Idan Artikel 27.01.2023

Frederiksberg Idræt tager temperaturen på diversiteten i idrætten på Frederiksberg

Frederiksberg Idræt har bedt Idrættens Analyseinstitut om at undersøge, hvordan det står til med diversiteten i organisationen og foreningsidrætten på Frederiksberg. Undersøgelsen skal også afdække, hvordan foreningerne oplever medlemsdemokratiet i FIU, og hvad medlemsforeninger og kommunen tænker om organisationens arbejde.

På Frederiksberg er mere end 55 idrætsforeninger medlem af paraplyorganisationen Frederiksberg Idræt (FIU). Organisationen arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for idrætsforeningerne og deres flere end 21.000 medlemmer, men de oplever netop nu politisk interesse for, om der er nok diversitet i organisationen og i idrætten på Frederiksberg mere generelt.

Derfor har FIU bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at undersøge diversiteten i både de lokale idrætsforeninger og i FIU.

”Vi har selv et ønske om at blive klogere på at forløse det potentiale, der ligger i, at flest mulige involverer sig – både i vores medlemsforeninger og i vores egen organisation. I vores bestyrelse sidder der for eksempel mænd i deres bedste alder, og det er da et godt spørgsmål, om det understøtter den diversitet, vi gerne vil afspejle,” siger Søren Burchall, som er direktør i FIU.

Undersøgelsen skal afdække, hvordan idrætsforeningerne arbejder med diversitet, hvad diversitet betyder for dem, hvordan diversiteten kan øges i både FIU og i idrætten generelt, og hvordan FIU og kommunen kan understøtte det arbejde.

FIU vil være transparente

FIU oplever også, at de lokale politikere er interesserede i FIU’s evne til at repræsentere foreningerne på Frederiksberg, og derfor var det oplagt at kombinere diversitetsundersøgelsen med en undersøgelse af foreningernes og kommunens opfattelser af FIU, forklarer Søren Burchall.

Derfor skal Idan gennemføre en række interviews med blandt andre FIU’s egen bestyrelse, idrætsfagudvalg, brugerudvalg på anlæg og i administrationen, formanden for kultur- og fritidsudvalget og folkeoplysningsudvalget, Frederiksberg Kommune og repræsentanter fra udvalgte medlemsforeninger.

Tilsammen skal de mange interviews give et overblik over, hvordan FIU samarbejder med kommunen og foreningerne, hvordan foreningerne opfatter medlemsdemokratiet i FIU, og hvilke udfordringer og potentialer de oplever i forhold til FIU’s rolle.

FIU er desuden blevet bekendt med, at det ikke er alle medlemsforeningerne, som er tilfredse med deres medlemskab og FIU’s evne til at varetage deres interesser.

”Når vi er i berøring med mange foreninger, som har ønsker til stort og småt, og vi af gode grunde ikke kan opfylde alle ønsker, så er vi jo en tragt, hvor der kommer mange ønsker ind, men hvor det kun er nogle af dem, der bliver ført ud i livet,” siger Søren Burchall.

”Forhåbentlig oplever man os som en transparent tragt, hvor man har indflydelse. Men det er det, vi forsøger at få afdækket i den her undersøgelse,” siger han.

Undersøgelsen rummer derfor også et spørgeskema til medlemsforeningerne med spørgsmål om deres syn på FIU og organisationens rolle, og hvordan FUI kan øge sin værdi for foreningerne. Undersøgelsen skal også have fokus på, hvorfor nogle foreninger i Frederiksberg Kommune vælger ikke at være medlem af FIU.

”Samlet set kan Idans undersøgelse give os et bredt indblik i både diversiteten og medlemsdemokratiet, og vi har jo selvfølgelig et ønske om at være den bedst mulige organisation for vores medlemsorganisationer. Hvordan vi bliver det, kan vi forhåbentlig svare på, når vi får indsigt i resultaterne af den her undersøgelse,” siger han.

Læs lignende nyheder

Drenge jubler til fodbold
Idan Artikel 19.12.2023
Litteraturstudie skal skabe fælles forståelse for, hvad der skaber trivsel for børn og unge i foreningsidrætten
Træner giver håndboldspiller en high-five
Idan Artikel 14.12.2023
Idan undersøger unges deltagelse og involvering i foreningsidrætten
Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Håndboldpiger på bænken
Idan Artikel 27.10.2023
Evaluering: Efterskoleophold er en udfordring for håndbold, som bør satse på hygge, fællesskab og et godt træningsmiljø for at holde på de unge
Børn kører gokart
Idan Artikel 05.10.2023
Projekt i Fredericia har givet flere 11-12-årige lyst til at deltage i foreningsidræt
Gruppe af seniorer løber
Idan Artikel 14.09.2023
Bevæg dig for livet: Flere er aktive i visionskommunerne, men selvorganiseret idræt er mere populært end foreningsidræt
Gamechanger logo
Idan Artikel 07.09.2023
150 foreninger går forrest i kampen for mindre diskrimination i idrætten
Fodboldtræner
Idan Artikel 28.04.2023
Frivillige i mindre fodboldklubber er mest tilfredse, viser en rapport fra DBU