Idan Artikel 11.06.2019

Fortsat flere fitnesscentre i Danmark

En gennemgang af udviklingen i landets fitnesscentre viser en fortsat stigning. Fremgangen gælder både de kommercielle og foreningsdrevne fitnesscentre, men andelen af kommercielle centre stiger i forhold til andre organiseringsformer.

Skrevet af: Steffen Rask

Igen i år viser en gennemgang af alle landets fitnesscentre en mindre stigning i både det samlede antal såvel som antallet af kommercielle og foreningsdrevne fitnesscentre.

En ny opgørelse fra april 2019 af registrerede fitnesscentre i Facilitetsdatabasen.dk (se boks) viser, at antallet af centre i databasen nu er oppe på 1.420 mod 1.363 registrerede centre i februar 2018. Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af kommercielle fitnesscentre på i alt 80 centre, ligesom antallet af foreningsdrevne centre er steget med 23 centre.

Omvendt er antallet af selvejende og kommunale fitnesscentre faldet en smule. Nedgangen i antallet af disse centre skal dog til en vis grad ses som udtryk for justeringer og opdaterede oplysninger i forbindelse med den løbende validering af de registrerede oplysninger, snarere end som udtryk for egentlige lukninger af centre.

Af samme årsag er antallet af fitnesscentre, hvor det ikke har været muligt at klarlægge driftsforholdene, nede på blot to centre.

Samlet set er antallet af fitnesscentre på tværs af driftsform steget med 57 centre fra februar 2018 til april 2019 svarende til en stigning på godt 4 pct. Tabel 1 viser den samlede udvikling i antallet af fitnesscentre fra 2018 til 2019 fordelt på de fem forskellige driftsformer, der registreres i facilitetsdatabasen.

Tabel 1: Udvikling i antal fitnesscentre mellem 2018 og 2019 fordelt på driftsform

 

Antal

Andel (%)

 

 Februar 2018

April 2019

Februar 2018

April 2019

Private

803

883

59%

62%

Forening

335

358

25%

25%

Selvejende

162

135

12%

10%

Kommunale

53

38

4%

3%

Ikke oplyst/ andet

10

2

1%

0%

I alt

1.363

1.420

100%

100%

Kilde: Facilitetsdabasen.dk

Mens registreringen af det samlede antal fitnesscentre først startede med facilitetsdatabasens offentliggørelse i oktober 2017, er antallet af kommercielle fitnesscentre blevet registreret siden 2006. For niende år i træk er antallet af kommercielle centre steget, og antallet er nu oppe på 883 mod 840 registrerede centre i oktober 2018 og 803 i februar 2018.

Tallene tyder på, at væksten i fitness-sektoren målt på antal centre endnu ikke har nået et loft. Idan begyndte sine registreringer af de kommercielle centre tilbage i 2006 og på nær et lille dyk efter finanskrisen er der tale om en ubrudt vækst siden da.

Figur 1: Udviklingen i antallet af kommercielle (privatdrevne) fitnesscentre i Danmark

Antal Kommercielle Centre 2019

Kilder: Facilitetsdatabasen.dk (2018-2019), Idan (2006-2011/2015-2016), DIF Analyse (2012-2014). Justerede tal frem til og med 2014 er offentliggjort samlet i en artikel på www.dif.dk, mens tallene for 2015 og 2016 er offentliggjort på idan.dk.

Gennemgangen viser derudover, at ca. 60 pct. af de kommercielle fitnesscentre er en del af større kæder med 10 eller flere centre. De største af disse er Fitness World med 171 centre fordelt over hele landet efterfulgt af LOOP Fitness med 104 centre og SATS med 39. Alle opgjort i april 2019.

LOOP fortsætter dermed med at åbne nye centre, og har siden registreringen i 2018 åbnet 21 nye centre, mens SATS har opkøbt Fitness dk’s 45 centre, der siden er blevet reduceret til 39 centre.

Figur 2 viser udviklingen over de seneste år i antallet af fitnesscentre inden for de tre største fitnesskæder i Danmark.

Figur 2: De to største kommercielle fitnesskæder bliver større

De Største Kommercielle Fitnesskæder Bliver Større

Kilde: Idan.dk og Facilitetsdatabasen.dk (tallene er registreret i februar 2016, februar 2018 og april 2019)

Samlet tegner der sig altså et billede af en sektor i fortsat vækst.

Det er dog vigtigt at understrege, at opgørelsen af centre ikke i sig selv kan sige noget sikkert om, hvor mange danskere der dyrker fitness, da centrene er vidt forskellige i størrelse.

Ifølge vicedirektør i Idan, Maja Pilgaard, var styrketræning en af få motionsaktiviteter, som fortsat var i vækst, da Idan gennemførte den seneste nationale idrætsvaneundersøgelse i 2016. Den fortsatte stigning i antal fitnesscentre tyder på, at tilgængeligheden til fitness fører til fortsat vækst – også uden for de store byer i de kommende år.

”Intet tyder på, at danskernes kærlighed til at bevæge sig i naturen og etableringen af udendørs fitnesspladser har erstattet behovet for indendørs fitnesscentre. En mulig modkultur og modbølge til fitness har altså endnu ikke vist sig, men det bliver interessant at følge tendenserne på tværs af geografi, generationer og tidsånd med den nye undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner, som Idan forventer at gennemføre i begyndelsen af 2020,” siger hun.

Lav dine egne søgninger på Facilitetsdatabasen

Facilitetsdatabasen
Idan

Facilitetsdatabasen

Læs lignende nyheder

Kvinde i fitnesscenter
Idan Artikel 10.10.2018
Stadig vækst blandt de kommercielle fitnesscentre
Teenage dreng flekser muskler
Idan Artikel 27.06.2024
Anti Doping Danmark vil have stoppet snakken om doping blandt unge fitness-udøvere
Kvinder i fitness
Idan Artikel 19.01.2023
Nyt fra Facilitetsdatabasen: Antallet af fitnesscentre er stagneret og væksten sat på pause
Balletbørn
Idan Artikel 11.10.2022
Minister lover at indkalde til diskussion af konsekvenser af moms på undervisning

Læs mere om temaet

Kvinder i fitnesscenter
Idan Tema

Fitness