Idan Artikel 14.08.2007

Overophedning i engelsk fodbold

Den engelske Premier League er den største europæiske fodboldforretning. Imidlertid er det også en branche med stigende økonomiske udfordringer. Ny rapport peger på tendenser til overophedning.

Med en omsætning på 1,3 mia. pund i 2005-2006 er den bedste engelske række klart førende i Europa. Det konkluderer Deloittes årlige rapport om udviklingen i europæisk fodbold. En anden nyligt offentliggjort rapport fra det engelske revisions- og rådgivningsfirma, PKF, peger imidlertid samtidig på tendenser til overophedning i branchen, da klubberne – i takt med de stigende indtægter - planlægger at øge deres lønudgifter.I Premier League vil 69 procent af klubberne således bruge flere penge på spillere i denne sæson, 31 procent vil bruge det samme som tidligere, mens ingen klubber angiver at ville bruge mindre. Da der samtidig ikke er planer om at store udvidelser i spillertrupperne peger udviklingen på, at spillernes gennemsnitlige indkomst får endnu et nyk i vejret. I den netop påbegyndte sæson har klubberne i kraft af en ny tv-aftale udsigt til kraftigt forøgede tv-indtægter i forhold til tidligere. 

Resultatbaserede lønordninger i tilbagegang

Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at der ifølge PKF-rapporten overalt i engelsk fodbold er en tendens til at se resultatbaserede lønkontrakter som irrelevante.

Direkte adspurgt svarer 69 procent af Premier League klubberne, at under ti procent af deres lønbudget går til resultatbaseret lønudbetaling – en stigning i forhold til tidligere. Spillerne kan med andre ord regne med faste lønninger uanset klubbens placering i turneringen, selvom det står i stærk kontrast til de anbefalinger om resultatafhængig løn, som internationale iagttagere anfører som et vigtigt værktøj til at kontrollere klubbernes udgifter med.

Insolvens i flere klubber

PKF-rapporten peger derfor også på, at der er fare for overophedning af den engelske fodboldøkonomi. Såfremt de stigende spillerlønninger ikke resulterer i samtidige resultater og dermed indtægter vil et stigende antal klubber risikere insolvens.

I takt med, at de engelske banker strammer grebet om klubbernes lånemuligheder, forudser rapportens forfattere, at en del klubber kan komme i vanskeligheder, hvis de i praksis gør alvor af deres hensigter om at øge spillerbudgettet.

Bundens problemer

I bunden af Premier League samt i toppen af den anden bedste britiske række, English Football League Championship, ses de største faresignaler. Forskellen mellem op- og nedrykning har nemlig enorme finansielle konsekvenser.

Ifølge PKF-rapporten anslås det, at Play-off-finalen for at få den tredje og sidste oprykningsplads til Premier League er mere værd end deltagelse i selveste Champions League finalen, da kvalifikationen til den bedste række giver indtægter i omkredsen af 60 mio. pund. Pengene kommer ind som en del af den kollektive fordeling af tv-penge i den bedste række samt ’faldskærmspenge’ i to år i tilfælde af nedrykning allerede efter én sæson. 

Set i det perspektiv er forskellen mellem at være i den bedste og den næstbedste række i England enorm og skaber et kraftigt incitament til at gamble, dvs. bruge mange penge på spillere, for at sikre sig adgang til de særdeles lukrative græsgange i Premier League.