Idan

Idan og IFFD indgår partnerskab om at skabe ny viden på idræts- og fritidsområdet

Et partnerskab mellem Idan og IFFD vil give kommunerne en hjælpende hånd, når de skal træffe beslutninger om nye tiltag på idræts- og fritidsområdet, ved at skabe ny viden i form af data og analyser, som bliver tilgængelige via Idans hjemmeside.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har indgået partnerskab med IFFD, der er en landsdækkende interesseorganisation for kommuner og lokale idrætsanlæg, om at indsamle og formidle viden, der kan skabe grundlag for gode politiske beslutninger og stærk kommunal forvaltning af idræt- og fritidsområdet i landets kommuner i fremtiden.

Udover at styrke kommunernes beslutningsgrundlag sigter projektet også på at gøre det muligt for en kommune at trække på data fra andre kommuner og på at lave analyser, der hviler på et uvildigt grundlag. 
 
Grundideen i partnerskabet er at arbejde med at skabe og samle forskellige typer af relevant viden for kommunernes arbejde med idræts- og fritidsområdet ved at fokusere på:

 • Udvalgte nøgletal på fritids- og idrætsområdet som for eksempel
  • borgersammensætning og befolkningsfremskrivning for de enkelte kommuner
  • deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter
  • forbrug på idræts- og fritidsområdet
  • geografiske kendetegn
  • data om faciliteter og rammer til idræt, sport og motion
  • benyttelse af idrætsfaciliteter

 • En til to årlige undersøgelser eller analyser med afsæt i den kommunale forvaltning af idræt og fritid. Formålet med analyserne er at undersøge emnerne ud fra et generelt perspektiv, så flest mulige kommuner vil opleve dem som relevante og kan gøre brug af resultaterne.

 • Erfaringer og relevante eksempler, der kan inspirere kommunerne i deres arbejde med at håndtere særlige problemstillinger på idræts- og fritidsområdet.

Data, inspiration og analyser vil løbende blive formidlet på en temaside på idan.dk. Derudover vil resultaterne også blive bragt i spil på webinarer, workshops og gennem oplæg på konferencer og IFFDs årsmøde.

Partnerskabet løber frem til og med 2026, og partnerne har foreløbigt afsat 1,5 mio. kr. til arbejdet hen over de næste tre år. 

Mere information om projektet:

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Læs mere

Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet

Læs mere om temaet

Tom idrætshal
Idan Tema

Faciliteter