Idan Artikel 23.09.2022

Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraft i foreninger

KFUMs Idrætsforbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at lave et redskab, som kan hjælpe idrætsforeninger med at måle sammenhængskraften i deres forening. Redskabet skal være med til at skabe stærkere foreninger.

Skrevet af: Johan Vad Knudsen

Foreningslivet i Danmark har en lang og stolt tradition, der strækker sig mere end 100 år tilbage i tiden. Mange danskere er tilknyttet foreninger, og der er foreninger for alt fra Anders And-fans over højskoleelevforeninger til idrætsforeninger.

Men hvad er det, der får medlemmerne til at føle sig som en del af foreningen og engagere sig i dens arbejde? Det vil KFUMs Idrætsforbund gerne blive klogere på, og de har derfor bedt Idrættens Analyseinstitut om at udarbejde et forslag til, hvordan man foretager en undersøgelse af sammenhængskraften i de danske idrætsforeninger.   

Richard Mathiesen, generalsekretær i KFUMs Idrætsforbund, håber, at redskabet kan være med til at skabe stærkere idrætsforeninger.

”Vi håber, at vi kan rette fokus mod noget, der ikke har været lavet før. Når man måler foreningers tilstand, så går det meget på medlemstal. Vi vil gerne have et måleredskab, der mere kvalitativt kan indramme tilstanden i en forening. Og det skal gerne have værdi for både os og de enkelte foreninger,” siger han.

Maja Pilgaard, chefanalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, siger, at sammenhængskraft er en underlig størrelse, som mange af os nok har en forestilling om, hvad er, men alligevel har svært ved at sætte ord på.

”Men jeg håber, at vi med det her projekt kan være med til at understøtte et fokus på det, der knytter os til hinanden og til aktiviteter og steder. Jeg ser samarbejdet med KFUMs Idrætsforbund som en kærkommen lejlighed til at udvide vores begreber om succes i foreninger,” siger hun.  

Fem udvalgte idrætsforeninger undersøges

Arbejdet med undersøgelsen kommer til at forløbe i tre faser. I den første fase vil Idan udarbejde et spørgeskema til at undersøge sammenhængskraften i idrætsforeninger. Spørgeskemaet bliver testet blandt repræsentanter for KFUMs Idrætsforbund og eventuelt udvalgte medlemmer af foreninger i andre idrætsforbund. I anden fase bliver spørgeskemaet sendt ud til medlemmerne i fem udvalgte idrætsforeninger.

KFUMs Idrætsforbund planlægger at gennemføre en række uddannelsesaktiviteter og camps i samarbejde med de fem foreninger, og i fase tre skal spørgeskemaundersøgelsen gentages henholdsvis et og to år senere for at for at undersøge, om aktiviteterne har betydet noget for sammenhængskraften.

Maja Pilgaard håber, at det kan lykkes at udvikle et redskab, der dels kan give et samlet mål for sammenhængskraft i en forening, og dels kan vise, på hvilke parametre der er plads til at arbejde for at øge sammenhængskraften.

”Vi går dog naturligvis til opgaven med kritisk refleksion, da vi har at gøre med nogle ret uhåndgribelige, bløde facetter af foreningslivet,” siger hun. 

Richard Mathiesen håber, at redskabet kan blive foldet endnu mere ud i fremtidige undersøgelser.

”Projektet skulle gerne give en interesse for at anskue foreningsarbejdet på en ny måde. I version to vil vi gerne have mange flere med,” siger han.

Projektet er så småt sat i gang, og Idan forventer at kunne sende spørgeskemaet ud i foråret 2023.

Læs mere om undersøgelsen her

Sammenhængskraft
Idan

Sammenhængskraft i idrætsforeningerne