Idan Artikel 30.08.2007

Københavnerne er meget aktive

Københavns Kommune har gennemført en undersøgelse af københavnernes kultur- og idrætsvaner. Den viser stor aktivitet på alle fronter.

Fire ud af fem voksne københavnere over 16 år dyrker motion, idræt eller sport regelmæssigt. Kun hver femte dyrker overhovedet ikke sport. Det viser en ny undersøgelse af Københavnernes idræts- og kulturvaner som Københavns Kommune netop har offentliggjort. Undersøgelsen peger dermed på, at Københavnerne er meget aktive. Sammenlignes med befolkningen som helhed er der nemlig ikke blot en større andel af københavnerne – set i forhold til hele Danmark befolkning - der dyrker idræt, københavnerne gør det også med hyppigere frekvens. Næsten hver femte dyrker eksempelvis sport tre gange ugentligt.

Selvorganiseret idræt er i top

Ifølge undersøgelsen er det samtidig kendetegnende, at under halvdelen – godt 4 ud af 10 – af københavnerne dyrker deres idrætsaktivitet i en forening. Med andre ord er Københavnernes foretrukne aktivitets selvorganiseret idræt. Eksempelvis i et fitnesscenter. Jogging og svømning er dog også meget populære aktivitetsformer.

Sammenlignet med tidligere undersøgelser foretaget af hele den danske befolknings idrætsvaner ligger det selvorganiserede niveau over det generelle, idet en større andel af de aktive på landsplan ifølge undersøgelsen dyrker deres idræt eller motion i en forening i forhold til København.

Sociale skævheder

Undersøgelsen synes desuden at bekræfte tidligere undersøgelser på området, idet den fysiske aktivitet normalt er lav i lavere stillede socialgrupper. Udover, at der er flere kortuddannede, arbejdsløse og pensionister/efterlønnere, som ikke dyrker idræt overhovedet, er andelen i hjem, der taler andet sprog end dansk, også meget høj. Godt 42 procent af Københavnerne i denne kategori dyrker ikke sport eller idræt.

Udover idrætsvanerne belyser undersøgelsen københavnernes forbrug af kultur, herunder besøg i eksempelvis museer, teater og på biblioteker.