Idan Artikel 04.06.2014

Positive effekter af VM i fodbold i Sydafrika var tvivlsomme

Det hævdes typisk, at store idrætsbegivenheder som OL eller VM i fodbold er økonomiske guldæg for værtsnationen. Ved VM i Sydafrika i 2010 kostede det imidlertid op mod 13.000 dollar pr. VM-turist at afholde mesterskabet, viser nyt studie.

Argumenterne for afholdelse af store idrætsbegivenheder er typisk store forventninger til afledte økonomiske effekter, øget branding eller gunstige sundhedseffekter som følge af øget idrætsdeltagelse i værtsnationen.

Den eksisterende forskning angående branding og sundhedseffekter peger på, at effekterne er tvivlsomme. Det samme gælder ifølge den foreliggende videnskabelige litteratur ofte de økonomiske effekter, men nu bliver spørgsmålet endnu engang behandlet i en videnskabelig artikel – denne gang med fodbold-VM i Sydafrika som case.

Det sker i tidsskriftet Journal of African Economies, hvori de internationalt anerkendte økonomer Thomas Peeters, Stefen Szymanski og Victor Matheson konkluderer, at VM i Sydafrika på positiv-siden gav anledning til øget turisme i landet.

Justeret for faktorer, der i øvrigt har indflydelse på tilstrømningen af turister til landet, viser artiklens estimater, at den direkte afledte effekt af mesterskaberne lå i omegnen af 220.000 ekstra turister fra områder uden for den afrikanske union ’Southern African Development Community’ (SADC) i perioden juni og juli 2010.

For hele 2010 estimerer forfatterne, at godt 300.000 ’ikke-SADC-turister’ kom til landet som følge af mesterskabet eller den omtale, mesterskaberne gav anledning til. Dermed bidrog VM til en mærkbar stigning i turismen i Sydafrika, der især var fremtrædende i månederne omkring VM, der ellers ikke normalt er turistsæson i landet. Tidligere studier har dog vist en mere begrænset stigning.

Store omkostninger

Hvor denne fremgang var gunstig for Sydafrika i form af forøgede turismeindtægter, så var mesterskaberne ifølge forfatterne imidlertid meget dyre at afvikle.

Medtages omkostningerne til opførelsen af ekstra stadions samt renoveringen af eksisterende anlæg, som blev moderniseret for at kunne afholde mesterskaberne, viser det sig, at udgifterne pr. udefrakommende turist beløb sig til mere end 4.400 dollar, svarende til lidt over 24.000 kroner.

Indregnes den totale byrde af omkostninger til yderligere infrastruktur, sikkerhed mv. stiger prisen til 13.000 dollar pr. turist, svarende til lige over 71.000 kroner.

Ifølge forfatterne er det usandsynligt, at Sydafrika har tjent dette udgiftsniveau hjem på turisme, selvom udenlandske turister potentielt er velbeslåede og villige til at bruge penge. Studiet lægger dermed endnu et lod i skålen på den side af vægten, der stiller sig kritisk over for løfterne om gunstige økonomiske effekter af at afholde store sportsevents.

Læs mere