Idan Artikel 10.10.2018

Stadig vækst blandt de kommercielle fitnesscentre

Et år efter åbningen af facilitetsdatabasen.dk viser en gennemgang af landets fitnesscentre, at antallet af de kommercielle centre fortsat vokser, mens det samlede antal fitnesscentre er mere konstant.

Den årlige, systematiske gennemgang af alle landets fitnesscentre registeret i facilitetsdatabasen.dk viser en marginal stigning i det totale antal fitnesscentre inden for det seneste halve år. Hvor der ved den seneste opgørelse i februar 2018 var i alt 1.363 fitnesscentre i Danmark, er der den 1. oktober 2018 registeret 1.370 fitnesscentre.

Det næsten konstante tal dækker over, at der er blevet afregistreret 66 fitnesscentre i forbindelse med den systematiske gennemgang af databasen og de løbende opdateringer, mens der er kommet i alt 73 fitnesscentre til.

Ser man alene på udviklingen i antal privatdrevne, dvs. kommercielle, centre, ser væksten dog ud til at være fortsat gennem i 2018.

Siden seneste optælling i februar 2018 har der været en stigning på 37 privatdrevne/kommercielle fitnesscentre, mens der er tale om 49 flere centre i forhold oktober 2017, hvor facilitetsdatabasen blev offentliggjort.

Figur 1: Antal kommercielle/privatdrevne centre i Danmark

Figuren viser udviklingen i antal privatdrevne, kommercielle centre i Danmark siden 2006. Kilder: Facilitetsdatabasen.dk (2018), Idan (2006-2011/2015-2016), DIF Analyse (2012-2014). 

Bemærk, at der fra 2016 til 2018 er et markant hop i antallet af centre. En del af denne stigning kan skyldes metodiske forskelle. Indsamlingen af data til den nye facilitetsdatabase er således sket ved hjælp af den hidtil bredeste vifte af kilder.

Hele to tredjedele af de kommercielle fitnesscentre indgår i større eller mindre kæder, hvoraf de tre største kæder omfatter cirka halvdelen af disse centre.

Fitness World er stadig Danmarks klart største spiller på markedet, og alene i de seneste otte måneder har Fitness World åbnet yderligere otte centre. Danmarks andenstørste kæde, LOOP, har også åbnet flere nye centre i 2018, mens Fitness dk nu er nede på 41 centre.

Figur 2: De tre største kæder

Fitness World er fortsat med afstand landets største fitnesscenterkæde.

Der er også forskydninger i antallet af fitnesscentre, som er foreningsdrevne, kommunalt drevne eller drevet af en selvejende institution. Disse ændringer skyldes dog primært justeringer i ejer- og driftsform snarere end oprettelse af nye fitnesscentre.

Generelt bliver databasens oplysninger løbende forbedret og justeret, og oplysninger om ejer- og driftsforhold er dermed mere pålidelige end ved facilitetsdatabasens åbning i oktober 2017.

Den geografiske fordeling

De relativt små ændringer i antallet af fitnesscentre afspejler sig også i den geografiske spredning af centrene.

Region Hovedstaden er forsat den region, hvor borgere har kortest til det nærmeste fitnesscenter, med et gennemsnitligt opland på 8,3 km² pr. fitnesscenter. Afstandene er betydeligt større i Region Nordjylland, hvor et fitnesscenter har hele 41 km² opland.

Omvendt må lidt flere borgere deles om et fitnesscenter i Region Hovedstaden (5.918 indbyggere) sammenlignet med Region Nordjylland (3.069 indbyggere).

Du kan finde mange flere tal på fitnesscentre i selve facilitetsdatabasen.

Læs mere om Facilitetsdatabasen

Facilitetsdatabasen
Idan

Facilitetsdatabasen

Læs lignende nyheder

Idan Artikel 04.04.2024
Ballerup Kommune sætter gang i udviklingen af lokal idrætspark
Mand på bibliotek
Idan Vifo Artikel 29.02.2024
Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune
Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet
Dreng sparker fodbold på frossen bane
Idan Artikel 15.12.2023
Forenings- og selvejende faciliteter er skyld i de jyske kommuners høje placering på Idans Facilitetsindeks 2023
Topmøde i Køge
Idan Artikel 05.12.2023
Flere og flere kommuner baserer arbejdet med fremtidens idrætsfaciliteter på viden og borgerinddragelse
Søndermarken
Idan Artikel 30.11.2023
LOA: Bedre viden om brugernes behov kan give socialt bæredygtige faciliteter
Padelspiller med træner
Idan Artikel 31.10.2023
Facilitetsindeks 2023: Ny metode betyder, at nogle kommuner står bedre i indekset end tidligere
Piger spiller fodbold
Idan Kommentar 22.05.2023
Kommuner går glip af mange gevinster, når de undlader at arbejde strategisk med faciliteter