Idan Artikel 19.08.2010

Finanskrisen har ramt dansk fodbold

Efter en periode med stabilt overskud og ro på den økonomiske bagsmæk har finanskrisen nu også ramt de danske Superligaklubber.

11 ud af 12 klubber i den danske Superliga har følt finanskrisen hårdt på bundlinjen. Faktisk er klubbernes samlede resultat historisk dårligt, og selvom en stor del af det samlede underskud skyldes Parken Sport & Entertainments underskud på 240 mio. kr., så kæmper også mange af de øvrige ligaklubber med betydelige underskud. Nedturen fremgår af figuren nederst, der viser udviklingen målt på omsætning og resultat efter skat i perioden 1993-2009. De danske fodboldklubber oplevede en positiv tendens i perioden 2001-2008, hvad angår omsætning og resultat. Men klubbernes samlede resultat i 2009 viser en brat nedtur fra +64 mio. kr. i 2008 til -432 mio. kr. i 2009 samt en stagnerende omsætning fra 2,93 mia. kr. til 2,96 mia. kr. i 2009 efter mange sæsoners ubrudt vækst. Udviklingen dækker over mindre omsætningsmæssige fremgange i enkelte klubber, men også eksempler med markant tilbagegang i blandt andre AaB.

Nordjyske hovedbrud

I Aalborg har hovedpinen for alvor meldt sig. Her er et katastroferegnskab blevet præsenteret, der kommer ved underskud på flere sideaktiviteter som ejendomme og sportsforretninger, men også de sportslige aktiviteter bidrager til de røde tal. 

I alt ender underskuddet på 91 mio. kr. efter skat. Ud af en samlet omsætning på 136 mio. kr. er det et meget dårligt resultat og driftsmæssigt værre end Parkens, hvor der på trods af et stort underskud fortsat er en høj omsætning. Den nordjyske sportskoncern er gået i gang med en række tilpasninger, lige som der er planlagt en aktieudvidelse. Desuden vil koncernen koncentrere sig om færre kerneområder. Omsætningsmæssigt bød året på et fald fra 252 mio. kr. til 136 mio. kr. i sæsonen siden sidste sæson, hvor AaB deltog i Champions League.

Nedtur i Århus

Et andet stort underskud leverer Århus Elite, der begrunder de røde tal med investeringer i sportslig succes! Men også finanskrisen, herunder svigtende sponsorindtægter samt tab, nævnes i årsrapporten. 

I løbet af regnskabsåret er der sket en kapitaludvidelse på 10,8 mio. kr. I foregående regnskabsperiode blev der tilført godt 45 mio. kr. via en stor aktieudvidelse og en kapitalforhøjelse. I indeværende regnskabsperiode har klubben belånt fremtidige tilgodehavender fra salg af tv-rettigheder pga. likviditetsproblemer. Århus Elites økonomi er med andre ord spændt hårdt for, og med dette in mente er det selvsagt alvorligt, at ‘De hvide’ fra Fredensvang rykkede ned efter en række dårlige forårsresultater oven på en succesfuld turneringsstart. Århus Elite har forsøgt at rette op på økonomien ved et brandudsalg af tabsgivende sideaktiviteter i foråret, men skal økonomien på plads, er det essentielt, at AGF finder tilbage til Superligaen.

Kaos i hovedstaden

FCK er selvsagt også en af de største opmærksomhedstagere. Efter mange år med ubrudt sportslig og økonomisk succes er dansk fodbolds magtbastion nummer ét truet af brat økonomisk nedtur. 

Kun en aktieudvidelse på 500 mio. kr. – tegnet af tre hovedaktionærer og den primære bankforbindelse – samt generel fokusering på færre sideaktiviteter, en længerevarende aftale med kreditgiver og udskiftninger på centrale poster i bestyrelsen har foreløbig reddet dansk fodbolds flagskib fra skibbrud. Men klubben er fortsat kriseramt og plaget af intern uro, og gældsfælden truer med at klappe. På successiden kan Parken notere et dansk mesterskab samt en pokaltitel på fodbolden og topplaceringer på håndboldsiden med DM-sølv til herrerne og DM-bronze til damerne i sæsonen 2008/2009 – håndbold lukkes dog ned nu. Koncernen øgede sin omsætning, men endte alligevel på et minus på 239 mio. kr. efter skat, som primært er på ikke-sportslige aktiviteter. Det er det dårligste resultat siden 1995, hvor klubben kom ud med et mindre underskud på knap to mio. kr.

Falske forventninger på Fyn

Mere overraskende end nedturen i Århus, Aalborg og København var det, at koncernen bag OB, Odense Sport & Event A/S, på trods af tidlige udmeldinger om et positivt resultat, endte med underskud – dog i den mere moderate afdeling. I alt 10,6 mio. kr. i minus efter skat blev det til på basis af en omsætning på 240 mio. kr. 

Underskuddet begrundes i årsberetningen med, at koncernen blandt andet prioriterede sportslige resultater, hvorfor potentielle transferindtægter ikke blev realiseret. Koncernens egenkapital ser fornuftig ud, hvilket gør det det muligt at prioritere sportslige mål i en periode. Målt på omsætning er Odense Sport og Event A/S placeret som nummer tre i ligaen.

Forårsfornemmelser i Randers

Randers, der længe lå til nedrykning, rejste sig mod alle odds som forårets mestre i Superligaen. Det må have givet optimisme i det østjyske, og man kan håbe optimismen vil smitte af på økonomien, da klubben kom ud med et – ganske vist mindre – underskud på 3,4 mio. kr. 

På trods af det historisk bedste sportslige resultat med en femteplads i Superligaen i 2008/2009 har klubben ifølge ledelsesberetningen vanskeligheder ved at fastholde samme indtægtsniveau som tidligere. Omsætningen er således faldet fra 62 mio. kr. sidste år til 55,6 mio. kr. i år. Egenkapitalgrundlaget ser dog stadig fornuftigt ud, og med en ny sæson i Superligaen kan omsætningen måske øges i løbet af 2010.

Vejle i dyb krise

En markant omsætningsmæssig vækst er påkrævet hos sidste års nedrykkere fra Vejle Boldklub, hvor den sportslige nedtur følges af en tilsvarende brat økonomisk nedtur. På baggrund af en omsætning på blot 38 mio. kr. realiserede klubben et underskud på 23 mio. kr. efter skat. I årsberetningen forklarer klubledelsen nedturen med finanskrisen, herunder tab på debitorer. Dog har indgåede kontrakter med spillere også haft en negativ indflydelse på muligheder for at tilpasse omkostningsniveauet hurtigt. 

Derudover finder vi underskud hos FC Midtjylland (-7 mio. kr.), FCN (-3,9 mio. kr.), Esbjerg (-9,4 mio. kr.), AC Horsens (-3,5 mio. kr.) og SønderjyskE (-4,8 mio. kr.).

Tilpasningstendenser

Alt i alt har den økonomiske krise betydet, at fodboldklubberne under ét er begyndt en tilpasning til de nye økonomiske tider. Tendensen til at udvide med andre sideaktiviteter er stoppet, samtidig med at flere klubber slanker sig for at imødegå de økonomiske vanskeligheder, som især finanskrisen har bragt med sig. 

Om denne tendens til indskrænkning vil fortsætte er imidlertid ikke sikkert. Det er meget tænkeligt, at de økonomiske problemer vil blive glemt i takt med, at samfundsøkonomien igen kommer op i gear. Spørgsmålet er, om klubberne vil gå til fremtidige investeringer med større forsigtighed end tidligere. Den aktuelle krise burde have sat en skræk i livet på klubberne. 

Krisen har ramt den danske Superliga med underskud i 2009

Kilde: Ligaklubbernes årsregnskaber i perioden.

Læs mere

 
 
Artiklen er bragt i Idans nyhedsbrev 33