Idan Artikel 17.05.2018

Praksisfællesskaber kan mindske eksklusion i idrætstimerne

Et nyt ph.d.-projekt viser, at fokus på praksisfællesskaber både i og uden for undervisningen har et potentiale i forhold til at få flere til at deltage i idrætstimerne. Også lærerens fokus på faglighed i idrætsfaget spiller ind på børnenes deltagelse.

Skrevet af: Jonna Toft

Hvorfor deltager nogle børn ikke i idrætsundervisningen i skolen?

Forskningen har hidtil fokuseret mest på elevernes køn, etnicitet og færdighedsniveau, når man skulle finde en forklaring på inklusion og eksklusion i idrætstimerne, mens elevernes relationer, skolens undervisning og betydningen af et traditionelt fokus på konkurrence og præstationer ikke er blevet undersøgt helt så grundigt.

Mette Munk Jensen, Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, har netop afsluttet sit ph.d.-projekt om inklusion og eksklusion i idrætsundervisningen, og det viser, hvordan in- og eksklusion afhænger af både elevernes relationer i selve undervisningen, af idrætslærerens værdier og traditioner samt af elevernes venskaber.

Der er samlet data på en folkeskole igennem et år, hvor hun har observeret idrætsundervisningen en gang om ugen, lavet fokusgruppeinterviews med eleverne og haft individuelle interviews med idrætslærerne.

Resultaterne viser, at fokus på praksisfællesskaber både i og uden for undervisningen har et potentiale i forhold til at mindske eksklusion. Også lærerens fokus på faglighed i idrætsfaget giver mulighed for at øge børnenes deltagelse.

Læs mere

Læs mere hos KOSMOS, det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge: Ny forskning om inklusion i skolens idrætstimer.

Læs Mette Munk Jensens ph.d.-afhandling: Inclusion and Exclusion in the Landscape of Physical Education

Læs lignende nyheder

Træner giver håndboldspiller en high-five
Idan Artikel 14.12.2023
Idan undersøger unges deltagelse og involvering i foreningsidrætten
Gruppe af ældre på gåtur i skoven
Idan Artikel 21.11.2023
En ny Idan-undersøgelse tager temperaturen på borgernes fritidsliv i Horsens Kommune
Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Håndboldpiger på bænken
Idan Artikel 27.10.2023
Evaluering: Efterskoleophold er en udfordring for håndbold, som bør satse på hygge, fællesskab og et godt træningsmiljø for at holde på de unge
Børn på løbehjul
Idan Kommentar 10.10.2023
Idans råd til Trivselskommissionen: Hent inspiration nye steder fra
Børn kører gokart
Idan Artikel 05.10.2023
Projekt i Fredericia har givet flere 11-12-årige lyst til at deltage i foreningsidræt
Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft