Idan Artikel 30.11.2018

Kulturministeren udpeger ny bestyrelse for Idrættens Analyseinstitut

Kulturministeren har udpeget Carl Holst som ny bestyrelsesformand for Idrættens Analyseinstitut med virkning fra den 1. januar 2019. Carl Holst afløser Johs. Poulsen og får følgeskab af tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Idan

Kulturminister Mette Bock (LA) har med virkning fra den 1. januar 2019 udpeget en ny formand samt tre nye medlemmer til bestyrelsen for Idrættens Analyseinstitut, herunder Videncenter for Folkeoplysning og Play the Game.

Idans nye bestyrelsesformand bliver Carl Holst (V), som kan trække på erfaringer fra både folkeoplysningen, idrætten og en lang politisk karriere.

Han er opvokset på Rødding Højskole som søn af tidligere højskolelærer, folketingsmedlem og borgmester Peter Holst og var fra 1993-1995 formand for Venstres Ungdom. I 1994 blev han medlem af Sønderjyllands Amtsråd, hvor han fra 2000 sad som amtsborgmester. I 2007 blev han regionsrådsformand i Region Syddanmark, inden han i juni 2015 blev indvalgt i Folketinget for Venstre og kortvarig også var medlem af regeringen.

Parallelt med det politiske arbejde har han desuden siddet som formand for Team Danmark fra 2004-2012.

Carl Holst, der har bebudet, at han ikke genopstiller til Folketinget, afløser Johs. Poulsen, som har været formand for Idans bestyrelse siden 2012.

De tre øvrige nye bestyrelsesmedlemmer er:

  • Christine Dartsch, leder af Centrum för idrottsforskning i Stockholm
  • Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium
  • Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd

De afløser bestyrelsesmedlemmerne Camilla Andersen, direktør i Travel Sense, Johan R. Norberg, professor i idrætsvidenskab ved Malmö Universitet, og næstformand Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyns Kommune. De nyudnævnte medlemmer er udpeget for en periode af 4 år.

To siddende bestyrelsesmedlemmer, Morten Bo Andersen, direktør i GAME, samt Tine Bendix, CEO for M2Film, fortsætter.

Idans bestyrelse består pr. 1. januar 2019 herefter af:

  • Formand Carl Holst, folketingsmedlem, Venstre
  • Christine Dartsch, leder af Centrum för idrottsforskning i Stockholm
  • Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium
  • Morten Bo Andersen, direktør i GAME
  • Tine Bendix, CEO i M2Film
  • Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd

Ifølge Idans vedtægter udpeger kulturministeren instituttets seks bestyrelsesmedlemmer, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.