Idan Artikel 17.03.2016

Innovatørerne kommer

Nye teknologier, nye koncepter og ildsjæle med et nyt mindset omkring idræt, sport og motion forandrer idrætssektoren afgørende i disse år og udfordrer idrættens strukturer.

Skrevet af: Redaktionen

Innovation og iværksætteri i idrætssektoren bliver det helt store buzzord i idrætssektoren i de kommende år, og på konferencen ’Idrættens største udfordringer V’ i Vejen Idrætscenter den 24.-25. maj vil arrangørerne fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) forsøge at sætte kød og blod på forandringerne i store dele af det massive konferenceprogram.

I det almindelige erhvervsliv har vi længe kunnet følge, hvordan deleøkonomi, online-markedspladser og eksponentielle organisationer vender op og ned på etablerede aktørers vilkår. Facebook, Uber eller Airbnb, så ved de fleste, hvad man taler om. Nye vilkår for virksomhederne, nye muligheder og forventninger fra kundernes side.

I de seneste år har Idan været i tæt dialog med mange af idrættens iværksættere (se eksempelvis temasiderne Idrættens Innovatører og Idan Forum. Vores påstand er, at ”nu sker det”.

Forbrugerne vil simpelthen forvente, at de kan booke tiden, møde vennerne, måle præstationerne eller effekten af træningen, låne grejet, rate udbyderne af events og idrætsaktiviteter, administrere holdet, styre betalingerne, bestille instruktøren, gå i dialog med omverdenen osv. gennem en myriade af nye apps og services. I den proces risikerer traditionelle udbydere eller ’gatekeepere’ for adgang til idrætten ganske enkelt at komme på mellemhånd, hvis de ikke formår at gå i dialog med udviklingen.

Over for nye forbrugertrends, hvor der dagligt kommer nye aktører på markedet, står den traditionelle folkeoplysende idrætsverden, hvor tiderne i den lokale hal fortsat fordeles for et helt år ad gangen, hvor de centrale offentlige midler næsten udelukkende fordeles via de landsdækkende idrætsorganisationers udlodningsmidler eller via folkeoplysningsloven. Mange aktører har dybest set ikke den store interesse i at gå i dialog med eller give plads til det nye – andre aktører fra folkeoplysningsområdet går forrest i forandringsprocessen og gentænker deres produkter og måder at arbejde på.

På konferencen ’Idrættens største udfordringer V’ ønsker vi at skabe netop denne dialog mellem en fremtid, hvor små virksomheder, banebrydende apps og målrettede services eller nye hybrider mellem forening og forretning vælter ind på markedet. Snart sagt samtlige centrale organisationer på idrætsområdet og det folkeoplysende område er udfordrede på deres strukturer og traditionelle værdier - en drastisk forandringsproces er i gang, om man ønsker den eller ej

Vi glæder os til at præsentere et detaljeret program, hvor vi både viser bredden og dybden i innovation og iværksætteri i den danske idrætssektor, og hvor vi går tæt på de vanskelige forandringsprocesser og reformer, som i disse år er på dagsordenen hos en lang række af de centrale aktører på idrætsområdet i ind-og udland.

Det detaljerede program for ’Idrættens største udfordringer V’ med ca. 100 oplægsholdere og paneldeltagere offentliggøres primo april 2016.

Læs mere