Idan Artikel 28.04.2023

Frivillige i mindre fodboldklubber er mest tilfredse, viser en rapport fra DBU

I slutningen af 2022 udgav DBU en rapport på baggrund af deres hidtil største frivillighedsundersøgelse. Den giver et unikt indblik i alt fra de frivilliges alder og køn til motivationen for at lave frivilligt arbejde – og undersøger også, hvilke barrierer de ikke-frivillige møder. Den viser blandt andet, at frivillige i mindre fodboldklubber generelt er mest tilfredse.

Hver eneste dag er der tusindvis af børn, unge og voksne, der snører støvlerne og trisser ud på én af de grønne fodboldbaner landet over. Men bag enhver succesfuld forening står et hold af frivillige, der sørger for, at boldene pumpes op, keglerne sættes frem, overtrækstrøjerne lægges klar, og vanddunkene fyldes. De er trænere, holdledere og medlemmer af bestyrelser, og de bager kager og sørger for transport til kampe.

I en undersøgelse fra november 2022 ser DBU nærmere på de frivillige i dansk foreningsfodbold. Rapporten ’Frivillighed i dansk foreningsfodbold 2022’ er den hidtil største af sin slags med 11.000 respondenter, og den giver indblik i alt fra de frivilliges alder, roller, arbejdsopgaver og tilfredshed med at være frivillig.

Små klubber med stærke fællesskaber

Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til vigtigheden af en række udsagn for deres motiver for at være frivillige. Den største motivationsfaktor for frivillige de i danske fodboldklubber er, at man føler sig som deltager i et socialt fællesskab, som man kan lide, som deltagerne scorer  4,26 ud af 5. En anden væsentlig motivation for at være frivillig er, at man føler, at man gør en forskel, og den scorer 4,21 ud af 5.

Rapporten ser også nærmere på, hvor tilfredse de frivillige er. Tilfredshedsniveauet er målt ved hjælp af Net Promoter Score (NPS), hvor de frivillige har svaret på, hvor tilbøjelige de er til at anbefale klubben til venner, familie og kollegaer. Ser man på tilfredsheden fordelt på alder, er de mest tilfredse frivillige de 60-69-årige, mens de 13-19-årige er de mindst tilfredse.

Derudover er der en klar tendens til, at frivillige i mindre fodboldklubber er mere tilfredse end frivillige i større fodboldklubber. Således scorer klubber med 0-249 medlemmer dobbelt så højt på NPS-skalaen som klubber med mere end 1.000 medlemmer.

Mens DBU København er den lokalunion med lavest score, er DBU Lolland-Falster, der har mange små og mindre klubber, den lokalunion, hvor de frivillige i klubberne scorer højest på NPS-skalaen.

Rune Follemand Nielsen, bestyrelsesmedlem i DBU Lolland-Falster, glæder sig over den store tilfredshed blandt de frivillige. Spørger man ham, skyldes det et stærkt socialt fællesskab i fodboldklubberne.

”Klubberne er en stor del af det sociale liv i lokalsamfundet. Det er ikke bare sådan, at man tager til fodbold og så tager hjem igen. Vi er naboer, og vores børn går i skole sammen. Vi kender jo hinanden. Når der skal ske noget i byen, så er vi også en stor del af det. Er der ølsalg på torvet til et handelsstandsarrangement, så er det fodboldklubben, der står der og sælger øl og stiller borde frem”, siger han.

Dernæst handler det om, at der ikke er så mange andre tilbud i lokalområdet, siger Rune Follemand Nielsen.

”Vi kan ikke lige gå til spansk på aftenskolen, for det findes ikke. Andre steder i landet kommer man måske kun i fodboldklubben for at spille fodbold, fordi man har sit sociale fællesskab et andet sted. Hernede er fodboldklubberne alt muligt andet end bare fodboldklubber. Sport og foreningsliv er så indgroet i lokalsamfundene,” siger han.

Ingen fodbold uden frivillige

Undersøgelsen, der både stiller skarpt på frivillige og ikke-frivillige medlemmer af fodboldklubberne i Danmark, er foretaget af DBU’s forskningsafdeling på vegne af DBU Breddes Frivillighedsgruppe. Den er nødvendig for at kunne understøtte frivilligheden bedre de kommende år, mener Gerhard Grubb Waaentz, der er formand for DBU Breddes Frivillighedsgruppe.

”Vi er i fodbolden bevidste om, at de frivillige er vores vigtigste ressource overhovedet – uden dem er der ingen fodbold. Samtidig har vores viden om, hvad der driver de frivillige, været begrænset, og det ville vi gerne blive klogere på”, siger han.

Søren Bennike, forskningsleder i DBU, har været med til at udarbejde undersøgelsen og den medfølgende rapport. Han glæder sig ligeledes over undersøgelsen og de nye indsigter, der følger med. Én af dem er, at der er en gruppe, der laver frivilligt arbejde, uden at opfatte sig selv som frivillige. Det stiller nogle spørgsmål til frivillighedsbegrebet og tyder blandt andet på, at frivillighedsbegrebet er flydende, mener Søren Bennike.

”Formentlig er der tale om personer, hvor deres frivillige arbejde ikke i særlig grad er koordineret. Men de bidrager i høj grad til, at det koordinerede foreningsliv fungerer. De har altså en meget vigtig rolle og bidrager til det, vi kan betegne som det frivillige arbejde,” siger han.

Altid plads til flere frivillige

Gerhard Grubb Waaentz forklarer, at undersøgelsen bl.a. har medført et øget fokus på særligt ét indsatsområde: Rekrutteringen af frivillige. Undersøgelsen viser, at knap 40 pct. af de adspurgte medlemmer og forældre, der endnu ikke er frivillige, har en interesse i at blive det. DBU’s Frivillighedsgruppe vil derfor blandt andet arbejde for, at der i alle klubber er en person, der har ansvaret for at rekruttere, understøtte og pleje de frivillige i klubben.

Gerhard Grubb Waaentz ser desuden et potentiale for at få flere frivillige med, hvis man får større opmærksomhed på, at der findes mange forskellige former for frivillighed.

Rune Follemand Nielsen er enig og fremhæver, at man i klubberne på Lolland og Falster diskuterer, om det kan være svært at komme ind udefra, fordi man for eksempel ikke ved, hvor man skal henvende sig eller gå hen, hvis man gerne vil være frivillig.

”Vi skal passe på, vi ikke kommer til at lukke os om os selv, og vi skal passe på, at vi ikke kun rekrutterer folk, der ligner os selv,” siger Rune Follemand Nielsen.

DBU anslår, at der er omkring 120.000 frivillige i de danske fodboldklubber under DBU.

Læs rapporten om DBU's frivillighedsundersøgelse her

Andre Udgivelse november 2022
Frivillighed i dansk foreningsfodbold 2022 – En rapport der præsenterer udvalgte indsigter.

Læs flere nyheder om frivillighed i Danmark her

Træner giver håndboldspiller en high-five
Idan Artikel 14.12.2023
Idan undersøger unges deltagelse og involvering i foreningsidrætten
Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft
Idan Forum netværksmøde
Idan Artikel 18.11.2022
Frivillighed: Ledelsen skal lede og lave langsigtede løsninger frem for brandslukning
Kvinde taler i telefon
Vifo Idan Artikel 30.09.2022
Mange frivillige overvejer at stoppe på grund af bureaukratiske byrder
Sammenhængskraft
Idan Artikel 23.09.2022
Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraft i foreninger
Ung fodboldtræner og børn
Idan Artikel 10.03.2022
Unge skal hjælpe andre børn og unge ind i aktive fællesskaber på Mors
Frivillige deler vand ud
Idan Artikel 03.06.2021
Idrætslivet beskæftiger 30 pct. af de frivillige i Danmark