Idan Artikel 13.09.2019

Formel 1-løb giver ikke økonomisk gevinst for værtsregioner

Det er kendetegnende for forskningen i internationale sportsevents, at der som regel ikke kan findes økonomiske effekter af disse events i de nationer, der er værter. Nyt Idan-studie har undersøgt spørgsmålet i forhold til Formel 1-løb i Europa og peger på, at heller ikke denne type sportsevent synes at generere positive effekter.

Nøgleord: Sportsevents Økonomi

De senere år har der været debat om, hvorvidt København skulle lægge gader til kommende Formel 1-løb. Med blandt andre den tidligere Saxo Bank-ejer, Lars Seier Christensen, i spidsen var ideen at tiltrække kommende etaper af det berømte motorsportsløb til Danmark og afvikle løbene i det centrale København.

Projektet synes efter et par års debat droppet af initiativtagerne, men et af de centrale argumenter for løbet var – blandt andre – at eventen ville give anledning til øget turisme og brande Danmark i udlandet pga. den omfattende mediedækning, løbet afstedkommer.

Denne type af argumenter om økonomiske effekter er almindelige i forbindelse med sportsevents på dansk jord og bruges ofte til at udløse substantielle ressourcer fra offentlige instanser, fx via direkte tilskud til eventarrangøren og/eller indirekte tilskud i form af øgede offentlige udgifter til sikkerhed, oprydning, infrastrukturelle tilpasninger eller sagsbehandling og service fra offentlige embedsmænd.

I studiet ’The Impact of Formula One on Regional Economies in Europe’ undersøger Rasmus K. Storm og Christian Gjersing Nielsen fra Idan i samarbejde med professor Tor Georg Jakobsen fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) spørgsmålet nærmere.

Studiet fokuserer på europæiske værtsregioner for Formel 1-løb i perioden 1991-2017 og undersøger, om værtskabet for Formel 1 har effekter på tre forhold: Turistovernatninger, regionernes BNP og arbejdsløshed ved hjælp af data fra EU's statistikdivision, EuroStat.

Resultaterne peger på, at værtskabet for Formel 1-løb ikke har nogen effekter på nogen af de undersøgte områder.

En svaghed ved undersøgelsen er, at der ikke foreligger data på lavere niveau for de inddragede lande end regionsniveau. Det betyder, at det ikke kan afvises, at anvendelsen af mere detaljeret data ville have fundet effekter, fx hvis det havde været muligt at undersøge på kommunalt niveau i de respektive lande.

Risiko for at overvurdere effekt

Imidlertid er resultaterne i overensstemmelse med den foreliggende internationale forskning på området og bekræfter, at man ikke kan påregne store økonomiske effekter af denne type sportsarrangement.

Det betyder samtidig, at politikere, interessenter eller andre interesserede i fx Formel 1 skal være påpasselige med at overdrive de økonomiske argumenter, når de advokerer for støtte til et sådan arrangement, argumenterer forfatterne til studiet.

I stedet peger de på, at nyere forskning finder, at der kan være andre effekter af sportsevents. Fx de såkaldte ’uhåndgribelige’ effekter, hvor folk opnår andre former for nytte som glæde (happiness), stolthed (pride) eller feel good-effekter ved værtskaberne.

Ofte er disse nytteeffekter ganske gode og kan være alternative argumenter for at være vært, argumenterer forfatterne.