Idan Artikel 19.06.2018

Motionsdoping: Appelinstans åbnes for den kommercielle idræt

Appelstrukturen for motionsdopingsager forenkles og åbnes for hele sportens område, også den kommercielle idrætssektor, når DIF fra årsskiftet overtager appelinstansen.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Doping Motion

Appelsager inden for motionsdoping bliver fra 1. januar 2019 varetaget af et nyt DIF-organ, DIF’s Appelinstans. Det afløser den nuværende ’Dopingappelinstans’, som har repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

I øjeblikket kan dopingsager, der har været behandlet af Motionsdopingnævnet, appelleres til Dopingappelinstansen, hvis sagerne ligger under idrætsorganisationernes eller Dansk Fitness & Helse Organisations (DFHO) områder. Det sker i ganske få tilfælde årligt. Men i den kommercielle idræt er der ikke samme mulighed.

Det ændres med den nye konstruktion. DIF’s Appelinstans skal varetage appelsager ikke blot fra den organiserede idræt, men også fra den kommercielle idrætssektor.

Dermed kan bl.a. de fitnesscentre, der ikke er medlem af DFHO, benytte appelinstansen, hvis de vel at mærke indgår en aftale med Anti Doping Danmark. Det samme gælder en mangfoldighed af kommercielle udbydere af idræt, fx inden for boksning, e-sport, hestesport, karate mv.

Målet med omlægningen er dels at forenkle systemet, dels at sikre en retssikkerhed for alle atleter inden for sportens område, uanset om de udfolder sig inden for den organiserede eller den kommercielle idræt, forklarer Poul Broberg fra chefgruppen i DIF.

Både DGI og DFIF har nikket ja til at tiltræde modellen, som træder i kraft ved årsskiftet. En af følgerne bliver, at DGI fremover vil varetage formandsposten i Motionsdopingnævnet.