Idan Artikel 12.06.2014

Stort udbud af tv-fodbold truer tilskuertallet på stadion

Det er en trussel for tilskuerantallet til fodboldkampe, at der er et stort udbud af fodbold på tv. Det viser nyt norsk studie. I lyset af de vigende tilskuertal i dansk fodbold kan studiets konklusioner måske bruges til at styrke opslutningen.

Normalt har forskningen antaget, at tv-transmissioner af fodboldkampe har styrket europæisk fodbold. Salget af tv-rettigheder har øget de professionelle fodboldklubbers omsætninger og udgør i dag langt den største indtægtskilde. Hertil kommer de deraf afledede sponsorindtægter og reklameværdien over for offentligheden.

Men et nyt studie publiceret i tidsskriftet Journal of Sport Finance, der er gennemført af de norske forskere professor Harry Arne Solberg og lektor Inger Mehus, viser imidlertid, at tv-mediet kan have en negativ indflydelse på tilskuertallene på stadion.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt norske fodboldfans finder forskerne, at fans, der især har interesse for international fodbold, går til færre fodboldkampe på stadion. Omvendt har fans med et tæt tilknytningsforhold til deres lokale klub størst tendens til at opsøge stadionoplevelsen af fodbold.

Ifølge Solberg og Merhus er det interessant og vigtig viden for klubberne. Hvis man skal sikre højere tilskuertal til live-fodbold, handler det således om at styrke fanidentiteten og forholdet til den specifikke klub.

Norsk fodbold i tilskuerkrise

I Norge har tilskuertallene i de senere år været i tilbagegang – en tendens man i øvrigt også ser i Danmark. Fra at have oplevet en massiv fremgang fra 1997 til 2007 i norsk fodbold, hvor det gennemsnitlige tilskuertal toppede, oplevede den norske Tippeliga fra 2007 - 2012 et markant fald i tilskuerinteressen på 68 procent.

Dette falder sammen med en kraftig stigning i antallet af viste udenlandske kampe på norske tv-kanaler. Alene på landsdækkende public service-kanaler er der blevet vist to til tre ugentlige kampe med udenlandsk fodbold. I forhold til mange andre europæiske lande er det relativt meget, og debatten i Norge har således gået på, om udbuddet af international fodbold har haft en negativ indflydelse på antallet af tilskuere til de norske klubkampe.

At problemet er reelt, begrunder forfatterne med, at kan finde en sådan negativ sammenhæng i andre studier af forholdet mellem tv-sening og tilskuertal.

Især synes der er at være en problematik for mindre nationer, hvor stort et udbud af international fodbold er tilgængeligt på tv. I Norge er tilskuertilstrømningen til de norske klubkampe således mindre i perioden, hvor de europæiske ’Big-five-ligaer’ vises.

Studiets resultater peger på, at de fans, der ser meget fodbold på tv, går til færre kampe på stadion. Det gælder både i forhold til de, der ser meget udenlandsk fodbold, og i forhold til de adspurgte fans’, der ser egne norske favorithold.

Hvis det lokale hold vises på nationalt tv, er der en større chance for, at tilhængeren bliver hjemme og ser kampen på tv i stedet for at tage på stadion.

Hvad kan der gøres?

Ifølge forfatterne viser studiet, at identifikationsfaktoren spiller en rolle for sandsynligheden for, om man går til kamp eller ser fodbold på tv.

De fans, der angiver at have det tætteste forhold til deres respektive hold – og i den forstand identificerer sig mest med holdet – er nemmere at trække væk fra tv-apparatet og hen på stadion. Afstanden til stadion spiller dog også en rolle. Jo længere afstand, jo mindre tilbøjelighed til tage på stadion, hvis der er fodbold i fjernsynet.

Således påpeger studiets resultater, at klubber, der ønsker at sikre sig øgede tilskuertal til deres respektive kampe, står med en stor udfordring. For ifølge forfatterne er det meget sandsynligt, at udbuddet af international fodbold på tv eller andre medieplatforme kun vil stige fremover.

Det er som nævnt et problem for lande, der ikke selv er vært for en af de dominerende Big-five-ligaer (England, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien).

Ifølge forfatterne er populariteten af de store europæiske ligaer typisk høj i sådanne lande – også de skandinaviske – og udgør dermed en seriøs konkurrent til de nationale ligaer. Ikke bare på tv, men også på tilskuerrækkerne.

Skal dette modvirkes er det derfor en nærliggende anbefaling at sikre, at tilhængernes tilknytning til klubberne styrkes. Fanidentifikation og –dedikation synes at være den vigtigste faktor, der kan modvirke sofakartoflerne i at slå rod med faldende tilskuertal på stadion til følge.  

Læs mere

 
 

'The Challenge of Attracting Football Fans to Stadia?'

Harry Arne Solberg & Ingar MehusInternational Journal of Sport Finance, 2014, nr. 9, s. 3-19.