Idan Artikel 06.03.2019

Forskning: 20 anbefalinger skal styrke ældres sundhed og trivsel

En gruppe internationale forskere har samlet resultaterne om, hvordan ældres sundhed og trivsel kan forbedres med fysisk aktivitet. Det har resulteret i 20 anbefalinger. En hovedpointe er, at fysisk aktivitet i højere grad end i dag skal tilpasses den enkelte.

Skrevet af: Jonna Toft

Københavns Universitet har netop offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan myndigheder, kommuner og idrætsorganisationer kan gøre en positiv forskel for ældres sundhed og trivsel gennem fysisk aktivitet.

Anbefalingerne er et af resultaterne af den konsensuskonference om fysisk aktivitet og aldring, som Institut for Idræt og Ernæring var vært for i november 2018.

På konferencen deltog forskere inden for en bred vifte af områder som epidemiologi, medicin, fysiologi, neurovidenskab, psykologi, sociologi og etnologi. Forskerne præsenterede den samlede internationale viden på feltet og udarbejdede efterfølgende 30 videnskabelige konklusioner.

Disse konklusioner er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift British Journal of Sports Medicine: Copenhagen Consensus statement 2019: Physical activity and ageing

Konklusionerne er nu omsat til 20 konkrete anbefalinger, der kan bidrage til at forbedre ældre menneskers fysiske sundhed, kognitive funktioner, funktionsevne, involvering, motivation, psykiske og sociale velbefindende.

Læs de 20 anbefalinger hos Institut for Idræt og Ernæring: Fysisk aktivitet og aldring - fra forskning til praksis. Anbefalinger fra konferencen

At der er behov for en indsats, viser Sundhedsstyrelsens Ældreprofil 2019, som konkluderer, at ældre ikke er blevet sundere siden 2010, selvom de lever længere.

I de nye anbefalinger er en af hovedpointerne, ifølge Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, at ældre ikke kan ses som en ensartet gruppe. Faktorer som nedslidning, køn, etnicitet, økonomi og graden af sociale relationer spiller ind på lysten og evnerne til at være fysisk aktive.

Derfor skal fysiske aktivitet i højere grad tilpasses de ældres baggrund og forudsætninger, end man gør i dag.

Desuden viser forskningen, at selv en mindre træningsmængde kan gøre en stor forskel.

Andre anbefalinger handler om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og hjernens sundhed, fysisk aktivitet og trivsel, samt de fysiske omgivelsers betydning for ældres fysiske aktivitet.

Læs mere

 
 

Læs artikel hos Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet: Nye anbefalinger skal sikre ældre et sundt og godt liv