Velkommen til Idan Forum

I Idan Forum sætter vi fokus på de store og små udfordringer inden for idrætten. Sammen med vores medlemmer forsøger vi at blive klogere på forskellige emner, og med afsæt i medlemmernes egen hverdag reflekterer vi over, hvordan man kan se lokale udfordringer i et nyt perspektiv.

Idan Forum blev sat i verden for at styrke netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede idrætssektor. Kikkerten er rettet fremad med fokus på trends, udvikling og nye idrætsoplevelser.

Vi ser, at løsninger, beslutninger og prioriteringer i stigende grad baseres på viden og undersøgelser, men i en hektisk hverdag kan det være svært at finde tid til fordybelse. I Idan Forum sætter vi tid af til fordybelse, når vi dykker ned i et særligt emne. 

Idan Forum folder sig ud gennem en række aktiviteter, som det er gratis for medlemmerne at deltage i. Viden og faglighed er omdrejningspunktet i aktiviteterne, og vi bestræber os på at bringe vores egne kompetencer på vidensområdet i spil sammen med medlemmernes erfaringer, når vi sammen diskuterer idrættens udfordringer og sætter løsninger til debat.

Idan Forum består af en bred skare af medlemsorganisationer, der bl.a. tæller kommuner, idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, konsulenter, foreninger, iværksættere, eventorganisationer og fabrikanter.

Program for Idan Forum 2023

Vi har sammensat et spændende program for Idan Forum i 2023. I løbet af året inviterer vi til fire netværksmøder med fire overordnede temaer: ’Idrættens organisering’, ’nye trends i idrætten’, ’idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed’ og ’idrættens rum og rammer’.

Vi afholder også check-in-møder fire gange i løbet af året, og vi har indtil videre to webinarer på programmet – med en plan om at tilføje flere i løbet af året. Desuden holder vi et vågent øje med andre spændende arrangementer på idrætsområdet, som kan være relevante for Idan Forum-medlemmer at deltage i.

Læs mere om de forskellige arrangementer nederst på siden!

Herunder kan du finde datoer, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Inden hvert arrangement vil du modtage en email med flere informationer om program og sted.

  Netværksmøde Check-in-møde Webinar Konference
Januar     26. januar
Nytårskur
 
Februar   9. februar    
Marts 7. marts
Idrættens organisering:
Når elite og bredde går hånd i hånd
     
April     13. april
Hvorfor er debatten om VM i Qatar relevant?
 
Maj 30. maj
Nye trends i idrætten: Idrættens digitalisering
    2.-4. maj
Idrætsmødet i Aalborg
Juni   13. juni    
Juli        
August        
September 5. september
Idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed: Respons på kriser
    26.-27. september Vifo-konference
Oktober   17. oktober    
November 7. november
Idrættens rum og rammer: Bæredygtige idrætsanlæg
     
December   5. december    

Læs mere om programmet for Idan Forum i 2023 i folderen

Medlemskab af Idan Forum 

I 2023 har vi ændret lidt på medlemskabet så endnu flere får adgang til Idan Forum.

Medlemskab af Idan Forum vil fremover være knyttet til en organisation eller forening, og det er således muligt at veksle mellem, hvem organisationen deltager med, alt efter indhold.

Desuden giver vi mulighed for, at hver organisation kan stille med to deltagere til netværksmøder, webinarer og check-in-møder (til konferencer er det kun én deltager). Hver medlemsorganisation udpeger en person, der skal fungere som kontaktperson til Idan Forum.

Se deltagerlisten for Idan Forum 2023

Idan Forum arbejder med fire forskellige formater:

Netværksmøder er dagsarrangementer (fra ca. kl. 10-16), der har fokus på et særligt emne eller problemstilling. Netværksmøder finder sted på en udvalgt lokation, som bidrager med et perspektiv på mødets emne, og som i sig selv er et besøg værd. Vi veksler mellem praksis- og vidensoplæg, og vi faciliterer dialog og diskussion om emnet medlemmerne imellem. Vi identificerer centrale pointer, som kan have relevans i forummedlemmernes egen praksis, og vi prioriterer netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem medlemmerne. Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. netværksmøde.

Webinarer er kortere arrangementer af typisk 1-2 timers varighed. På webinarerne vil vi gennem et eller flere oplæg præsentere viden om et særligt emne eller en ny undersøgelse. Oplæg følges op af dialog mellem medlemmerne. Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. netværksmøde.

Check-in-møder varer maksimalt 60 minutter og afholdes ca. hver tredje måned. Check-in-møder foregår online, og er primært tænkt som et mødested for kontaktpersonerne, men andre er også velkomne til at deltage. Check-in-møderne indledes med en kort orientering fra Idans side om nyheder inden for idrætsverdenen af faglig karakter, hvorefter Idan faciliterer en debat om et udvalgt emne eller spørgsmål – f.eks. i samarbejde med et Idan Forum-medlem. Vi vender også kommende aktiviteter i Idan Forum samt mere uformel dialog. Hver medlemsorganisation må stille med to deltagere pr. netværksmøde.

Konferencer foregår typisk over flere dage, og her er der mulighed for at få ny inspiration og viden og danne netværk med aktører fra den brede idrætssektor nationalt såvel som internationalt. I 2023 giver vi specifikt mulighed for at deltage i Idrætsmødet i Aalborg og Videncenter for Folkeoplysnings store folkeoplysningskonference.

Prisen for et års medlemskab af Idan Forum er 12.500 kr. (inkl. moms). For mindre virksomheder/organisationer (under fire ansatte) er prisen 6.250 kr. (inkl. moms).

Vi optager løbende medlemmer.

Vil du høre mere om medlemskab af Idan Forum, så kontakt Peter Forsberg på mail peter.forsberg@idan.dk eller telefon +45 40 88 52 79.

Senioranalytiker Peter Forsberg er ny hovedansvarlig for Idan Forum. Peter har været flittig deltager på Idan Forum og har stor viden om idrætsfaciliteter, kommuner og foreningsliv. Peter har gennemført mange af Idans undersøgelser i kommuner, gennemført forskningsprojektet Fremtidens idrætsfaciliteter og lavet flere undersøgelser for specialforbund.

Analyse- og forskningschef Rasmus K. Storm bidrager til Idan Forums program. Rasmus arbejder især med kommerciel og professionel idræt. Rasmus har skrevet ph.d. om økonomien i professionelle fodboldklubber og har gennemført en undersøgelse af elitesporten i flere lande (efter SPLISS-metoden).

Chefanalytiker og udviklingsansvarlig Maja Pilgaard bidrager ligeledes til Idan Forums program. Maja har gennemført en lang række undersøgelser og evalueringer på idræts- og fritidsområdet, og har beskæftiget sig med en bred vifte af målgrupper, herunder sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. Hun har desuden stor erfaring med kommunesamarbejder.

Hør mere om, hvad man får ud af at være medlem af Idan Forum

Se aktiviteter i Idan Forum 2023

Stadion
Idan Forum webinar: Hvorfor er debatten om VM i Qatar relevant for os (13. april 2023)
Løbere tjekker mobil
Idan Forum netværksmøde: Nye trends i idrætten - idrættens digitalisering (30. maj 2023)
Crossfit
Idan Forum netværksmøde: Idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed (5. september 2023)
Unge sidder på en bænk
Idan Forum netværksmøde: Idrættens rum og rammer (7. november 2023)
Webinar
Idan Forum webinar: Nytårskur (26. januar 2023)
Fodboldpiger
Idan Forum netværksmøde: Idrættens organisering (7. marts 2023)

Nyt fra Idan Forum

Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Idan Forum
Idan Artikel 20.12.2022
Idan Forum er klar med programmet for 2023
Idan Forum netværksmøde
Idan Artikel 18.11.2022
Frivillighed: Ledelsen skal lede og lave langsigtede løsninger frem for brandslukning
Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Rundvisning på Musholm
Idan Artikel 08.03.2022
Skræddersyede løsninger kan give personer med særlige behov et aktivt fritidsliv
Danske fans til fodboldlandskampen mellem Danmark og Østrig.
Idan Artikel 03.03.2022
DBU skyder tilskuernes stadionoplevelse helt op i krydset takket være data
Mand til webinar
Idan Artikel 20.01.2022
Se eller gense opstartswebinaret for Idan Forum 2022
Idan Artikel 14.01.2022
Idan Forum søger nye medlemmer til netværk på tværs af idrætssektoren
Idan Forum arrangement i Royal Arena
Idan Artikel 14.12.2021
Idan Forum er klar med det nye program for 2022
Danske fodboldfans i Parken
Idan Artikel 11.11.2021
Netværksmøde i DBU (Brøndby): Sportslig succes og efterspørgsel: Hvordan sikrer man produktet?
Idan Artikel 12.04.2021
Webinar: Danskernes idrætsvaner før, under og efter coronakrisen
Idan Artikel 19.03.2021
Idan Forum inviterer til webinarer i samarbejde med Idrætsplatformen Danmark
Idan Forum i London
Idan Artikel 13.03.2020
Idan Forum kickstartede året med en studietur til London
Idan Artikel 09.12.2019
Idan Forum 2020 lægger ud med en studietur til London

Læs mere om Idan Forums netværksmøder i 2022

kampråb
Idan Forum netværksmøde: Fokus på frivillighed (8. november 2022)
Børn der danser
Idan Forum netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst (25. august 2022)
Børn til gymnastik
Idan Forum netværksmøde: Idræt for de mindste og deres forældre (5. maj 2022)
Barn laver gymnastik
Idan Forum netværksmøde: Idræt og aktive fællesskaber for særlige målgrupper (1. marts 2022)