Idan Artikel 29.05.2019

Idan undersøger idrætten og foreningerne i Tårnby

Idan har indgået aftale med Tårnby Kommune om at undersøge kommunens idræts- og foreningsliv samt faciliteter. Projektet skal bidrage til kommunens arbejde med at udvikle idræts- og fritidslivet.

Idrættens Analyseinstitut har gennem de senere år gennemført en række af undersøgelser og analyser for danske kommuner. Nu har instituttet indgået en aftale med Tårnby Kommune om at gennemføre en omfattende afdækning af kommunens idræts- og fritidsliv.

Projektet indeholder blandt andet en statusmåling på borgernes idrætsvaner i Tårnby, men også frivillighed og foreningslivets vilkår vil blive belyst.

Desuden skal projektet undersøge, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter fungerer i dag, og hvordan de fremover i endnu højere grad kan tilgodese borgere, skoler, institutioner og foreningers ønsker om gode rammer for idræts- og motionsaktiviteter. Endvidere vil projektet afdække idrætsfaciliteternes stand sammenligne dem med forholdene i andre kommuner, der har fået foretaget samme vurderinger.

Grundlæggende skal projektet skabe et vidensbaseret grundlag for strategiske valg i det videre arbejde med idrætspolitikken og forvaltning af idrætten i Tårnby Kommune.

Borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen, udtaler: "Tårnby Kommune har gennem årene opbygget mange fine idræts- og fritidsfaciliteter, og det er min forventning, at Idan-undersøgelsen vil kunne kvalificere den løbende vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne."

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, Henrik Zimino, supplerer: ”Vi arbejder med en ny folkeoplysningspolitik, også i den sammenhæng er det vigtigt at vide mere om, hvad det er kommunens borgere har af ønsker og forventninger på området.”  

Projektet igangsættes 1. juni og afsluttes i løbet af 2019.

Analyse- og forskningschef, ph.d.

Rasmus K. Storm

Sportsevents, eliteidræt, sportsøkonomi