Idan Artikel 11.12.2018

Nyt projekt skal styrke ledelsen af nationale antidopingorganisationer

Med støtte fra EU skal Idrættens Analyseinstitut og Play the Game i partnerskab med antidoping-, forsknings- og udøverorganisationer analysere, hvordan man kan benchmarke good governance på antidopingområdet. Det toårige projekt starter i begyndelsen af 2019.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Doping

I de seneste fire år har good governance indenfor antidopingområdet – eller manglen på samme – været genstand for stigende opmærksomhed internationalt. Især har de interessekonflikter, der er blevet synliggjort i kølvandet på de russiske og internationale dopingskandaler i atletik og andre idrætsgrene, svækket antidopingarbejdets omdømme i offentligheden og tvunget det internationale dopingagentur WADA til at tage et grundigt kig på sin egen ledelse og struktur.

Nu starter Idrættens Analyseinstitut og Play the Game et nyt projekt op, der skal forsøge at definere den nødvendige uafhængighed og troværdighed hos de organisationer, der arbejder for en dopingfri sport på nationalt niveau.

‘National Anti-Doping Governance Observer: Benchmarking Governance in National Anti-Doping Organisations’ (NADGO) sigter mod at støtte nationale antidopingorganisationer i arbejdet med at højne kvaliteten af deres governance, herunder at fremme uafhængig forvaltning fri for interessekonflikter.

Projektet starter med en kortlægning af de eksisterende strukturer, arbejdsgange, udfordringer og svagheder i den nuværende styreform på antidopingfeltet. Dernæst vil projektet udarbejde retningslinjer for good governance og et tilhørende værktøj, der kan måle og evaluere, hvor godt nationale antidopingorganisationer lever op til disse retningslinjer.

Med udgangspunkt i retningslinjerne vil projektet bidrage til at afdække svage områder i forvaltningen af antidopingarbejdet ved både at præsentere best practice-eksempler og lave workshops for forskellige interessenter i det brede antidopingmiljø.

Bredt samarbejde og bredt formål

Projektet gennemføres i samarbejde med sammenslutningen for nationale antidopingorganisationer, iNADO, og fem af dennes medlemsorganisationer: NADA fra Tyskland, POLADA fra Polen, det slovakiske antidoping-agentur SLOADA, Sport Irlands antidopingafdeling og Anti Doping Danmark. De akademiske partnere omfatter det tyske sportsuniversitet i Køln, Leuven Universitet og Warsawa Universitet. Sidst, men ikke mindst, vil udøverorganisationerne European Athletes Association samt Fair Sport deltage i projektet.

”Vi er glade for, at EU har udvalgt vores projekt og for vores højt kvalificerede partneres store engagement,” siger Christina Friis Johansen, Play the Games idrætspolitiske specialkonsulent.

“Forvaltningen af antidopingarbejdet står højt på den idrætspolitiske agenda, og vi ser frem til at gå i gang med arbejdet og til at kunne bidrage med best practice-anbefalinger, der baserer sig på videnskabelige undersøgelser såvel som erfaringer fra både udøvere og dem, der arbejder praktisk med området,” fortsætter hun og tilføjer:

”Selvom antidopingorganisationer skal leve op til de internationale antidopingregler, findes der hverken retningslinjer eller bindende principper, der kan måle på, hvor godt arbejdet inden for antidoping på nationalt plan forvaltes, og det er, hvad NADGO-projektet vil bidrage med.”

Projektet benytter en tværfaglig metode, der inkluderer indsamling af udøvernes holdninger til forvaltningen af antidopingarbejdet, analyser af nuværende organisationsstrukturer og beslutningsprocesser i nationale agenturer, identifikation af og videndeling omkring best practice, ligesom litteraturgennemgang, spørgeskemaer, workshops og netværksopbygning også vil bidrage til at højne de nationale antidopingorganisationers kompetencer i forhold til good governance.

På længere sigt skal projektet ikke alene kunne bidrage til organisationernes øgede uafhængighed og troværdighed, ambitionen er også at give regeringer og partnere såsom WADA, Europakommissionen, Europarådet og UNESCO et udgangspunkt for at diskutere en harmoniseret indsats og/eller minimumskrav for antidopingorganisationers organisatoriske strukturer.

Projektets partnere er:

 • Anti Doping Danmark
 • Det Tyske Sportsuniversitet i Köln (Deutsche Sporthochschule), Tyskland
 • European Athletes Association
 • Fair Sport
 • Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)
 • Leuven Universitet (KU Leuven), Belgien
 • NADA Germany
 • Polish Anti-Doping Agency (POLADA)
 • Slovak Anti-Doping Agency
 • Sport Ireland (Anti-Doping Unit)
 • Warszawa Universitet (Uniwersytet Warszawski), Polen

Projektet gennemføres over en toårig periode fra 2019-2020 og modtager omkring 200.000 euro i støtte fra Erasmus+-progammet. Idan/Play the Game koordinerer projektet.