Idan Artikel 23.01.2012

Ny rapport skal styrke frivilligheden

DIF vil styrke hjælpen til foreninger og specialforbund med at fastholde og rekruttere frivillige på baggrund af en ny rapport om frivillighed i idrætten.

Skrevet af: Henrik H. Brandt

Danmarks Idræts-Forbund offentliggjorde på sin konference ’Det frivillige overskud’ den 23. januar 2012 en helt ny rapport om frivillighed i idrætten, som kommer til at danne grundlag for en række konkrete initiativer for at styrke frivilligheden i dansk idræt.

Rapporten ’Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten’ er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU). Rapporten er slutrapporten i den store frivillighedsundersøgelse, som Idan og SDU med støtte af Tuborgfondet gennemførte blandt medlemsforeningerne under DIF i efteråret 2010. Over 5.200 idrætsforeninger svarede på undersøgelsens omfattende spørgeskema.

På baggrund af rapportens analyser og anbefalinger bebudede DIF’s formand Niels Nygaard på mandagens konference i Idrættens Hus i Brøndby med ca. 250 deltagere en række opfølgende initiativer i forhold til DIF’s 61 specialforbund, lokale foreninger og kommunerne, som er foreningernes vigtigste samarbejdspartnere.

Ifølge rapporten findes alene i DIF’s medlemsforeninger 340.000 frivillige hverv fordelt på trænere, ledere og andre frivillige poster.

”Konklusionen fra 5.203 idrætsforeninger er, at hverken skrantende økonomi eller mangel på faciliteter er idrætsforeningernes største udfordring. Det er derimod rekruttering og fastholdelse af frivillige. Og det er et paradoks, for der har aldrig været flere frivillige i DIF-idrætten, end der er i dag. Arbejdsopgaverne er imidlertid blevet større, hvilket udgør en af hovedårsagerne til, at foreninger angiver frivilligheden som deres største problem,” hedder det i DIF’s officielle pressemeddelelse om rapporten.

Rapporten kan downloades nedenfor. Foruden hovedrapporten findes to tabelrapporter om frivillighed fordelt på DIF’s specialforbund og frivillighed fordelt på landets 98 kommuner. Disse rapporter er udarbejdet af SDU og kan ligeledes downloades nedenfor.

Læs rapporten og de to notater

Idan Udgivelse maj 2011
Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene
Idan Udgivelse august 2011
Frivilligt arbejde i idrætsforeninger - Forskelle og ligheder mellem kommunerne
Idan Udgivelse januar 2012
Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten