Idan Kommentar 22.05.2008

Når guld betyder guld og omvendt

Viborg HK og FCK Håndbold er de kommende mastodonter i dansk håndbold. De har midlerne, forretningstalentet og metoderne til at sikre sig guld i fremtiden. Andre klubber kan blande sig, men reelt er der opstået en ny front i dansk håndbold.

Det blev i vid udstrækning en spændende, men samtidig også forudsigelig afslutning på dette års strid om guldmedaljer i dansk håndbold. Efter tre kampe af varierende kvalitet trak Viborg det længste strå mod Ikast hos kvinderne, mens FCK Håndbold kunne nøjes med to kampe før GOG's sydfynske håndboldhelte måtte lade pokalen tage spillerbussen mod sjælland. Mere end nogensinde taler det økonomiske sprog i dansk håndbold. Guld i pengekisten giver guld i pokalskabet – og omvendt. I fremtiden kommer slaget i hovedsagen til at stå mellem Viborg HK og FCK Håndbold når mesterskabet skal placeres. Det viste dette års medaljeuddelinger.

Stigende konkurrence i dansk herrehåndbold med FCK i front

”Projektet FCK Håndbold kiksede i forhold til det planlagte,” udtalte Flemming Østergaard umiddelbart efter, at mesterskabet for første gang i klubbens historie blev placeret hos FCK. 

”Vi skulle allerede have vundet sidste år, hvor vi også vandt grundspillet," fulgte bestyrelsesformanden op. Men helt tilfældigt er det nu ikke, at det først blev i år planen fik det ønskede resultat. Forventningerne til international succes for det danske herrelandshold har nemlig gennem de seneste år betydet en markant oprustning over en bred kam i den hjemlige herreliga. Dette har forøget konkurrencen voldsomt og budt på flere nye satsninger. Projektet Bjerringbro-Silkeborg er et klart eksempel herpå, men også i andre traditionelt set store klubber, Kolding IF, GOG, Team Tvis Holstebro, Århus GF og AaB er der rustet op. Ud over at satsningerne betyder stigende konkurrence, har udviklingen også medført, at pengene begynder at tale højere og højere. Uden et markant lønbudget er man stort set chanceløs som slutspilskandidat. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at FCK Håndbold trods alt blev mester i denne sæson. Den stigende konkurrence gør usikkerheden og det sportslige element mere betydende, men i sidste ende udgør den økonomiske dimension den afgørende forskel. Og her er FCK Håndbolds økonomiske muligheder trods alt et stykke foran alle andre.

De små klubber får det svært

Derfor skal de mindre ligaklubber heller ikke gøre sig de store forhåbninger om at gøre sig gældende på kort sigt. Set fra en københavnsk synsvinkel er det selvsagt positivt, at den vestlige dominans nu er brudt, men det er vanskeligt at se, hvilke andre sjællandske klubber der kan følge linjen op inden for de kommende år. 

Selvom TMS Ringsted undgik nedrykning denne gang, har klubben langt fra et lønbudget, der kan matche klubberne på den anden side af Storebælt. Den traditionsrige, nu hedengange klub, Helsingør IF, har forsøgt at genetablere sig i Elite 3000, men har heller ikke økonomi til at vende tilbage til den bedste række med nævneværdig styrke. Sort ser det også ud for det nye skud på stammen i Tele 2 ligaen, Ajax Heroes. Klubben har betydelig gæld, og det er alene på grund af aftaler med kreditorerne og regulering af udskudt skat - der giver mere end én mio. kr. i plus på den konto, at selskabet kommer ud med et samlet overskud i seneste afsluttede regnskabsår. Selve driftsresultatet før skat lyder således på minus 650.000 kr. Med en nedrykning til 1. division sidste sæson har det været vigtigt at sikre sig oprykning til landets bedste række hurtigt, hvis der skulle ske en bedring af den økonomiske situation. På den anden side ville en stille og rolig afvikling af gælden i 1. division måske have været en bedre løsning for Københavnerklubben, der har haft underskud på driften alle år siden 2000. Lidt mere positivt ser det ud hos det nye nordsjællandske flagskib Nordsjælland Håndbold, men også her blev der nyligt tilført ansvarlig lånekapital i omegnen af 430.000 kr. for at leve op til DHF's kontraktlicensregler. Et lille overskud på lidt over 6.000 kroner kunne man dog præsentere i 2006/2007. Måske kan Nord Sjælland Håndbold på denne baggrund hæve sig lidt højere i næste sæson end den 11. plads det blev til i år.

Polarisering i dansk damehåndbold med Viborg i front

Hvor herrerne, hvad angår den rent sportslige konkurrence mellem klubberne, er på vej i den rigtige retning, er dansk kvindehåndbold til gengæld domineret af de klassiske mastodonter. Ser vi bort fra, at FCK Håndbold til næste år bliver en seriøs udfordrer til mesterskabet, tyder meget på, at mastodonterne i dansk kvindehåndbold stadig dominerer og vil gøre det fremover. Også her er den økonomiske formåen en ret sikker strømpil på de sportslige styrkeforhold. 

De to tidligere udfordrere til mesterskabskampen, Slagelse Dream Team og Aalborg DH, har begge meget vanskelige betingelser oven på en turbulent tid. Hvad angår Slagelse DT har Anja Andersens afsked efterladt klubben i noget nær ruiner. Sponsormidler og spillerstaben er langt fra på samme niveau som i de foregående sæsoner. Det bliver alene en kamp for overlevelse. Det forventes at lønbudgettet til næste år vil ligge under halvdelen af det i forvejen reducerede budget, Slagelse DT havde til rådighed, da klubben var på sit allerhøjeste. Set i lyset af, at de økonomiske krav siden er skærpet, ser det meget svært ud.

Rekordunderskud

Aalborg DH er heller ikke just godt kørende. Økonomisk holder nordjyderne uden sammenligning rekorden i underskud. I det nyligt afsluttede årsregnskab endte klubben på minus 7,5 mio. kr. efter skat. Forretningen ser alt andet end sund ud, og var spillet på banen et spejl af, hvad der sker på den økonomiske front, havde en nedrykning ikke været overraskende. 

Ejerne bag klubben har de sidste tre år tilført selskabet ansvarlig lånekapital for i alt 15 mio. kr. for at leve op til DHF's kontraktlicensregler. Selskabet har på intet tidspunkt genereret en indtægt, der bare tilnærmelsesvis gør det muligt at tjene de penge ind igen. De forekommer tabt for ejerne. Særligt fordi ansvarlig lånekapital træder tilbage for anden gæld i en eventuel konkurssituation. Øget konkurrence skal man nok heller ikke forvente fra Team Esbjerg Håndbold A/S, der aktuelt udmærker sig med det næststørste underskud i Toms-ligaen. Næsten to mio. kr. i minus lyder resultatet på i seneste aflagte årsregnskab. En stor del af aktiekapitalen er derved tabt, men ifølge ledelsens beretning forventes kun et mindre underskud i næste sæson. Sportsligt kræver det formentlig en noget forbedret indsats end lagt for dagen indtil videre. SK Aarhus, der længe har haft betydelige ambitioner om at blande sig i toppen af dansk håndbold, har med mere end en fordobling af lønbudgettet fra godt to mio. kroner til 5,3 mio. kroner skabt sig et betydeligt underskud. I alt lander Århus-klubben på lidt over 1,7 mio. kr. i minus i seneste afsluttede årsregnskab. Kun via en forhøjelse af aktiekapitalen på 1,5 mio. kr. er det lykkedes at leve op til DHF's krav til egenkapitalen. Der skal godt spil til, og mere pondus over århusianerne, hvis dette skal forbedres i fremtiden, selvom dette års syvendeplads er en klar forbedring rent sportslig set i forhold til forrige sæsons 10. plads.

De traditionelle klubber kan udfordre

Tilbage står de traditionsrige klubber som GOG og KIF Vejen. 

GOG har trods skuffende resultater på kvindesiden i år en fornuftig økonomi i ryggen, og en god organisation, der altid har formået at komme igen, selvom der har været kriser. KIF Vejen har overrasket spillemæssigt, og det peger i den rigtige vej i fremtiden. Alt dette skygger dog ikke for, at der er trukket en ny front op i dansk håndbold. Viborg HK med stærk organisation, særdeles god økonomi og klare planer for fremtiden på den ene side. Og den absolutte mastodont i dansk prof-sport på den anden i form af Parken Sport og Entertainment. Dette tilfører dansk håndbold en helt ny og spændende dimension, men andre må gerne blande sig og bryde fronten op. På herresiden har de senere års udvikling bestemt skabt håb for en større bredde og mere spænding, men på kvindesiden vil der endnu gå et stykke tid, før spændingen er genindført. Det kræver en bredere økonomisk styrke blandt ligaens klubber, og det er en af de udfordringer som klubberne på såvel herre- som damesiden står over for.

Regnskabstal for 2006-2007 fra udvalgte håndboldligaklubber

Klub/Koncern

Omsætning

Resultat efter skat

Parken Sport og Entertainment

> 1. mia. kr.

86 mio. kr.

Viborg HK

41 mio. kr.

1,2 mio. kr.

GOG Svendborg TGI

28 mio. kr.

250.000 kr.

Ikast Bording Elite Håndbold (k)

18 mio. kr.

4,9 mio. kr.

Team Tvis Holstebro

15 mio. kr.

14.000 kr.

Slagelse DT (k)

14 mio. kr.

210.000 kr.

Bjerringbro-Silkeborg (h)

13 mio. kr.

250.000 kr.

Team Esbjerg Håndbold (k)

5 mio. kr.

-1,9 mio. kr.

Ajax Heroes

4 mio. kr.

375.000 kr.

Kilde: Klubberne eller deres respektive koncerners seneste afsluttede årsregnskaber.