Idan Artikel 29.10.2019

Regeringen støtter idræt målrettet udsatte med 19,2 mio. kr.

Idræt er med til at danne fællesskaber, og med en ny pulje på 19,2 mio. kr. sætter regeringen nu gang i udviklingen af initiativer, der skal inkludere udsatte borgere. Ansøgningsfristen er allerede den 2. december 2019.

Nøgleord: Udsatte Økonomi

Kulturministeriet åbner nu for en pulje på 19,2 millioner kroner, som nye idrætsinitiativer kan søge om tilskud fra. Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte innovative samarbejdsprojekter på tværs af sektorer, som hjælper udsatte borgere med at blive inkluderet i de lokale fællesskaber, der opstår gennem idrætsaktiviteter.

Målet er yderligere at øge udsattes fysiske aktivitet, fastholde dem i sociale relationer og dermed imødekomme idrættens sociale slagside. Den sociale slagside påpeger Kulturministeriet ud fra Idrættens Analyseinstituts rapport ’Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden’ fra 2018.

Rapporten konkluderer, at både socialt udsatte børn, unge og voksne samt udsatte med funktionsnedsættelse er mindre idrætsaktive sammenlignet med den brede befolkning. På baggrund heraf kan nye idrætsindsatser med én eller flere af følgende målgrupper søge om midler fra puljen:

  1. Socialt udsatte unge og voksne med særlige behov ‒ blandt andre hjemløse, misbrugere og sindslidende
  2. Børn og unge i risikogruppen. Det vil sige børn og unge fra familier med få økonomiske midler, svag tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale problemer etc.
  3. Hele familier, der får mulighed for at deltage i idræts- og inklusionsaktiviteter
  4. Personer med funktionsnedsættelser.

Endelig skal de realiserede projekter danne grundlag for at udarbejde modelprojekter til fremtidige indsatser inden for området.

Puljen møder kritik fra forsker

Det er positivt, at regeringen vil styrke og understøtte udsatte borgeres relation til idrætsforeninger, men der er ikke afsat nok midler, udtaler Bjarne Ibsen, professor og civilsamfundsforsker ved SDU, i en artikel på Altinget.

Fungerende kulturminister, Rasmus Prehn (S), medgiver i artiklen, at puljen ikke alene løser problemstillingen i forhold til at få flere udsatte til at dyrke idræt, men at den kan bidrage til at kickstarte og inspirere til nye indsatser.

Bjarne Ibsen vedholder dog sin kritik og påpeger, at der i stedet for nye, årlige puljer bør laves en langsigtet plan, som trækker på tidligere og allerede evaluerede projekter på området.

”Det er deprimerende at se, at nu laver man en pulje igen, og det er, som om man starter forfra. Man har glemt erfaringer fra tidligere projekter og det, man skulle have fået ud af dem,” understreger han overfor Altinget.

Ansøgningsfrist den 2. december 2019

Tilskuddet kan søges af to eller flere samarbejdspartnere fra private organisationer, NGO’er, foreninger, offentlige myndigheder eller lignende. Samarbejdsprojektet kan være forankret i og drevet af en af disse aktører, så længe samarbejdet er tværsektorielt, og at kommunen/en offentlig myndighed er den ene part.

Derudover skal hver aktør bidrage med forskellige kompetencer med henblik på at integrere og fastholde borgere med komplekse udfordringer i idrætsaktiviteter og -fællesskaber.

Puljen støtter projekter med en varighed på op til tre år, og der kan søges om mellem 100.000 og tre mio. kr. Initiativet skal have en fastsat start- og slutdato. Slutdatoen skal være senest den 31. december 2022.

Ansøgningsfristen er allerede mandag den 2. december 2019 klokken 12.00, og ansøgere kan forvente at modtage svar ultimo december 2019.

Læs rapporten 'Social udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden' fra Idrættens Analyseinstitut her

Foto: Landsforeningen af VæreSteder/Büro Jantzen
Idan Udgivelse marts 2018
Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden