Idan Artikel 11.07.2007

Hooliganismeregister på vej

Justitsministeren har sendt hooliganismeregisteret i høring. Jonas Havelund fra Aarhus Universitet har kommenteret forslaget.

Justitsministeren har sendt forslag om "Lov om sikkerhed ved bestemte sportsbegivenheder" i offentlig høring. Lovforslaget indeholder flere tiltag, der har til formål at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere ved sportsbegivenheder, men der er grund til at være kritisk overfor flere af lovforslagets delelementer.Ph.D.-stipendiat Jonas Havelund fra Center for Idræt, Aarhus Universitet mener blandt andet, at lovforslaget er baseret på et mangelfuldt grundlag, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for udenlandske erfaringer. "Værst er det, at forslaget bygger på fornemmelser og ikke stringent dokumentation angående de hjemlige forhold" udtaler han til Idan.dk.

Adskillige tiltag

Et af tiltagene i forslaget er at indføre et krav om, at kontrollører er autoriserede af politiet. Kontrollører skal således opfylde en række krav i forhold til alder, uddannelse og straffeattest. Autorisationen har til formål af sikre, at fortrolige oplysninger videregives til godkendte personer.

Et andet tiltag er, at politiet kan kræve ændringer i forhold på og uden for stadions for at øge stadionsikkerheden, hvis de finder det nødvendigt. Politiet kan således pålægge arrangørerne at foretage ændringer. Sker det ikke, kan politiet forbyde afholdelse af en sportsbegivenhed.

Det tredje tiltag er det mest kontroversielle, idet politiet kan give en person karantæne, hvis den pågældende blot er sigtet for en strafbar handling. Der skal således ikke en domsafsigelse til grund for karantænen.