Idan Artikel 26.09.2019

Kun seks ud af ti folkeskoler efterlever lovkrav om bevægelse

Blot 58 pct. af de danske folkeskoler vurderer, at 45 minutters bevægelse er en del skoledagen. Det konkluderer rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019’, som Oxford Research netop har udgivet for Dansk Skoleidræt og Trygfonden.

Skrevet af: Anne la Cour Thysen

Det er kun seks ud af ti folkeskoler, som efterlever lovkravet om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, viser rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019'.

Mere bevægelse var en grundsten i skolereformen fra 2014, og at kun 58 pct. af skolerne efterlever lovkravet, er en problemstilling, som Dansk Skoleidræt nu forelægger Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Formålet er at drøfte og udarbejde mulige løsninger til, hvordan flere elever i fremtiden får mere bevægelse ind i skoledagen.

Tilbagegang trods videreuddannelse af skoler

’Bevægelse i Skoledagen 2019’ er en del af Dansk Skoleidræt og Trygfondens samarbejdsprojekt ’Sunde Børn Bevæger Skolen’ og kortlægger folkeskolernes initiativer i forhold til at øge elevernes bevægelsesniveau i løbet af skoledagen. Rapporten er den fjerde inden for projektområdet, og at 45 minutters bevægelse kun er en realitet på 58 pct. af folkeskolerne, er det laveste antal siden den første opgørelse i 2016.

Tilbagegangen er sket, til trods for at Dansk Skoleidræt og Trygfonden via ’Sunde Børn Bevæger Skolen’ har videreuddannet to tredjedele af danske folkeskoler i bevægelse i skoletiden, og at kendskabet til samarbejdsprojektet er steget ude på skolerne i 2019.

Dansk Skoleidræt fremhæver på sin hjemmeside, at en årsag til faldet i andelen af skoler kan være mangel på struktur og kulturændring i forhold til at gøre bevægelse til en naturlig del af skoledagen. Det ligger i tråd med rapportens konklusion om, at flere skoler overlader ansvaret for bevægelse til enten den enkelte medarbejder eller et team, hvilket bidrager til en ustruktureret indsats.

Jo højere klassetrin, desto mindre bevægelse

Der er tendens til, at bevægelse fylder mindre på skoleskemaet, desto højere klassetrin eleverne befinder sig på. Ud af de skoler, som gør en indsats på området, angiver 94 pct., at der i indskolingen arbejdes med bevægelse mindst én-to gange ugentligt. Tilsvarende er det på mellemtrinnet og i udskolingen henholdsvis 90 pct. og 56 pct.

Kortlægningen viser desuden, at bevægelse hyppigst – og mest naturligt – bliver inkorporeret i frikvartererne, men implementering af bevægelse i boglige fag er også højt rangeret. Desuden er der et ønske fra skolernes side om at inddrage eleverne mere i at tilrettelægge bevægelse og gøre det til en del af undervisningen.

Skolernes primære årsag til at arbejde med bevægelse er at fremme motivation og trivsel (79 pct.), mens målsætningen om at fremme sundheden hos eleverne er angivet af 40 pct. af skolerne. Dette er en lille stigning sammenlignet med resultaterne fra de første tre rapporter.

Læs mere

Læs artiklen 'Laveste antal i fire år: Få elever får 45 minutters bevægelse i skolen'

Læs hele rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019’

Læs mere om samarbejdsprojektet ’Sunde Børn Bevæger Skolen’

Se faktaarket om ’Sunde børn Bevæger Skolen’

Læs lignende nyheder

Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft
Ung mand i fitnesscenter
Idan Podcast 10.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Unge (3:5)
Piger på løbebane
Idan Artikel 12.12.2022
Nyt studie: Symptomer på spiseforstyrrelse er udbredt i dansk eliteidræt
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
Børn der danser
Idan Artikel 02.12.2022
Ny undersøgelse af idrætsefterskoler fokuserer på elevernes oplevelse af fællesskab
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter