Idan Artikel 05.02.2018

Konference om forebyggelse af motionsdoping

15. marts 2018 holder Anti Doping Danmark konference om, hvordan man kan forebygge motionsdoping blandt unge i idræts- og fitnessmiljøer. De fire ’antidoping-kommuner’ fortæller om deres erfaringer og giver eksempler på løsningsmodeller.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Doping

Dopingstoffer er en lettilgængelig genvej til den stærke og veltrænede krop, der i dag er en af markørerne for identitet og succes.

Når vi taler om sundhed, træning og kropsidealer, må vi derfor også forholde os til dopingstoffer, lyder det fra Anti Doping Danmark, der sammen med Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet nu holder konference om forebyggelsen af motionsdoping.

Konferencen foregår 15. marts 2018 i CPH Conference, DGI-byen i København. Det er gratis at deltage, og der er tilmeldingsfrist 20. februar.

På konferencen bliver der oplæg fra de fire kommuner, Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg, der som et led i satspuljeprojektet ’Antidoping-kommune i Danmark’ har arbejdet med at forebygge brug af motionsdoping blandt unge.

Kommunerne har arbejdet med afsæt i netop deres lokale udfordringer og organisering, og de har hver deres løsningsmodeller og erfaringer som resultat. De vil blandt andet fortælle om, hvordan de har implementeret forebyggelse og håndtering af dopingbrug blandt unge, primært med afsæt i allerede eksisterende indsatser i kommunerne.

Deltagerne får desuden viden om motionsdoping, hvilke konsekvenser brug af motionsdoping kan have, og hvordan det hænger sammen med kropskultur og trivsel blandt unge.

Konferencen henvender sig til alle kommuner, primært til udviklingskonsulenter og ledere på sundheds- og kulturområdet samt SSP.