Idan Artikel 08.04.2014

Hemmeligheden bag internationale sportslige resultater

Et nyt notat fra Idrættens Analyseinstitut beskriver de faktorer, som har afgørende betydning for nationers kamp om internationale medaljer.

Hvad gør nationer konkurrencedygtige i international eliteidræt? Spørgsmålet har været omdrejningspunktet i forskningsprojektet SPLISS, der gennem de sidste to år har afdækket, hvilke faktorer der bestemmer succes og fiasko i det globale kapløb om medaljer.

Et nyt Idan-notat formidler de foreløbige resultater fra forskningsprojektet, der blev fremlagt på en konference i Antwerpen tilbage i november 2013.

Overordnet set viser de foreløbige resultater af projektet, at ressourcer og forvaltningen af dem er det mest afgørende, hvis nationer ønsker at skabe topresultater ved de olympiske lege eller internationale slutrunder.

De lande, der i SPLISS-undersøgelsen har de højeste elitebudgetter, vinder således flest medaljer. De lande, der samtidig har en god organisering af elitearbejdet – og i øvrigt forvalter deres respektive elitebudgetter godt – klarer sig ligeledes bedst resultatmæssigt.

Danmark klarer sig generelt godt

Ifølge de foreløbige resultater scorer Danmark over gennemsnittet på alle undersøgelsens målte faktorer undtaget finansiering, trænerudvikling, trænerrekruttering samt forskning og innovation.

De senere år har Danmark på resultatsiden været i fremgang, men synes udfordret på disse områder, der ifølge notatet bør have opmærksomhed, hvis det danske resultatniveau skal fastholdes eller forbedres.

Den endelige SPLISS-rapport forventes at foreligge ultimo 2014. Idan har forestået indsamlingen af de danske data og vil offentliggøre et yderligere notat med på de endelige danske resultater, når de foreligger.

Det nye notat kan downloades her.

 

Om SPLISS-undersøgelsen

 
 

’SPLISS’ står for Sport Policy Factors Leading to International Sporting Succes, og projektet styres af et forskningskonsortium i Belgien.

Femten nationer deltager i projektet: Belgien (Flandern henholdsvis Vallonien), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Nordirland (UK), Portugal, Spanien, Schweitz, Australien, Brasilien, Canada, Japan og Sydkorea. 

Data er indsamlet i perioden medio 2012 til ultimo 2012. Analysen dækker perioden til og med 2012. Idrættens Analyseinstitut har stået for indsamlingen af data i Danmark og offentliggjort en dansk afrapportering i 2013. Download rapporten her.

Det nye notat er udarbejdet med støtte fra Team Danmark, mens Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har støttet det samlede SPLISS-projekt økonomisk.