Idan Artikel 26.01.2018

Idan Forum i storbyjunglen

Idrætssektorens Udviklingsforum tager den 22. februar fat på en ny sæson med besøg i Royal Arena og fokus på ’idræt i storbyjunglen’ samt på drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter og idrættens større arenaer. Idan Forum er åbent for nye medlemmer. Læs mere om netværket og programmet for den 22. februar.

Skrevet af: Henrik H. Brandt
Nøgleord: Idan Forum

Idans idrætsnetværk af engagerede aktører fra forvaltninger, faciliteter, idrætsorganisationer, eventudbydere, virksomheder og forskere tager den 22. februar hul på en ny spændende sæson med et temagruppemøde i Royal Arena i Ørestaden i København.

Se programmet nedenfor og kontakt projektleder Daniel Hayman (tlf. 6130 3461), hvis du er interesseret i at blive medlem.

Idan Forum er et uformelt netværk på p.t. ca. 70 medlemmer, og der er stadig plads til flere. Medlemmerne får adgang til mindst fire årlige temagruppemøder samt til Idrættens Analyseinstituts konferencearrangementer, seminarer, lejlighedsvise studieture osv.

Idan Forums arrangementer bygger på ny viden og aktuelle tendenser, og den store styrke ved netværket er dets tværgående karakter på tværs af den brede idrætssektor. Temagruppernes sessioner bygger typisk på fem overordnede temaer, som man frit kan vælge imellem.

  • Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik
  • Idrætten som arbejdsmarked
  • Drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter
  • Bæredygtige events og venues
  • Idrætsrelateret iværksætteri og innovation

Netværket er åbent for alle. Prisen for deltagelse er 9.500 kr. ekskl. moms (halv pris 4.750 kr. eks. moms for medlemsorganisationer med under tre ansatte).

Prisen dækker deltagelse i temagruppemøder, studieture og konferencer (herunder eksempelvis konferencen 'Idrættens største udfordringer VI' den 10.-11. april 2017). Prisen er inkl. forplejning og mødeudgifter, men eksklusive overnatning og transport.

Program for temagruppemødet i Royal Arena den 22. februar 2018:

09.00-10.00:

Ankomst, registrering og lidt morgenbrød

10.00-10.30:

Velkommen til en ny sæson med Idan Forum, fælles introduktion

10.30-11.15:

Royal Arenas plads i sports- og underholdningsmarkedet, ved adm. direktør i Royal Arena, Dan Hammer

11.15-12.45:

(Vælg mellem tema 1 eller 2)

Tema 1:

Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitik: Den kommunale forvaltning af idrætten i København. Velkommen i storbyjunglen.Intro: Steffen Rask, Idan. Idrætsbilledet i storbyerne

Direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Anders Bager Jensen eller leder af Idrætsudvikling og Kunder, Eva Kartholm, Københavns Kommune, Kultur og Fritid. Landets største kommune har særlige udfordringer og store behov for koordinering af indsatserne på idrætsområdet. Det adresserer kommunen blandt andet gennem etableringen af et nyt tværfagligt fagcenter, der skal sætte København på forkant med idrætsudviklingen og bidrage til et endnu stærkere idrætsliv.

Afdelingsleder Projekt og Udvikling Morten Lindkjær Jensen og programleder Inklusion Magnus Holmegaard, DGI Storkøbenhavn. Med ca. 50 medarbejdere har DGI Storkøbenhavn udviklet sig til en væsentlig spiller i det storkøbenhavnske idrætsliv. Hvordan oplever DGI samspillet med og arbejdsfordelingen med Københavns Kommune, og hvordan ser DGI Storkøbenhavn på Københavns Kommunes særlige udfordringer og potentialer?

Sekretariatsleder Søren Hemmingshøj, Idrætsforum København. Efter det seneste budgetforlig i Københavns Kommune kunne man opleve det usædvanlige, at DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København som talerør for specialforbund og organiseringer i København i fællesskab gik ud og roste budgetforliget som ambitiøst og særdeles tilfredsstillende. Er København ved at komme højt op i omdrejninger på idrætsområdet? Hvordan foregår samarbejdet mellem den organiserede idræt og kommunen?

Efterfølgende er der dialog mellem oplægsholderne og tilhørerne om potentialer og udfordringer med at koordinere indsatser på idrætsområdet internt i kommunerne samt i forhold til interesseorganisationerne.

Tema 2:

Idrætten som arbejdsmarked/drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter: Idrættens Kompetence Center, nye uddannelser på facilitetsområdet

Intro: Henrik H. Brandt. Facilitetsledere som faggruppe

Lars Steen Pedersen og Klaus Frejo, Idrættens Kompetence Center. Som led i den stadigt større professionalisering af idrætssektoren er en lang række af idrættens aktører med konsulentfirmaet Idrættens Kompetence Center gået sammen om at etablere et omfattende efteruddannelsesapparat for nøglepersoner i danske idrætsanlæg.

Hør mere om planerne og vær med til at diskutere behovene for og udfordringerne ved at få mange partnere med forskellige interesser og baggrund til at arbejde sammen om nye uddannelser på facilitetsområdet.

12.45-14.15:

Frokost og rundvisning i Royal Arena

14.15-16.00:

(Vælg mellem tema 3 eller 4)

Tema 3:

Bæredygtige events og venues: Regionale arenaer. Mellem hede drømme og virkelighed

Intro: Jens Alm. Kommunernes blandede erfaringer med større arenaer

Centerchef Kim Christoffersen Dawartz, Næstved Kommune. Arena Næstved – mellem forening og forretning.Arena Næstved fik en flot start som en af værtsarenaerne for VM i håndbold i 2015, men forinden og efterfølgende har arenaen været på en kompliceret rejse såvel i forhold til placering, arkitektur, økonomi, indhold og organisation. Centerchef Kim Christoffersen Dawartz fortæller om arenaens foranderlige historie og giver et kig ind i de fremtidige udfordringer og planer for Arena Næstved.

Projektudvikler Amir Nuspahic. FB Gruppen. I Roskilde Kommune har et bredt flertal af byrådet givet tilladelse til et privat konsortium om at opføre et privat finansieret stadion af superligadimensioner på kommunal grund på en central grund i kommunen. Hvad er visionen, hvordan er projektet skruet sammen? Hvad er behovet for og realismen i planerne i en by uden tradition for professionel fodbold på højeste niveau?

Tema 4:

Idrætsvaner og tendenser i lokal, national og international idrætspolitikKommunale tiltag for udsatte børn og unge i storbyen. Intro: Maja Pilgaard, Idan, kommunerne og fritidspasset

Udviklingskonsulent Johannes Kjær Kristensen, Københavns Kommune. Københavns Kommune har i mange år understøttet frivillige FritidsGuider, som hjælper børn ud foreningslivet – de seneste år sammen med Red Barnet. Fra 2018 har politikerne i Borgerrepræsentationen besluttet at indføre en ny ordning for kontingentstøtte til børn og unge. Hør mere om baggrunden og behovet for det nye tiltag og forventningerne til den nye og forhåbentligt ubureaukratiske ordning med kontingentstøtte.

Konsulent Martin Kristensen, Stab Idræt, Københavns Kommune. I Københavns Kommune har forvaltningen gjort forsøg med at invitere udsatte børn og unge inden for i idrætsanlæggene på nye måder. Samtidig har man udfordringer med utryghed i selvbetjente faciliteter. Hvordan kan man skabe mere tryghed og ejerskab til faciliteterne i den mangfoldige storby?

Leder af Idrætsprojektet, Christoffer Hansen, Københavns Kommune. Københavns Kommune socialforvaltning har i Idrætsprojektet forankret forsøget på at bygge bro mellem fritid, skole uddannelse og beskæftigelse. Idrætsprojektet arbejder med aktivitetsbaseret pædagogik, hvor medarbejderne og projekterne skal være tæt på de unge. Hvordan foregår samarbejdet mellem kommunens afdelinger, foreningerne og de unges miljøer? Hvor er de videre udviklingspotentialer i den sociale indsats gennem idræt og fritidsliv?

Læs mere om Idan Forum

 
 
Læs mere på temasiden for Idan Forum.