Idan Udgivelse, marts 2018

Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden

Dette notat giver et overblik over centrale begreber og den eksisterende viden om idræt for socialt udsatte. Notatet fungerer som første del og udgangspunkt for en kortlægning af udsatte borgeres idrætsvaner, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) gennemfører i løbet af 2017 og 2018.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: TrygFonden
Antal sider: 55
ISBN: 978-87-93375-80-2, 978-87-93375-81-9 (pdf)

Download udgivelserne

Strandbold. Foto: Landsforeningen af VæreSteder/Büro Jantzen
Idan Udgivelse juni 2019
Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne
Foto: Dansk Arbejder Idrætsforbund/Mikkel Bock Bonnesen
Idan Udgivelse marts 2018
Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne