Idan Artikel 01.12.2005

Faldende konkurrence i dansk fodbold

Den sportlige konkurrence er faldet i dansk fodbold, hvor Brøndby og FCK dominerer i stigende grad. Det er en fare for fodboldforretningen på længere sigt, mener forskere.

Det går dårligt med den sportslige konkurrence i Danmark. Det fremgår af den nye bog 'Professionel fodbold', der netop er udkommet på Forlaget Klim.

Troels Troelsen fra Copenhagen Business School har i bogen gennemført en række statiske analyser på baggrund af ligaklubbernes resultater de seneste år. Konklusionen er klar: Hovedstadsklubberne Brøndby IF og FCK løber i stigende grad med medaljerne, og har de senere år konsolideret sig i toppen.

I perioden 1995-2004 har Brøndby således placeret sig i top-2 hele ti gange, mens FCK har gjort dette fire gange. Særligt de seneste tre sæsoner, og nu også den indeværende sæson, har ifølge Troels Troelsen vist klare tendenser i retning af en centralisering med de samme klubber i toppen af dansk fodbold. Resultaterne fra pokalturneringen understøtter konklusionen.

Sammenholdt med revisor Jesper Jørgensens opgørelse af den økonomiske udvikling i Superligaen i samme bog kan man også konstatere en klar sammenhæng mellem økonomisk styrke og sportslige resultater.

Hvad angår økonomien, er det således alene på baggrund af Brøndby og FCK’s økonomiske formåen, at Superligaøkonomien for første gang siden 1996 viser et positivt resultat før salg af spillere på seks millioner kr.

Dermed er der klare tegn på polarisering, hvor et meget lille antal stærke klubber er ved at skille sig ud fra resten af fodbolddanmark både sportsligt og økonomisk.

Samme tendenser i England

 Samme konklusioner om polarisering kommer forskere fra det britiske 'Football Governance Research Centre’ ved Birkbeck universitetet i London frem til i forhold til den engelske Premier League.

I en ny undersøgelse viser de to professorer Jonathan Michie og Christine Oughtons statistiske beregninger, at år 2005 er den foreløbige kulmination på en proces, hvor der bliver stadig større afstand mellem top og bund på de engelske fodboldbaner.

Set over en periode på 60 år er top-fem klubberne således i stigende grad løbet med relativt flest point, hvilket ifølge de britiske forskere er et tegn på ubalance i den sportslige konkurrence.

Aktuelt synes klubber som Chelsea, Manchester United, Arsenal og Liverpool dermed for alvor at være stukket af fra de øvrige klubber i både sportslig og økonomisk forstand. Økonomisk set kommer ubalancen dels til udtryk ved, at de nævnte klubber ender i toppen år efter år. Dels bruger klubberne aktuelt mellem 20–70 millioner pund mere på lønninger end de øvrige klubber. 

Fodboldproduktet er kommet i fare

Med udviklingen i Danmark og England er der dermed opstået en ny og meget central forretningsmæssig problemstilling for fodbolden som produkt. Ifølge de engelske forskere er usikkerhed om kampenes udfald nemlig afgørende for at fastholde efterspørgslen på fodbold blandt tilskuere og tv-seere.

Mindskes denne usikkerhed gennem sportslig og økonomisk polarisering af klubberne, kan fodboldproduktet på sigt miste sin tiltrækningskraft til ugunst for forretningen.

Fodboldens parter, i såvel England som herhjemme, har altså grund til overveje, om der skal indføres mekanismer til at genoprette balancen mellem de stærke og svage klubber.