Idan Artikel 13.03.2020

Idan Forum kickstartede året med en studietur til London

Temaet for årets studietur med Idan Forum var sport som redskab for social inklusion, sundhed og velvære. Projektleder for Idan Forum, Daniel Hayman, giver et indblik i turen.

Nøgleord: Idan Forum

Deltagerne fra Idan Forum er netop vendt hjem fra en studie- og inspirationstur til London, hvor Henrik H. Brandt fra Idrættens Konsulenthus og Svend Elkjær fra Sport Marketing Network med hjælp fra deres stærke netværk i Storbritannien havde sammensat et spændende tredages program.

Udover at kunne netværke på tværs bestod programmet af forskellige udflugter og møder med fonde, politikere og sociale entreprenører. Daniel Hayman, der er projektleder i Idan Forum, fremhæver besøget hos organisationen Greater London Authority, som bruger sporten som et middel til at bringe folk fra forskellige baggrunde sammen og samtidig reducere social isolation.

”Flere af de aktører, vi var på besøg hos, lagde vægt på vigtigheden af ”social mixing”, der handler om, at borgere mødes på tværs af etnicitet, indkomst og baggrund. Greater London Authority er et eksempel på, hvordan sporten kan bruges som et middel til ikke bare at øge idrætsdeltagelsen, men samtidig styrke sammenhængskraften i lokalsamfundet,” siger Daniel Hayman.

Fokus på partnerskaber og donationer

På andendagen gik turen til nonprofitorganisationen Black Prince Community, der er et fysisk samlingssted for borgere fra et af Londons dårligst stillede lokalområder med bl.a. basketballbaner, fodboldbaner, undervisningslokaler og bokselokale. Formålet med Black Prince Community er at tilbyde idrætsfaciliteter til de lokale samt skoler fra området. Gennem partnerskaber med en række kommercielle interessenter som f.eks. PowerLeague Football arrangerer de træningssessioner, stævner og en lang række andre aktiviteter. Derudover har de samarbejder med aktører, som til dagligt er i kontakt med lokalsamfundet, således at der er et direkte link til de 4.000 borgere, som bor i området. Deres arbejde er i høj grad baseret på samarbejder, og deres budskab er:

”Gør det, du er bedst til, og lad andre om at gøre det, de er bedst til.”

”Vi ser noget lignende herhjemme, hvor Danmarks Idrætsforbund og DGI f.eks. har indgået samarbejde med GAME om at få udbredt gadeidrætten og få aktiveret flere børn og unge i alderen 13-29 år, heriblandt unge uden stærk tilknytning til foreningsidrætten. Fordelen ved samarbejdet er, at GAME i forvejen opererer i lokalsamfundet og har en masse erfaring med at afholde turneringer, events og lignende for netop den målgruppe,” siger Daniel Hayman.

Initiativerne lever af donationer og fondsmidler

Modsat Danmark, hvor idrætten ofte er støttet af offentlige midler, lever idrætten og hovedparten af initiativerne i London primært af donationer og fondsbevillinger. Men det kan være svært for mindre organisationer og lokale initiativer at gennemskue, hvordan man får del i de økonomiske midler, og hvordan man i det hele taget får en organisation til at løbe rundt. Den udfordring er organisationen Sported et resultat af.

Den har nemlig gjort det til sit mål at hjælpe de mange græsrodsinitiativer med at skaffe økonomisk støtte, så de kan vokse og blive mere bæredygtige og effektive. Sported består af en række lokale konsulenter, som kan hjælpe med alt fra økonomisk planlægning og fundraising til marketing.

”Sported gør desuden meget ud af at måle og vise organisationernes samfundsmæssige og sociale bidrag til lokalsamfundet, da det i sidste ende kan lede til offentlige støttekroner og dermed styrke projektet yderligere,” siger Daniel Hayman.

”Et andet godt eksempel på, hvordan donationer kan gøre en kæmpe forskel, er i Greenhouse Sports. En kirke der er blevet forvandlet til et bordtennis-mekka ved hjælp af et tocifret millionbeløb fra en privatperson,” fortæller han.

Greenhouse Sports tilbyder gratis medlemskab til de børn, der kommer fra de mest udsatte boligområder i London. Stedet har udviklet sig til en innovativ og dynamisk organisation, der er anerkendt for sit arbejde med lokalmiljøet og som har stor betydning for de næsten 8.000 unge mennesker, projektet når ud til hvert år.

”Vi har ikke den store tradition i Danmark for donationer fra enkeltpersoner til idrætsprojekter. Men hvis vi snakker professionel sport, særligt i fodbold, så har flere klubber nydt godt af kapitalindsprøjtninger fra diverse mæcener,” siger Daniel Hayman.

Deltagerne har fået en masse forskellige indspark i løbet af de tre dage i London, og Daniel Hayman er meget tilfreds med turen.

”Vi har jo ikke nødvendigvis de samme udfordringer, som millionbyen London har. Men vi kan lade os inspirere og ikke mindst lære af deres erfaringer. Udfordringer som stigende inaktivitet blandt socialt udsatte borgere er ikke kun forbeholdt London, ligesom mangel på idrætsfaciliteter også ses i f.eks. København,” siger han.

Læs mere om Idan Forum