Idan Artikel 15.11.2005

Nye tal om dansk elitehåndbold

Idans undersøgelse af dansk elitehåndbold viser, at spillernes indkomster er steget. Men udviklingen er moderat. 

Pæne lønstigninger, men langt fra en egentlig lønfest. Det er konklusionen på de første tal fra den store undersøgelse af udviklingen i dansk elitehåndbold, som Idrættens Analyseinstitut er i gang med. Blandt andet fremgår det, at en kontraktspiller i den bedste liga tjener 300.000 kr. om året, når alle indtægter - både fra håndbold og 'civilt' arbejde - er talt med. De udenlandske spillere, der oftest er på fuldtidskontrakt har 375.000 kr. i samlet indkomst, mens de danske spillere i gennemsnit tjener 280.000 kr. Dermed er danske håndboldspillere siden 2000 steget 20 procent mere i samlet lønindtægt end andre lønmodtagere i den private sektor.

Overblik giver nuancerne

Dette billede dækker dog over store forskelle spillerne imellem. Mens 22 procent af de danske spillere har en samlet indkomst på under 100.000 kr. om året, har danske spillere på fuldtidskontrakt en samlet indtægt på 507.000 kr. Det er lidt mere end de fuldtidsprofessionelle udenlandske spillere, der tjener 417.000 kr. Forklaringen på dette er blandt andet, at de danske spillere i større udstrækning end de udenlandske ditto supplerer deres indtægter fra håndbolden. Desuden er der store forskelle mellem de udenlandske spillere. Nogle tjener lidt, mens enkelte hæver op mod én million kroner. 

Lønsammensætningen og udviklingen i spillernes indkomster gennemgås i Idans første nyhedsbrev, "Overblik", der udsendes gratis til alle interesserede via e-mail mandag d. 21. november 2005. På Idans konference, "Dansk Idræt i en anden liga i Århus d. 28.-29. november 2005, offentliggøres flere resultater fra undersøgelsen.