Idan Artikel 17.01.2018

Idan flyttes til Aarhus

Pressemeddelelse

Skrevet af: Redaktionen

Idrættens Analyseinstitut (Idan) tager regeringens beslutning om at udflytte alle instituttets aktiviteter fra København til Aarhus til efterretning.

Vi har allerede i dag mange aktiviteter i Aarhus og er af den opfattelse, at instituttet på længere sigt kan fungere som en dynamisk og inspirerende samlet enhed med hjemsted i Aarhus og aktiviteter i hele landet, som det også er tilfældet i dag. Vi vil gøre alt for at sikre en for personalet skånsom og perspektivrig sammenlægning af enhederne i København og Aarhus.

Idan er i forhold til andre statsinstitutioner en speciel institution, som foruden det statslige tilskud fra udlodningsloven er fuldstændig afhængig af eksterne indtægter fra rekvirerede opgaver, konferencevirksomhed og eksterne forsknings- og projektbevillinger.

Kompensation er nødvendig

Den kommende udflytning vil helt uvarslet øge det økonomiske, personalemæssige og administrative pres på institutionen. Det er derfor nødvendigt, at regeringen yder en økonomisk kompensation i en overgangsperiode i 2018 og 2019, så vi i dette tidsrum er mindre afhængige af eksterne indtægter og fortsat kan varetage vore kerneopgaver i forhold til det brede folkeoplysende område og dansk og international idrætspolitik uden at risikere at kollapse økonomisk, personalemæssigt og administrativt.

Kulturministeriet kender alt til den økonomiske og administrative situation, vi befinder os i. Vi har derfor en forventning om, at man udviser ansvarlighed i forhold til fortsat at sikre en uvildig og uafhængig videns-, analyse-, og formidlingsvirksomhed på idrætsområdet og det brede folkeoplysende område. Ellers bliver der i praksis ikke tale om udflytning af arbejdspladser, men blot om en udfasning af aktiviteter.

På vegne af ledelse og bestyrelse

Johs PoulsenFormand                           T: 20 10 33 87                  

Henrik H. BrandtDirektørT: 29 21 09 72

Mere information

 
 
Læs mere om aktiviteterne i Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game på instituttets hjemmesider: www.idan.dk, www.vifo.dk og www.playthegame.org.
Læs instituttets årsberetning for 2016.