Idan

Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraften i foreninger

KFUMs Idrætsforbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at lave et redskab, som kan hjælpe idrætsforeninger med at måle sammenhængskraften i deres forening. Redskabet skal være med til at skabe stærkere foreninger.

Foreningslivet i Danmark har en lang og stolt tradition, der strækker sig mere end 100 år tilbage i tiden. Mange danskere er tilknyttet foreninger, og der er foreninger for alt fra Anders And-fans over højskoleelevforeninger til idrætsforeninger.

Men hvad er det, der får medlemmerne til at føle sig som en del af foreningen og engagere sig dens arbejde? Det vil KFUMs Idrætsforbund gerne blive klogere på, og de har derfor bedt Idrættens Analyseinstitut om at udarbejde et forslag til, hvordan man foretager en undersøgelse af sammenhængskraften i de danske idrætsforeninger.   

Richard Mathiesen, generalsekretær i KFUMs Idrætsforbund, håber, at redskabet kan være med til at skabe stærkere idrætsforeninger.

”Vi håber, at vi kan rette fokus mod noget, der ikke har været lavet før. Når man måler foreningers tilstand, så går det meget på medlemstal. Vi vil gerne have et måleredskab, der mere kvalitativt kan indramme tilstanden i en forening. Og det skal gerne have værdi for både os og de enkelte foreninger”, siger han.

Maja Pilgaard, chefanalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, siger, at sammenhængskraft er en underlig størrelse, som mange af os nok har en forestilling om, hvad er, men alligevel har svært ved at sætte ord på.

”Men jeg håber, at vi med det her projekt kan være med til at understøtte et fokus på det, der knytter os til hinanden og til aktiviteter og steder. Jeg ser samarbejdet med KFUMs Idrætsforbund som en kærkommen lejlighed til at udvide vores begreber om succes i foreninger,” siger hun. 

Fem udvalgte idrætsforeninger undersøges

Undersøgelsen kommer til at have fokus på fem store idrætsforeninger og skal gennemføres i tre faser.

I den første fase vil Idan udarbejde et spørgeskema til at undersøge sammenhængskraften i idrætsforeninger. Spørgeskemaet bliver testet blandt repræsentanter for KFUMs Idrætsforbund og eventuelle udvalgte foreningsmedlemmer fra andre idrætsforbund. I anden fase sendes spørgeskemaet til medlemmer i fem udvalgte idrætsforeninger.

Endelig bliver spørgeskemaundersøgelsen gentaget i fase 3 efter henholdsvis ét og to år i de samme foreninger for at undersøge, om man kan øge sammenhængskraften i foreningerne gennem en række uddannelsesaktiviteter og camps, som KFUMs idrætsforbund planlægger at gennemføre i samarbejde med de fem foreninger.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Læs mere om projektet her

Sammenhængskraft
Idan Artikel 23.09.2022
Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraft i foreninger