Idan Artikel 26.09.2019

Kun seks ud af ti folkeskoler efterlever lovkrav om bevægelse

Blot 58 pct. af de danske folkeskoler vurderer, at 45 minutters bevægelse er en del skoledagen. Det konkluderer rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019’, som Oxford Research netop har udgivet for Dansk Skoleidræt og Trygfonden.

Skrevet af: Anne la Cour Thysen

Det er kun seks ud af ti folkeskoler, som efterlever lovkravet om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, viser rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019'.

Mere bevægelse var en grundsten i skolereformen fra 2014, og at kun 58 pct. af skolerne efterlever lovkravet, er en problemstilling, som Dansk Skoleidræt nu forelægger Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Formålet er at drøfte og udarbejde mulige løsninger til, hvordan flere elever i fremtiden får mere bevægelse ind i skoledagen.

Tilbagegang trods videreuddannelse af skoler

’Bevægelse i Skoledagen 2019’ er en del af Dansk Skoleidræt og Trygfondens samarbejdsprojekt ’Sunde Børn Bevæger Skolen’ og kortlægger folkeskolernes initiativer i forhold til at øge elevernes bevægelsesniveau i løbet af skoledagen. Rapporten er den fjerde inden for projektområdet, og at 45 minutters bevægelse kun er en realitet på 58 pct. af folkeskolerne, er det laveste antal siden den første opgørelse i 2016.

Tilbagegangen er sket, til trods for at Dansk Skoleidræt og Trygfonden via ’Sunde Børn Bevæger Skolen’ har videreuddannet to tredjedele af danske folkeskoler i bevægelse i skoletiden, og at kendskabet til samarbejdsprojektet er steget ude på skolerne i 2019.

Dansk Skoleidræt fremhæver på sin hjemmeside, at en årsag til faldet i andelen af skoler kan være mangel på struktur og kulturændring i forhold til at gøre bevægelse til en naturlig del af skoledagen. Det ligger i tråd med rapportens konklusion om, at flere skoler overlader ansvaret for bevægelse til enten den enkelte medarbejder eller et team, hvilket bidrager til en ustruktureret indsats.

Jo højere klassetrin, desto mindre bevægelse

Der er tendens til, at bevægelse fylder mindre på skoleskemaet, desto højere klassetrin eleverne befinder sig på. Ud af de skoler, som gør en indsats på området, angiver 94 pct., at der i indskolingen arbejdes med bevægelse mindst én-to gange ugentligt. Tilsvarende er det på mellemtrinnet og i udskolingen henholdsvis 90 pct. og 56 pct.

Kortlægningen viser desuden, at bevægelse hyppigst – og mest naturligt – bliver inkorporeret i frikvartererne, men implementering af bevægelse i boglige fag er også højt rangeret. Desuden er der et ønske fra skolernes side om at inddrage eleverne mere i at tilrettelægge bevægelse og gøre det til en del af undervisningen.

Skolernes primære årsag til at arbejde med bevægelse er at fremme motivation og trivsel (79 pct.), mens målsætningen om at fremme sundheden hos eleverne er angivet af 40 pct. af skolerne. Dette er en lille stigning sammenlignet med resultaterne fra de første tre rapporter.

Læs mere

Læs artiklen 'Laveste antal i fire år: Få elever får 45 minutters bevægelse i skolen'

Læs hele rapporten ’Bevægelse i Skoledagen 2019’

Læs mere om samarbejdsprojektet ’Sunde Børn Bevæger Skolen’

Se faktaarket om ’Sunde børn Bevæger Skolen’

Læs lignende nyheder

Oplæg på Idan Forum
Idan Artikel 10.05.2022
Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det
Små børn spiller fodbold
Idan Artikel 28.12.2021
Små børn dyrker idræt hver uge og er uafhængige af forældrenes sportsvaner
Løbere i London med OL ringe i baggrunden
Idan Artikel 25.11.2021
Er sportslig succes eller internationale events vejen til en sundere befolkning?
Genoptræning ved fysioterapeut
Idan Artikel 10.09.2021
Stor interesse for viden om at bygge bro mellem kommuner og idrætsliv
Pige med badevægt
Idan Artikel 04.12.2020
Spiseforstyrrelser i idræt kan måske afhjælpes med model fra modeverdenen
Børn løber udenfor. Foto: Colourbox
Idan Artikel 23.11.2020
COVID-19 har skabt mere bevægelse og udendørs undervisning i skoletiden
Børn på gymnastikgulv. Foto: GettyImages/FatCamera
Idan Artikel 19.11.2020
Purhus IF skaber trivsel med bevægelsestilbud til babyer og helt små børn
Folk løber udenfor. Foto: GettyImages/Thomas Barwick
Idan Artikel 10.11.2020
Flere idrætsorganisationer støtter op om appel om ny folkesundhedslov