Idan Artikel 01.07.2013

Fodboldøkonomien 2012: Et svært år for flere danske superligaklubber

Også 2012 blev et økonomisk hårdt år for danske fodboldligaklubber, men perioden har også budt på positive overraskelser, viser Idans årlige gennemgang af klubbernes regnskaber.

Mens det sportslige regnskab for sæsonen 2012-2013 netop er afsluttet med FC København tilbage i den vante position som dansk mester, foreligger det økonomiske resultat af den foregående 2011-2012-sæson først nu. Og tallene afslører, at superligaklubberne langt fra har overvundet finanskrisen, selv om de danske fodboldligaklubber har været igennem en omstillingsfase, hvor de mange sideaktiviteter, som klubberne over en bred kam involverede sig før finanskrisen, er blevet rullet tilbage. Klubberne er blevet slanket, og underskudgivende aktiviteter er lukket ned. Efterdønningerne af krisen har imidlertid ikke lagt sig endnu. Året er præget af rekordunderskud, men også af et historisk højt overskud i FC Nordsjælland på plus 69 mio. kroner efter skat. Syv af de 12 ligaklubber har dog stadig underskud. Udviklingen i superligaklubbernes samlede omsætning og under-/overskud efter skat fra 2000-2012 kan ses af nedenstående figur. Tallene er i 2012-priser og inklusive transferaktiviteter.

Superligaen, omsætning og resultat efter skat i mio. kr. (2012-priser)

Som det fremgår, har klubbernes omsætning generelt været stigende til og med 2008, hvorefter finanskrisen sætter sine tydelige spor på omsætning og resultat. De seneste tre år har været præget af omsætningsmæssig nedgang kombineret med store tab i mange klubber. I år fortsætter omsætningsnedgangen, men ser dog ud til at have stabiliseret sig omkring 2,3-2,4 mia. kroner. Nedgangen på toplinjen manifesterer sig samtidig i underskud på bundlinjen, og selvom de seneste to regnskabsperioder har budt på lavere samlede underskud set i forhold til 2009, finanskrisens værste år, falder klubbernes samlede resultat efter skat igen. Her virker Brøndby IF’s særdeles dårlige resultat i 2012 dog voldsomt ind. Omvendt trækker FC Nordsjællands rekordoverskud superligaklubbernes samlede resultatet noget op. Minus 251 mio. kroner ender det samlede resultat på, men trækkes Brøndby ud af regnestykket, ender de danske klubber på et lille overskud på 15 mio. kroner. Nedenstående tabel viser de enkelte klubbers omsætning og resultat efter skat i de seneste afsluttede årsregnskaber.

Resultater og omsætning i klubberne i kr.

Klub

Omsætning

Resultat efter skat

FC Nordsjælland  205.878.271  68.986.745
FC København 1.244.595.000 41.309.000
AC Horsens  67.311.343 5.715.540
HB Køge 13.881.302 1.061.724
SønderjyskE Fodbold 34.574.984 568.619
Lyngby FC/BK 18.018.305  (3.984.872)
Silkeborg IF 76.208.000  (6.438.000)
AaB 78.678.000 (14.380.000)
AGF 97.765.000 (15.296.000)
OB 211.960.000 (26.084.000)
FC Midtjylland 101.588.000  (36.286.000)
Brøndby IF 148.826.000  (266.623.000)

Danske superligaklubber, omsætning og resultat efter skat 2011/12 (tal i parentes er underskud).

FC Nordsjælland A/S

Som det fremgår af tabellen er FCN den store vinder af årets økonomiske resultatkapløb. Ikke bare stiger omsætningen som følge af Champions League-deltagelsen kraftigt, også resultatet efter skat er påvirket positivt. 

Klubejer Allan K. Pedersen har ganske vist haft sit at slås med i form af retssager angående sit salg af klubben fra sit nu konkursramte selskab, men sportsligt har de seneste år været præget af succes. Med mesterskabet i 2011/12 sæsonen og efterfølgende Champions League-deltagelse rullede pengene ind på FCN-kontoen. Det giver et stort overskud. Omsætningen er steget til hele 206 mio. kroner set i forhold til en omsætning på 62 mio. kroner i forrige regnskabsperiode. Tilsvarende er overskuddet steget fra lidt over en halv mio. kr. til 69 mio. i år. Ledelsesberetningen anfører, at ikke alle penge fra Champions League er afregnet. Klubben forventer derfor et tocifret millionbeløb i overskud til næste år. Det bliver interessant at følge, om FCN kan handle forsigtigt og ikke tabe det hele på gulvet igen, sådan som det skete for AaB, der ligeledes i 2008 havde store indtægter som følge af Champions League-deltagelsen, men allerede året efter kom i store økonomiske problemer.

Parten, Sport og Entertainment A/S

Koncernen bag FC København, Parken, Sport og Entertainment A/S (PSE) kommer ind på 2. pladsen, når der ses på driftsresultat efter skat. 

Koncernomsætningen udgjorde 1.2 mia. kroner inklusive transferindtægter mod 1.4 mia. kr. sidste år. På trods af omsætningsnedgangen fik koncernen et overskud på 41,3 mio. kroner efter skat og synes på rette sport efter problemer i 2009. Med indhøstningen af endnu et dansk mesterskab ligner PSE mere og mere topfavoritten til fremtidige økonomiske som sportslige mesterskaber. Ifølge ledelsesberetningen forventes da også et trecifret mio. beløb i overskud i dette år. 

Horsens og HB Køge

Horsens og HB Køge tager 3. og 4.-pladsen i driftsresultatkonkurrencen. Horsens vender tilsyneladende udviklingen efter tre år med store underskud, hvilket sker på baggrund af omsætningsmæssige stigning fra 42 mio. kroner til 67 mio. kroner. 

Et mindre overskud realiseres desuden i HB Køge, der ender med plus på en lille million efter skat.

SøngerjyskE Fodbold A/S

5.-pladsen, hvad angår driftsresultater, løber SønderjyskE Fodbold med. I regnskabsperioden sikrede klubben sig overlevelse i den bedste række, ligesom overskuddet i fodboldklubben endte på 570.000 kroner. 

Resultatet er dog væsentligt påvirket af det forhold, at klubben har fået eftergivet tre mio. kroner i ansvarlig lånekapital, der er bogført som en ekstraordinær indtægtspost i resultatopgørelsen. Omsætningen ligger på 34,5 mio. kroner set i forhold til forrige regnskabsårs på 39,4 mio. kroner. 

Lyngby BK

På 6.-pladsen ligger den tidligere storklub i dansk fodbold, Lyngby BK. Klubben investerede med henblik på at sikre overlevelse i superligaen, men kommer ud med underskud. Tilskuerinteressen og sponsortilgangen var ifølge årsregnskabet ikke som forventet. Der tilføres ansvarlig lånekapital, og der er efter regnskabsårets udløb gennemført en aktieudvidelse med henblik på at gøre den negative egenkapital positiv. Resultatet efter skat ender på knapt 4 mio. kroner, der følger klubben med ned i 1. division. 

Silkeborg IF

I Silkeborg kommer man ud af et sportsligt turbulent år med flere udskiftninger på trænerposten med underskud. Med en nedrykning i 2012/13-sæsonen skaber det selvsagt fremtidige udfordringer i den tidligere mesterskabsklub. 

Omsætningen, der også tæller ejendomsdrift af Papirfabrikken i Silkeborg, ender i dette regnskabsår – inklusiv transferindtægter – på samme niveau som i forrige regnskabsår, i alt 76,2 mio. kroner. Underskuddet efter skat ligger på 6,5 mio. kroner. Efter to år med overskud synes den gode stime med andre ord brudt.

AaB

I Aalborg oplever man en fortsættelse af de alvorlige økonomiske problemer, klubben har haft siden finanskrisen. I alt har koncernen tabt 195 mio. kroner de sidste fire år, og en alvorlig slankekur, hvor klubben har stoppet sit engagement ishockey, håndbold og collegevirksomhed har været nødvendig. 

AaB’s egenkapital er i bund, og der er tilført ansvarlig lånekapital samt kapital via øvrige lån for at sikre likviditeten. Den såkaldte feriepengesag spøger også i Aalborg som i andre af de danske fodboldligaklubber, og man vil ifølge ledelsesberetningen formentlig blive mødt med et krav fra Spillerforeningen. I 2012 endte omsætningen inklusive transferaktiviteter på 78,7 mio. mio. kroner. Resultatet efter skat lander i minus 14,4 mio. kroner.

Århus Elite A/S

Et andet kerneeksempel på den nedbarbering i aktivitetsporteføljerne, der er sket over hele linjen i de danske fodboldklubber, er Århus Elite A/S, der tidligere var involveret i en række andre sportsgrene og sideaktiviteter, men nu satser på to områder: AGF Fodbold og driften af NRGi Park & Arena. 

Klubben er den klub i dansk klubfodboldshistorie, der har tabt flest penge, og også i dette årsregnskab er der røde tal på bundlinjen. Efter skat ender koncernen med et ifølge ledelsesberetningen med et utilfredsstillende resultat på 15,3 mio. kroner. Det er ganske vist en forbedring fra sidste års underskud på 35 mio. kroner.

Odense Sport og Event A/S

På Fyn kommer koncernen bag fodboldklubben, Odense Sport & Event A/S, ud af 2012 med et underskud på driften på 26,1 millioner kroner efter skat. Det sker på baggrund af en samlet omsætning i koncernen på 212 mio. kroner inklusive transferindtægter. Det er et fald fra 2011-regnskabet, hvor omsætningen var 232 mio. kroner. 

Det utilfredsstillende resultat kommer ifølge ledelsesberetningen som følge af OB’s manglende sportslige resultater i foråret 2012, der blandt andet betød tab af betydelige tv-indtægter og manglende europæisk kvalifikation. Det er således primært koncernens sportslige aktiviteter, der trækker ned i regnskabet. I forhold til andre sideaktiviteter, messer, hotel og konference har koncernen klaret sig godt i et presset marked. Også sponsorindtægterne holdt ifølge årsrapporten niveau på trods af de dårlige sportslige resultater, der resulterede i en 10. plads i Superligaen i 2011-12. Koncernen forventer et forbedret resultat for regnskabsåret 2013.

FC Midtjylland

For fjerde år i træk kommer koncernen FCM Holding, der både står bag fodboldmæssige aktiviteter, håndbold og driften af et talentakademi, ud med underskud på i alt 36,3 mio. kroner efter skat. Opgjort i faste (2012) priser, har FCM koncernen haft et aggregeret underskud på 125 mio. kroner fra og med 2009.

Også omsætningsmæssigt er der tilbagegang at spore, idet klubben sidste år havde en omsætning på 118,7 mio. kroner inklusive transferindtægter mod 101,6 mio. kroner inklusive transferindtægter i denne regnskabsperiode. Tilbagegangen har blandt andet medført besparelser på løntunge spillere. 

Brøndby IF

Den stolte vestegnsklub har været meget igennem de senere år, og regnskabsåret 2011/12 bød ikke på bedre tider. Klubbens sprang alle rekorder i ligaen ved at realisere et underskud efter skat på 267 mio. kroner. I ledelsesberetningen blev der fulgt op med en undskyldning til klubbens fans, aktionærer mv. for den turbulente tid, klubben befinder sig i. Efter årsregnskabets udløb lykkedes det dog at tilvejebringe et trecifret millionbeløb via en aktieemission, der samtidig sammenlagde aktieklasserne. 

Med beløbet har klubben likviditet til at køre videre, og med årets redning fra nedrykning, der blev sikret i sidste spillerunde (2012/13) mod Horsens, tog klubben ikke det fatale dyk mod afgrunden, som der længe havde været udsigter til. Det er dog hævet over enhver tvivl, at klubben står foran en betydelig række udfordringer, før man igen kan bryste sig af at være blandt Danmarks førende.

Fremtiden

Ovenstående gennemgang af de danske superligaklubbers økonomi viser, at klubberne endnu ikke er kommet sig over efterdønningerne af finanskrisen. Enkelte klubber synes at have fundet melodien, men flertallet slås stadig med markante økonomiske problemer. 

Vigtigst synes imidlertid at være, at klubberne over en bred kam har omkostningstilpasset sig gennem de sidste par år. Alle efterdønninger vil formentlig ikke have lagt sig ved næste års regnskabsaflæggelse, men det er forventeligt, at klubbernes aggregerede underskud vil blive mindre fremover. Det bliver spændende at følge.