Idan Artikel 23.08.2019

Påvirker transmission af Premier League-kampe tilskuertallet i Superligaen?

Debatten om transmissioner af udenlandske topligaer i dansk tv har været præget af frygt for, at det skulle påvirke efterspørgslen på Superligaen negativt. Men et nyt studie finder ikke evidens for, at danske superligakampe lider tilskuertab.

I fodboldkredse og blandt danske superligaklubber er der en løbende debat om, i hvilken grad konkurrencen fra de store udenlandske ligaer påvirker efterspørgslen på dansk fodbold. Bekymringen er, at tv-transmissioner af udenlandske kampe i dansk tv har en negativ effekt i forhold til efterspørgslen på danske tv-kampe og fremmøde på stadion.

Gennem årene har de store europæiske fodboldligaer – ført an af den engelske Premier League – øget deres indtægter massivt på salg af tv-rettigheder til andre europæiske landes tv-stationer, og også i Danmark sendes de populære kampe i en jævn strøm. Spørgsmålet er, om den øgede eksponering af topfodbold har negative konsekvenser for efterspørgslen på dansk fodbold.

Forskere fra Idan og NTNU Business School har derfor undersøgt om kampe, der overlapper med tv-transmissioner fra Premier League-kampe, oplever et fald i tilskuerefterspørgslen. Undersøgelsen dækker en periode på seks sæsoner fra 2010/11 til 2015/16.

Ved at kontrollere for en række forhold, der teoretisk set påvirker tilskuerefterspørgslen – bl.a. klubbernes sportslige styrke og succes, vejret og kampdagen – gør studiet det muligt at isolere den mulige effekt af Premier League-transmissioner.

Studiet undersøger både effekten af Premier League-transmissioner generelt og transmissioner, hvor de traditionelt store engelske klubber mødes indbyrdes.

Ingen negative effekter

Konklusionen er klar. Studiet finder ikke signifikante negative effekter i forhold til, om en kamp spilles samtidig med en Premier League-transmission, og det uanset typen af transmission. Der kan være flere årsager hertil, men den mest nærliggende forklaring er, at det danske stadionprodukt står stærkt blandt tilskuerne.

Studiet finder desuden, at superligaklubbernes sportslige kvalitet og succes er vigtige parametre for tilskuerefterspørgslen, mens usikkerhed om kampens udfald ikke synes at spille nogen signifikant rolle.

Også vejret har indflydelse, og både meget varme og meget kolde temperaturer har en negativ effekt på efterspørgslen herhjemme. Det samme gælder dage med nedbør. Ydermere har lørdagskampe en signifikant lavere efterspørgsel end søndagskampe.

Dansk fodbold er et kvalitetsprodukt

Samlet peger studiet på, at dansk efterspørgsel på live-fodbold ikke er truet af transmissioner fra udenlandsk topfodbold i en sådan grad, at potentielle tilskuere foretrækker at se Premier League i tv fremfor at tage på stadion.

Det betyder dog ikke, at fodboldens organisationer ikke bør arbejde med at udvikle tilskueroplevelsen for de mennesker, der møder op til live-kampe. En række udenlandske studier peger nemlig på, at nogle fodboldinteresserede erstatter kampe på stadion med tv-transmitterede ligaer af større sportslig kvalitet. Det er derfor ikke givet, at tilskuerefterspørgslen i Danmark også i fremtiden vil være upåvirket af udenlandske transmissioner.

Desuden undersøger studiet ikke forholdet mellem Premier League-transmissioner og tv-seere i Superligaen. Derfor kan det altså ikke udelukkes, at tv-transmissioner fra udenlandske ligaer har en negativ indvirkning på antallet af tv-seere til danske superligakampe.