Idan

Idræt og fritid i Norden

På denne side kan du finde undersøgelser og nyheder, der zoomer ind på idræts- og fritidsvanerne hos vores naboer mod nord. 

Idan og Vifo har af flere omgange rettet blikket mod de nordiske lande og deres idræts- og fritidsliv. På denne side finder du:

  • Idan og Vifos undersøgelse af fritidslivet på Færøerne
  • Idans undersøgelse af idrætten i Grønland
  • Idans evaluering af eliteidrætten i Finland
  • Nyheder og andre udgivelser vedrørende idræt og fritid i norden

Fritidslivet på Færøerne

Analyse af færingernes fritidsvaner, idræts- og fritidsfaciliteternes udbredelse og foreningernes vilkår.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har kortlagt den færøske befolknings fritidsvaner, organiseringen af aktiviteterne samt de fysiske rammer, hvor aktiviteterne foregår, med fokus på idrætsområdet, ungdomsforeningerne og aftenskolerne.

Det er første gang, at en undersøgelse giver et samlet overblik over, hvad færingerne involverer sig i i fritiden. 

Formålet med undersøgelsen er at skabe viden, der kan bruges som afsæt på tværs af kommuner, foreninger, aftenskoler og øvrige aktører i arbejdet med at sikre relevante rammer og fritidstilbud, der passer til befolkningens ønsker og behov på Færøerne nu og i fremtiden.

Download rapporten 'Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer' og læs nyheder fra undersøgelser nederst på siden.

Idrætten i Grønland

Analyse af idrætten og idrættens økonomi i Grønland.

Idan har lavet en del analyser og undersøgelser af blandt andet grønlændernes deltagelse i bevægelse og idræt, de grønlandske idrætsfaciliteter, den grønlandske konkurrenceevne i international elitesport og udviklingen i idrættens økonomi.

Download rapporten 'Grønlandsk idræt i bevægelse: Analyse af de grønlandske idrætsvaner 2019' 

Download rapporten 'Idræt i Grønland' fra 2015

Download flere rapporter og læs nyheder relateret til undersøgelserne nederst på siden.

Eliteidrætten i Finland

Evaluering af det finske elitesportssystem.

Indtil midten af 1950’erne lå Finland lunt i svinget, når det kom til at hive medaljer med hjem fra blandt andet OL (22 OL-medaljer i 1952). Siden da er det gået ned af bakke for de finske atleter, der måtte nøjes med to bronzemedaljer ved det seneste OL i Tokyo. 

Idan har evalueret det finske elitesportssystem. Evalueringen er en del af en større udredning, der skal vurdere, om de finske resultater i international elitesport er tilfredsstillende.

Download evalueringen 'Elite sports in Finland'

Læs nyheder om temaet

Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Trekking på Grønland.
Idan Artikel 17.06.2022
Ny viden om motivation og barrierer for bevægelse blandt grønlændere
To mennesker sidder på en bakke og kigger udover en sø.
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut kortlægger fritidslivet på Færøerne
Kvinder strækker ud på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Voksne færinger er aktive i fritiden, men kun halvdelen er det regelmæssigt
Dreng på skateboard på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Idræts- og fritidsaktiviteter hitter blandt børn og unge på Færøerne
Thorshavn på Færøerne
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Idræts-, kultur- og fritidsforeninger ønsker at bidrage til de færøske lokalsamfund
Krista Pärmäkoski langrend
Idan Artikel 18.01.2022
Idan skal undersøge, hvorfor Finland ikke leverer tilfredsstillende sportsresultater
Gruppe går tur på Færøerne
Vifo Idan Artikel 09.09.2020
Ny undersøgelse kortlægger fritidslivet på Færøerne
Fodboldspillere. Foto: Grøndlands Idræts Forbund
Idan Artikel 04.08.2020
Idrætsfællesskaber skal løse sociale problemer i Grønland
Grønlandske børn løber hånd i hånd
Idan Podcast 16.07.2020
Grønland - verdens mest fysisk aktive land 2030?
Grønlandske børn løber
Idan Artikel 12.06.2020
Mange er fysisk aktive i Grønland, men idrætsdeltagelsen er lav
Kajakker i Grønland
Idan Artikel 31.03.2020
Idan kortlægger motionsvaner og idrætsfaciliteter på Sydgrønland
Grønlandsk barn på ski
Idan Artikel 13.12.2019
Geografi og lavt befolkningstal er udfordringer for grønlandsk idræt
Idan Artikel 27.05.2019
Idan forlænger samarbejdet med Grønlands Idrætsforbund
Idan Artikel 17.11.2017
Sydgrønland vil løfte idrætten
Idan Artikel 19.05.2017
Grønland sætter fokus på idrætsudvikling
Børn løber udenfor
Idan Artikel 15.05.2017
Svenske unge rører sig (også) for lidt
Idan Artikel 01.05.2017
Sverige er stærkest i Skandinavien
Idan Artikel 13.09.2016
Erfaringer fra 'Fremtidens idræt i Grønland'
Idan Artikel 19.02.2016
Nordiske ministre efterlyser bedre ledelse i idrætten

Kort over idrætsfaciliteter på Færøerne
Idan Vifo

Kort over faciliteter på Færøerne