Idan Artikel 15.08.2017

Nyt notat fra Idan giver anbefalinger til medlemsrekruttering ved sportsevents

Idrættens Analyseinstitut undersøger, hvordan og i hvilken grad det kommende dansk-arrangerede VM i stand up-paddle kan motivere flere danskere til at dyrke sporten. Første delrapport fra projektet belyser, hvad man kan gøre for at øge deltagelsen i en idrætsgren med events som løftestang.

Stand up-paddle (SUP) og paddleboarding har i de senere år været i vækst i Danmark, og sportens indtog i Danmark vil opleve en foreløbig kulmination, når Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) i september 2017 er vært for det internationale forbund ISA’s verdensmesterskab i SUP og paddleboarding i samarbejde med Friends of Cold Hawaii og Copenhagen Watersports.

DSRF ønsker at bruge eventen til at gøre opmærksom på SUP og paddelboarding og bringe flere folk på vandet for at være aktive. Derfor har DRSF bedt Idan om at iværksætte et interventions- og evalueringsprojekt af mesterskaberne og en række sideaktiviteter før, under og efter.

Notatet 'Events som motor. Hvordan kan sportsevents bruges som løftestang til at få flere til at dyrke idræt?’ afrapporterer de første resultater af projektet.

Notatet giver input til, hvordan konkrete aktiviteter og sidevents i forbindelse med ’2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship’ kan bidrage til at få flere ud på vandet. Det bygger på et litteraturstudie af eksisterende forskning på området samt workshops med input fra Idan og udvalgte danske eventarrangører.

Ikke flere aktive pr. automatik

Notatet viser, at den såkaldte ’trickle down-effekt’, der ofte antages at eksistere i forbindelse med store sportsevent eller gode sportslige resultater, må anses som et potentiale og ikke en ’naturlov’. Det foreliggende vidensgrundlag giver ikke grund til at konkludere, at afholdelsen af events giver flere aktive pr. automatik.

Derudover peger notatet på, at medieopmærksomhed i forbindelse med en event heller i sig selv vil resultere i øget, langtidsholdbar interesse for en idrætsaktivitet.

En stor idrætsevent er ganske vist et afsæt for at promovere aktiviteten for offentligheden, men det er ikke sikkert, at øget synlighed bliver transformeret til konkret deltagelse. Det er muligt, at medieinteressen øger tilgangen til fx foreninger på kort sigt, men hvis der ikke er et apparat og en infrastruktur til at tage i mod nye interesserede, kan man tabe hele tilgangen igen på kort tid.

Behov for strategi

På den baggrund peger notatet på behovet for, at der afsættes ressourcer og arbejdes bevidst med at skabe øget aktivitet eller medlemsstigning. Det er vigtigt, at der i forbindelse med planlægning af events afsættes tid og ressourcer til at udvikle en strategisk plan for at stimulerede og fastholde afkastet af en eventuel øget interesse for den sportsgren, som eventen er med til at markedsføre.

Dette bør gøres på linje med gennemtænkningen af fx markedsføringsstrategi eller andre strategier, der ønsker at sikre maksimalt udbytte af en event. Hvis målet med en event er at skabe flere medlemmer eller mere deltagelse i en given aktivitet, skal der altså arbejdes ligeså intenst med denne dimension som med andre givne mål for eventen.

Her er det ifølge notatet vigtigt at være opmærksom på, at konkrete indsatser og strategier skal forankres både overordnet og lokalt. Notatets analyser tyder på, at der er størst sandsynlighed for rekruttering og fastholdelse, hvis initiativerne forankres både lokalt og på forbundsniveau, så erfaringerne kan bruges igen ved senere events.

Endelig peger notatet på, at opfølgning og fastholdelse bør gå hånd i hånd med rekrutteringen af nye medlemmer. Drejer det sig om at fastholde medlemmer i foreningerne, skal man samtidig vide, hvilke forventninger de nye medlemmer har.

Notatet, der er det første af to delnotater om projektet, er bestilt af DSRF og finansieret af Nordea-Fonden samt Wonderfull Copenhagen (WoCo).

Læs mere

 
 
Hent notatet 'Events som motor' i Idans vidensbank.
Læs mere om projektet.