Idan Artikel 04.01.2024

Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet

Et nyt partnerskab mellem Idan og IFFD vil gøre det nemmere for kommunernes politikere og forvaltninger at træffe strategiske valg på idræts- og fritidsområdet ved at forsyne dem med data, nye analyser og eksempler på, hvordan andre har løst særlige udfordringer.

Skrevet af: Kirsten Sparre

Et nyt partnerskab mellem IFFD og Idrættens Analyseinstitut (Idan) vil give kommunerne en hjælpende hånd, når de skal træffe beslutninger om nye tiltag på idræts- og fritidsområdet. De to partnere vil indsamle data, lave analyser og finde eksempler på inspiration, som kommunerne kan trække på som del af deres beslutningsgrundlag, når de for eksempel overvejer at bygge nye faciliteter eller ændre på modeller for tilskud.

Håndsrækningen til kommunerne kommer, fordi både Idan og IFFD oplever, at mange kommuner ikke bruger data systematisk på idræts- og fritidsområdet.

Det fortæller Peter Forsberg, der er chefanalytiker i Idan og daglig projektleder for partnerskabet.

"Vi ser et overordnet behov for at hjælpe kommunerne, fordi de går glip af mange gevinster, når de ikke arbejder strategisk med området ved for eksempel at undersøge, hvilken betydning forskellige tilskudsmodeller kan have, eller hvad man kan få ud af proaktiv ledelse af idrætsfaciliteter," siger han.

Som landsdækkende interesseorganisation for kommuner og lokale idrætsanlæg arbejder IFFD politisk med drift og udvikling af idrættens rum og rammer, og formanden for IFFD, Henrik Hvidesten, forklarer, at formålet med partnerskabet er at gøre det lettere for kommunerne at arbejde strategisk med idræts- og fritidsområdet.

"Hvis vi som kommuner skal gå forrest og skabe udvikling på idræts- og fritidsområdet, kræver det, at vi går strategisk til værks. Vores ambition med partnerskabet er at samle al relevant information og data ét sted samt at komme med gode eksempler på, hvordan det kan bruges i praksis," siger Henrik Hvidesten, der også er borgmester i Ringsted Kommune.

Temaside på idan.dk bliver omdrejningspunkt for projektet

Over de næste tre år vil Idan og IFFD opbygge en temaside på idan.dk, som skal rumme data, analyser og inspiration og også gøre det muligt for kommunerne at finde ud af, hvordan tingene bliver grebet an i andre kommuner. Som det er nu, har kommunerne ofte kun adgang til data om deres egen kommune, men der kan være meget inspiration at hente på tværs af kommunegrænserne.

Det første analyseprojekt, som sættes i gang i 2024, bliver en undersøgelse af, hvordan kommunerne lige nu arbejder med data på idræts- og fritidsområdet, og hvilke andre typer af data de gerne vil have adgang til. Denne undersøgelse skal så give afsæt til de næste analyser.

Holger Kortbek, 2. næstformand i IFFD og idrætschef i Gladsaxe Kommune, glæder sig til, at partnerskabet skal udforske idræts- og fritidssektoren.

"Ideen er god, fordi vi som embedsfolk og i sidste ende også politikerne får et uvildigt organ, som producerer data og viden om, hvordan vores sektor fungerer. Vi har ikke altid haft et oplyst grundlag at handle ud fra, og jeg har set mange eksempler på, at der er handlet ud fra følelser og ikke fakta. Men nu kan vi få viden, vi måske ikke forestillede os, at vi fik brug for, og forhåbentlig giver det anledning til nye spørgsmål, vi også kan undersøge," siger han.

Det bliver Idan, der laver analyserne, og her ser direktør Troels Rasmussen frem til at videreudvikle de kommuneanalyser, som instituttet har lavet i mange år.

”På Idan har vi stor erfaring med at gennemføre undersøgelser i samarbejde med enkelte kommuner. Med dette partnerskab tager vi et nyt skridt og tror på, at vi sammen med IFFD kan skabe et stærkere fundament for fremtidens strategiske beslutninger i kommunerne,” siger han.

Partnerskabet løber i første omgang frem til og med 2026, og de to partnere har sat 1,5 mio. kr. af til arbejdet.

Læs mere om projektet

Kajakker i København
Idan

Partnerskab med IFFD om ny viden på idræts- og fritidsområdet