Idan Artikel 22.06.2015

Idan undersøger motionsvaner i Grønland

Idan har igangsat den hidtil mest omfattende kortlægning af den grønlandske befolknings motions- og idrætsvaner.

Skrevet af: Redaktionen

I samarbejde med Grønlands Idræts-Forbund og Elite Sport Greenland er Idan gået i gang med en omfattende kortlægning af idræt i Grønland med særligt fokus på idrætsvaner, foreninger, frivillighed og faciliteter.

Som led i projektet har 2.500 tilfældigt udvalgte voksne bosiddende i Grønland modtaget invitationer til at deltage i den hidtil største undersøgelse af idrætsvaner i den grønlandske befolkning.

Spørgeskemaundersøgelsen vil tegne et billede af, hvor stor idrætsdeltagelse er i Grønland, ligesom der vil være grundlag for at gå i dybden med køns- og aldersforskelle, problematikker i forhold til by/bygd og ønsker til faciliteter.

”Vi ser meget frem til at få nogle konkrete tal og analyser på idrætsområdet. Vi har en bred berøring med og indsigt i foreningsidrætten, og med Idans kortlægning er vi godt rustet til at skabe en positiv udvikling for idrætten generelt og de mange frivillige i foreningerne i særdeleshed,” siger generalsekretæren i Grønlands Idræts-Forbund, Carsten Olsen.

I den samlede kortlægning af idræt i Grønland suppleres spørgeskemaundersøgelsen blandt voksne med undersøgelser blandt børn og foreningsformænd, ligesom Idan i løbet af foråret 2015 har besøgt flere steder i Grønland for at lave ekspertinterviews og se på foreninger, faciliteter og events.

Alle undersøgelserne munder ud en samlet rapport, der forventes offentliggjort i efteråret 2015.

Rapporten vil indgå som en del af Grønlands Idræts-Forbunds strategiudvikling. Den vil samtidig være et udgangspunkt for en debat om en national grønlandsk idrætspolitik, som Grønlands Idræts-Forbund ønsker at igangsætte i 2016, som er døbt ’frivillighedens år’, og hvor Nuuk er vært for Arctic Winter Games.

Læs mere om temaet

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden