som udgives i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Indekset fremkommer ved, at kommunerne for hver facilitetskategori får tildelt et point mellem 1 og 98 alt efter, hvor mange borgere der er pr. facilitet i kommunen. Kommunen med færrest borgere pr. facilitet får 98 point, og kommunen med flest borgere får 1 point. Hvis kommunen ikke har den givne facilitetskategori, tildeles værdien 0.

Derefter bliver kommunernes gennemsnitlige score på tværs af facilitetstyperne regnet ud, og kommunerne bliver ranglistet i forhold til deres gennemsnitlige score. Sådan er indekset blevet konstrueret i 2017, 2019 og 2021, og sådan er det også konstrueret i år, men der er sket nogle metodiske forbedringer.

For det første forsøger indekset at favne kapaciteten i anlæggene ved at lave beregningerne på antallet af baner, sale og bassiner, fremfor blot på antallet af anlæg. Eksempelvis indeholder et fodboldanlæg ofte flere baner. Det betyder, at kommuner med få, store anlæg ikke kommer til at optræde længere nede i indekset end kommuner med mange, små anlæg, da det er den konkrete kapacitet i anlæggene, beregningerne bliver lavet ud fra.

For det andet forsøger indekset at favne en større diversitet, idet indekset nu beregnes ud fra 21 forskellige kategorier af faciliteter frem for de fem kategorier, der blev anvendt i de tidligere indekseringer. Det vil sige, at kommuner, der i højere grad har mange forskellige faciliteter, også har mulighed for at få point i flere forskellige kategorier og dermed få en bedre, gennemsnitlig indeksscore.

Kort over de 98 kommuner og deres placering i indekset

Facilitetsindeks 2023

Kortet viser de 98 kommuner og deres placering i facilitetsindekset i 2023. Kommunerne med placering 1-10 i indekset har således fået den mørkeste farve, mens kommunerne med den laveste rangering på indekset har fået den hvide farve. Kilde: Facilitetsdatabasen.

Det er ikke muligt at sammenligne med de tidligere indekser

Indekset giver et fingerpeg om, hvordan kommunerne placerer sig i forhold til hinanden i forhold til, hvor mange borgere der skal deles om faciliteterne, og samtidig kan kommunerne få et blik på, hvor de ligger i forhold til de kommuner, de normalt sammenligner sig med.

Eftersom der er anvendt en ny metode i beregningen af indekset, kan dette års indeks ikke sige noget om udviklingen i, hvor kommunerne placerer sig indbyrdes siden det seneste indeks fra 2021. Årsagen er, at det ikke er muligt at skelne imellem, hvorvidt eventuelle ændringer i placeringerne skyldes den nye beregningsmetode, ændringer i kommunernes indbyggertal eller konkrete ændringer i facilitetslandskabet.

Erfaringen fra de tidligere indekser er dog, at det er de konkrete ændringer i facilitetslandskabet, der betyder mest for kommunernes indbyrdes placeringer. Derimod har til- og fraflytning af borgerne ikke nogen entydig betydning for kommunernes bevægelser i indekset.

Facilitetsindeks 2023

Placering

Kommune

Indekspoint

1

Varde

70,3

2

Herning

67,7

3

Holstebro

66,2

4

Ringkøbing-Skjern

65,1

5

Skive

64,3

6

Vesthimmerlands

64,1

7

Tønder

63,6

8

Viborg

63,0

9

Hjørring

62,8

10

Frederikshavn

62,1

11

Lemvig

61,1

12

Bornholm

58,0

13

Vejen

56,9

14

Hedensted

56,3

15

Norddjurs

56,2

16

Fanø

56,1

17

Faaborg-Midtfyn

56,0

18

Ikast-Brande

56,0

19

Aabenraa

55,9

20

Jammerbugt

55,8

21

Haderslev

55,6

22

Thisted

54,5

23

Billund

54,5

24

Lolland

53,9

25

Sorø

52,9

26

Esbjerg

52,6

27

Nordfyns

51,3

28

Rebild

51,1

29

Silkeborg

50,9

30

Morsø

50,4

31

Assens

49,6

32

Svendborg

49,0

33

Gribskov

48,4

34

Allerød

48,3

35

Furesø

47,5

36

Guldborgsund

47,2

37

Brønderslev

47,1

38

Syddjurs

46,3

39

Skanderborg

46,1

40

Odder

46,0

41

Favrskov

45,5

42

Læsø

45,5

43

Holbæk

45,3

44

Tårnby

44,8

45

Frederikssund

44,6

46

Hørsholm

44,2

47

Roskilde

44,2

48

Mariagerfjord

44,1

49

Odsherred

43,6

50

Helsingør

43,3

51

Ringsted

43,1

52

Egedal

42,6

53

Faxe

42,5

54

Slagelse

42,5

55

Vejle

42,4

56

Rudersdal

42,3

57

Gentofte

41,8

58

Randers

41,6

59

Herlev

41,5

60

Langeland

40,6

61

Sønderborg

40,6

62

Ærø

40,0

63

Kalundborg

39,6

64

Nyborg

39,6

65

Middelfart

39,4

66

Struer

39,3

67

Ballerup

39,1

68

Samsø

39,0

69

Kolding

38,9

70

Aalborg

38,2

71

Odense

38,0

72

Horsens

37,6

73

Aarhus

37,2

74

Køge

36,8

75

Hillerød

36,2

76

Albertslund

36,1

77

Vordingborg

35,9

78

Fredensborg

35,4

79

Dragør

35,4

80

Brøndby

34,7

81

Næstved

34,7

82

Kerteminde

34,2

83

Fredericia

34,1

84

Gladsaxe

33,7

85

Greve

32,5

86

Lyngby-Taarbæk

30,8

87

Halsnæs

30,5

88

Lejre

30,0

89

Stevns

29,9

90

Høje-Taastrup

29,0

91

Vallensbæk

28,5

92

Glostrup

27,3

93

Hvidovre

27,3

94

Ishøj

26,8

95

Solrød

25,4

96

København

25,1

97

Frederiksberg

23,9

98

Rødovre

19,3

I tabellen er indekspointene afrundet, men i de tilfælde, hvor to kommuner har samme antal indekspoint, er deres indbyrdes placering afgjort af decimalerne.

De 21 forskellige facilitetskategorier, der beregnes ud fra, er: 25 meter bassiner, 50 meter bassiner, varmtvandsbassiner, andre bassiner, græs- og grusbaner, kunstgræsbaner, fitnesscentre, store haller over 800 m2, små haller mellem 300 og 799 m2, idrætslokaler og sale under 299 m2, tennisbaner, badmintonbaner i haller, padelbaner (single og double), is- og skøjteanlæg, atletikanlæg (400 meter udendørs samt indendørs anlæg, skatefaciliteter, golfanlæg, MTB-spor, orienteringsbaner, rideanlæg og skydeanlæg.

Indekset inddrager både kommunale, private, selvejende og foreningsejede faciliteter, da borgerne har adgang til dem alle uanset faciliteternes ejer- eller driftsform.

Alle faciliteterne i Facilitetsdatabasen gennemgås og valideres minimum hvert andet år. Det er således muligt, at både nye og nedlagte faciliteter ikke er blevet opdateret i databasen på det tidspunkt, hvor indekset blev beregnet.

Befolkningstallet er fra 1. kvartal 2023.

Læs lignende nyheder

Håndbold på et halgulv
Idan Artikel 10.08.2021
Nyt facilitetsindeks: Små kommuner har stadig flest faciliteter pr. indbygger
Fjerbold på gulvet.
Idan Artikel 02.09.2019
Facilitetsindeks rangerer kommuner i forhold til hinanden
Idrætshal Sønder Nissum
Idan Artikel 19.10.2017
Ny database: Store forskelle på facilitetsdækning i land- og bykommuner
Idan Artikel 04.04.2024
Ballerup Kommune sætter gang i udviklingen af lokal idrætspark
Mand på bibliotek
Idan Vifo Artikel 29.02.2024
Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune
Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet
Dreng sparker fodbold på frossen bane
Idan Artikel 15.12.2023
Forenings- og selvejende faciliteter er skyld i de jyske kommuners høje placering på Idans Facilitetsindeks 2023
Topmøde i Køge
Idan Artikel 05.12.2023
Flere og flere kommuner baserer arbejdet med fremtidens idrætsfaciliteter på viden og borgerinddragelse

Lav din egen søgning i Facilitetsdatabasen

Facilitetsdatabasen
Idan

Facilitetsdatabasen